สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59927
สอบถามด่วนครับ มันมีผลกระทบต่อการทำงานครับ
ผมสอบถามหน่อยครับ พอดีผมจบการศึกษาปี 50แต่ยังไม่ได้ไปของ ก.ว จะต้องใช้ก.วในการทำงาน จะต้องสอบก.ว ต้องสอบข้อเขียนไหมครับ. ผมใช้หลักสูตรที่ผมจบมาวิชาบังคับ ได้ c ขึ้น. ได้ไหมครับ เพื่อเขาอบรม ขอบคุณครับ
โดย : Art 22 ม.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [26 ม.ค. 2018]

การขอยื่นรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องจบในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง

ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

                                                                                                        

ต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง 
สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร