สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59886
การลงวิชาเลือกเสรีไม่ตรงตามแผนหลักสูตรมีผลต่อการยื่นขอสอบรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่ครับ
เรียน สภาวิศวกร
เนื่องจากกระผมมีข้อสงสัยในการลงเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งไม่ตรงกับแผนการเรียนที่ให้เรียนในภาคการศึกษานี้นั้น แต่บังเอิญกระผมนำวิชาเลือกเสรีมาลงในภาคการศึกษาก่อนในเทอมก่อนหน้า จึงของเรียนสอบถามถึงผลกระทบในการลงวิชาเลือกเสรี ว่ามีผลต่อการยื่นขอสอบใบรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่ครับ
รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยครับ
ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
โดย : นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 12 ธ.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [15 ธ.ค. 2017]

กรุณาสอบถามที่ โทร.1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร