สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59877
ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล พระนคร คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต สาขาซิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ขออนุญาตเรียนสอบถาม ต้องจัดเอกสารเกี่ยวบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร ด้วยใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
โดย : พัฒนา 02 ธ.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [15 ธ.ค. 2017]

การขอยื่นรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องจบในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง

ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

                                                                                                        

ต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง 
สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=212

 

 

กรณีที่ไม่ได้จบในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง แต่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ภาคีพิเศษ ได้ครับ

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=215

 

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร