สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59872
เรื่องหน่วยกิตของผู้เข้าทดสอบ
สวัสดีครับ
ผมจบ อสบ.โยธา ปี45กลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร
แต่หลักสูตรที่จบขณะนั้นหน่วยกิตไม่ถึง105หน่วยกิต แต่เงื่อนไขใหม่ที่ระบุว่าผู้ที่จัเข้าทดสอบตั้งแต่ปี52เป็นต้นไปจะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า105หน่วยกิต
ดังนั้นในกรณีของผม จะต้องดำเนินการอย่างไร และทีข้อแนะนำอะไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ
โดย : ณรงค์ 24 พ.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [15 ธ.ค. 2017]

อาจจะต้องเรียนเก็บหน่วยกิตเพิ่ม

 

แนะนำให้สอบถาม โทร.1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร