สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59849
การเขียนประวัติการทำงานเพื่อขอยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล
ตอนนี้ จขกท มีงานหลักที่ทำอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นงานด้านวิศวกรรม และรับงานนอกเป็น freelance engineer ให้กับอีกบริษัทหนึ่งไปพร้อมๆกัน ทีนี้ จขกท ต้องการนำทั้งผลงานจากงานหลัก และผลงานจากงาน freelance ไปยื่นเพื่อเลื่อนระดับ การเขียนประวัติการทำงาน ต้องเขียนที่ทำงานของทั้ง2ที่ ลงในประวัติการทำงานหรือไม่ครับ หรือว่าให้เขียนได้เฉพาะที่ทำงานประจำได้ที่เดียว
โดย : Art 29 ต.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [31 ต.ค. 2017]

กรุณาสอบถามที่สายด่วน 1303 ต่อ เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร