สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59839
สอบถามเรื่องการแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์สามัญ
ตามที่สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28/08/60 ในระบบระบุจะแจ้งผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่
10/10/60 จึงขอเรียนสอบถามครับ
โดย : วีระยุทธ ศุภมิตร 18 ต.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [31 ต.ค. 2017]

ผลการสัมภาษณ์จะแจ้งเป็นจดหมายส่งให้ทางไปรษณีย์ครับ

หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=2304สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1303 ต่อ เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร