สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59818
ขอตัวอย่างการเขียนผลงาน เลื่อนระดับ จากภาคีเครื่องกลเป็นสามัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมการติดตั้งงานระบบท่อ และเครื่องจักร ด้วยครับ
ขอตัวอย่างการเขียนผลงาน เลื่อนระดับ จากภาคีเครื่องกลเป็นสามัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมการติดตั้งงานระบบท่อ และเครื่องจักร ด้วยครับ ส่วนมากมีแต่ตัวอย่างงานโยธา
ตัวอย่าง ของเครื่องกลไม่ค่อยมีเลยครับ วิศวกรท่านใดช่วยส่งให้ผมด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
ครับ
โดย : ธนาชัย 27 ก.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [12 ต.ค. 2017]

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

 

เอกสารประกอบ

     หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร

     หลักเกณฑ์ คำแนะนำและขั้นตอนในการขอยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

     คำแนะนำการเขียนผลงานเพื่อขอยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

     คำแนะนำและเอกสารประกอบการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

     คำแนะนำและเอกสารประกอบการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     การใช้หน่วยความรู้ (PDU) เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

     COE Channel ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร (Clip บน YouTube)

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร