สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59813
เรียนถามเรื่องลักษณะงานของวิศวกรไฟฟ้า (งานวางโครงการ)
เรียนถามอาจารย์ดังนี้นะครับ

1. ในกรณีที่ต้องการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 22kV/415-230V ขนาด 250kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบในระบบแรงต่ำ เพิ่มเติม จำนวน 1 ระบบ จำเป็นต้องมีขั้นตอนในการวางโครงการหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องเป็นวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น หรือวิศวกรไฟฟ้าระดับภาคีก็สามารถทำได้ (การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการและภายในหน่วยงานไม่มีวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ)

2. ในกรณีที่ต้องการจะติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสาธารณะ(อาคารเก่า 2 ชั้นพื้นที่รวมกันประมาณ 1000 ตร.ม) จำเป็นต้องมีการวางโครงการโดยวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญหรือไม่ ภาคีวิศวกรสามารถดำเนินการได้เองหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ
โดย : วิศวกรใหม่ 26 ก.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [12 ต.ค. 2017]

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

http://www.coe.or.th/_coe/_product/20080215172108-1.PDF

 

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และระดับผู้ได้รับใบอนุญาต แต่ละสาขา

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=403                      

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร