สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59808
งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่มีอยู่เดิม
อยากทราบว่าอยู่ในขอบข่ายของงานให้คำปรึกษา หรืองานพิจารณาตรวจสอบ ครับ
โดย : วิศวกรโยธา 24 ก.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [12 ต.ค. 2017]

กรุณาสอบถามสายด่วน 1303 ต่อ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร