สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59775
ขาดหมวดวิชาเฉพาะด้านไฟฟ้ากำลังในระดับ ป.ตรี จำนวน 2 วิชา ถ้าเอาวิชาเฉพาะด้านที่มีลักษณะเหมือนกันในระดับ ป โท มารวมกับ ป.ตรี เพื่อขอ กว ไฟฟ้ากำลังจะได้หรือไม่
ผมเรียนจบ วศ.บ.ไฟฟ้า เมื่อปี 2534 และได้ กว ไฟฟ้าสื่อสาร แล้วแต่ไม่สามารถใช้งาน กว. ได้เต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันทำงานด้านไฟฟ้ากำลังเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถขอ กว ไฟฟ้ากำลังได้เนื่องจากขาดหมวดวิชาหลักเฉพาะไฟฟ้ากำลังประมาณ 2 วิชา ถ้าผมเข้าเรียน ป โท วศ.ม.ไฟฟ้า ที่ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง ซึ่งมีหมวดวิชาเฉพาะไฟฟ้ากำลังที่ผมไม่ได้ลงเรียนในระดับ ป.ตรี เช่น ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES, ADVANCED HIGH VOLTAGE ENGINEERING, ADVANCED POWER ELECTRONIC ANALYSIS, POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY,MODERN POWER SYSTEM PROTECTIONS ซึ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้านทางไฟฟ้ากำลังตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรที่จะต้องได้เกรด C อย่างน้อย 4 วิชาจาก 8 วิชา คือ Electrical Instruments and Measurements, Electrical Machines, Electrical System Design, Power Plant and Substation, Protection and Relay, Electric Power System Analysis, High Voltage Engineering, Power Electronics อยากทราบว่าสามารถนำวิชาในระดับ ป โท มาเสริมเพิ่มเติมเพื่อขอ กว ไฟฟ้ากำลังได้หรือไม่ รบกวนสภาวิศวกรช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
หมายเหตุ เบอร์โท 1303 โทรยากส์มากส์ๆๆๆๆๆๆ
โดย : สกล ว่องมงคลฤทธิ์ 11 ส.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [15 ส.ค. 2017]

สายด่วน 1303 โทรได้เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น ครับ

ในส่วนคำถามที่ถามมาแนะนำให้สอบถามที่ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม develop@coe.or.th หรือโทรเข้า Call Center และให้ต่อสายให้ครับ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร