สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59762
สอบถามแนวทางการแก้ไขรายงานขอเลื่อนระดับ เป็นสามัญ วิศวกรครับ
กระผมชื่อนาย วงศ์วัฒน์ เหมทานนท์ ภย.62320
ผลตรวจพิจารณาผลงาน เป็นดังนีี้ ครับ...

เพิ่มเติมผลงาน(1.ให้ตัดลักษณะงานพิจารณาตรวจสอบออก เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุในงานก่อสร้างไม่ใช่งานพิจารณาตรวจสอบตามความหมาย ในกฏกระทรวง พ.ศ.2550
2.ให้ชี้แจงว่าในช่วงเวลาเดียวกัน เหตุใดจึงสามารถควบคุมการก่อสร้างทั้งงานอุโมค์และงานปรับปรุงดินนอกอุโมงค์ได้)ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560


ขณะนี้กระผมทำงานประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ครับ
กระผมอยากจะสอบถามแนวทางในการแก้ไขรายงานเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาฝ่ายทะเบียน และ ใบอนุญาตโดยตรงได้อย่างไรบ้างครับ(ผมโทร +66 1303 แล้วติดต่อไม่ได้ครับ)

ปล.กระผมได้ส่งข้อความบรรยาย+รูปแนบ ไปยัง อีเมลล์ License@coe.or.th แล้วครับ
โดย : วงศ์วัฒน์ เหมทานนท์ 28 ก.ค. 2017
ความเห็น : 2 วงศ์วัฒน์ เหมทานนท์ [17 ส.ค. 2017]
ไม่ทราบว่าทาง สภาวิศวกรได้ตอบ e-mail ส่งกลับมาหาผมหรือยังครับ(ผมยังไม่ได้รับเลยครับ)
รบกวนด้วยนะครับ
ความเห็น : 1 webAdmin [31 ก.ค. 2017]

ฝ่ายทะเบียนได้รับ e-mail จากท่านแล้วจะดำเนินการตอบเมลกลับไปครับ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร