สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59757
การขอบันทึก PDU จากการอบรมในองค์ลูกข่าย
ขอทราบขั้นตอนการขอบันทึกคะแนน PDU จะต้องแจ้งให้ทางสภาฯบันทึกได้อย่างไร
และจะขอดูรายการคะแนนที่ถูกบันทึกจากแต่ละองกรค์ที่สภาฯบันทึกแล้วได้จากที่ไหน
โดย : กิตติพงศ์ สิงหวัฒนศิริ 26 ก.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [27 ก.ค. 2017]

ปกติแม่ข่ายที่จัดอบรมจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการอบรมเข้าระบบให้สมาชิกเองโดยไม่ต้องทำเรื่องแจ้งครับ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร