สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59752
กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องทำยังไงครับ?
กรณีสมาชิกเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องทำยังไงครับ เพราะชื่อในใบอนุญาตเดิมไม่ตรงกับ
ชื่อหรือนามสกุลที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมยังไง กรณีสมาชิกเป็นวิศวกรระดับสามัญ
ขอบคุณครับ รบกวนด้วย
โดย : ธัญพงศ์ บุญผูก 19 ก.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [27 ก.ค. 2017]

กรณีหาย หรือเปลี่ยนชื่อ สามารถติดต่อขอทำใบแทนใบอนุญาตได้

การขอใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=2305

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร