สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59743
อบรมมินิวิศวกรรมไฟฟ้า
ผมจบ วศบ ไฟฟ้า แต่เน้นเรียนทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ทำให้ตอนนี้มี กว ภาคีไฟฟ้าสื่อสาร แต่ไม่สามารถขอ กว ไฟฟ้ากำลังได้ ขอถามว่า ถ้าผมไปอบรม มินิวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนำหมวดวิชาเฉพาะทางไฟฟ้ากำลังมาเพิ่มเติมกับที่เคยเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ามา เพื่อให้ครบตามที่สภาวิศวกรกำหนด จะทำได้มั้ยครับ
โดย : นายสกล ว่องมงคลฤทธิ์ 14 ก.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [17 ก.ค. 2017]

กรุณาสอบถามที่สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ต่อ ฝ่ายรับรองปริญญา

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร