สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59715
สอบถามเรื่องขอใบอนุญาต สิ่งแวดล้อม
ผมเข้าศึกษา ป.ตรี หลักสูตรอุสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เอเชียอาคเนย์ ปี 2542 สำเร็จปี 2544 ได้รับใบ กว.โยธา วันที่ 11 เมษายน 2548 (ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.577/2554 และ คดีหมายเลขแดงที่ อ.324/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2560 ปัจจุบันรับราชการสังกัดท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
จะขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี สาขาสิ่งแวดล้อม ได้หรือไม่ครับ จะขอใช้หลักเกณฑ์เดิมก่อนประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ ได้มั๊ยครับ ปล.เสียสิทธิมา 11 ปี แล้วครับ
เพื่อโปรดพิจารณาครับ
โดย : นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล 13 มิ.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [16 มิ.ย. 2017]

การขอยื่นรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องจบในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง

ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร