สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59712
สอบถามเรื่องการเลื่อนขอบเขตงานของภาคีพิเศษ
การเลื่อนขอบเขตงานภาคีพิเศษต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง
โดย : ประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี 09 มิ.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [10 มิ.ย. 2017]

ภาคีพิเศษ ไม่สามารถเลื่อนระดับได้เหมือนการถือใบอนุญาต ระดับภาคี

แต่สามารถยื่นขอภาคีพิเศษเพิ่มอีกใบ โดยเพิ่มขอบเขตงานจากเดิม

วิธีการก็ทำเช่นเดียวกับตอนยื่นขอภาคีพิเศษใบแรกครับ


การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=215

 

สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1303 ต่อ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร