สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59704
ถ้าจะยื่นขอสอบถาม การส่งเรื่องขอให้พิจารณากับทาง ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ในปัจจุบัน การทำงานของวิศวกร ในสายงานราชการก็มีความเสี่ยงเพราะต้องมีการบังคับใช้อำนาจทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ที่กำกับดูแล แต่ในปัจจุบัน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
อ้างอิงจาก http://www.ocsc.go.th/job/specification/officer สายวิศวกรรม จะอยู่ที่ ลำดับ 110-122
แต่ในสายงานการเป็นวิศวกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จะมีเพียง
1.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมไฟฟ้า 3.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4.วิศวกรรมโยธา 5.วิศวกรรมเหมืองแร่ 6.วิศวกรรมชลประทาน 7.วิศวกรรมนิวเคลียร์ 8.วิศวกรรมปิโตรเลียม 9.วิศวกรรมโลหการ 10.วิศวกรรมการเกษตร ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ด้วยเหตุผลว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารซึ่งมีความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคนในองค์กร รวมทั้งตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ เนื่องจากลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด อ้างอิงจาก
http://www.ocsc.go.th/compensation/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87
ทำให้ตำแหน่งที่ถูกระบุเข้าไป เมื่อเลื่อนไหลเป็นระดับชำนาญการ(C7) จะได้เงินเพิ่ม 3,500 บาท และตำแหน่งจะเลื่อนไหลได้ถึงระดับชำนาญการพิเศษ(C8) จะได้เงินเพิ่ม 11,200 บาท

ดังนั้น ยังมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี ที่ไม่ถูกระบุเข้าไป จึงเลื่อนไหลได้ถึงเพียง ระดับชำนาญการ(C7) และไม่ได้เงินเพิ่มใดๆ ที่ระดับนี้
ทั้งๆที่เป็นวิชาชีพที่ได้รับเกียรติในการเข้าเป็นสมาชิกสามัญของทางสภาวิศวกร และผ่านการสอบทั้งด้านวิชาการ และอบรมความปลอดภัย จะได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

จึงทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถในการเข้ารับราชการ
ซึ่งถ้าอ้างอิงจากทาง ก.พ. วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม ศักดิ์ศรียังด้อยกว่าแม้กระทั่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดังนั้น ขอสอบถาม Admin ครับ ว่าสามารถสอบถามหรือส่งเรื่องได้ทางไหนครับ หรือถ้าช่วยประสานเรื่อง เพื่อวิชาชีพของ วิศวกรรม ในทางราชการ จะยินดีมากเลยครับ
โดย : วิศวกรคนหนึ่ง 27 พ.ค. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [31 พ.ค. 2017]

ขอคำปรึกษาได้ที่ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1303 กด 3 ติดต่อสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร