สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59683
สอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
ผมได้ตรวจสอบการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวมีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์วันเดียว
ผมจึงอยากสอบถามว่าหากเรียแค่่วันอาทิตย์วันเดียวถือว่าเป็นการเรียนแบบปกติหรือไม่ครับ
แล้วใช้เกณฑ์อะไรกำหนดครับ

ขอบคุณครับ
โดย : 151266 28 เม.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [23 พ.ค. 2017]

สอบถามที่สายด่วน 1303 ต่อ ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร