สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59655
ภาคีวิศวกรโยธาในหน่วยงานราชการ
สอบถามว่า....
ภาคีวิศวกรโยธาในหน่วยงานราชการสามารถรับรองเป็นผู้คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารสาธารณะที่หน่วยราชการนั้นๆ เป็นผู้ออกแบบเองได้หรือไม่
ขอบคุณครับ...
โดย : Mr.Cool-Man 03 เม.ย. 2017
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร