สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43161
จบวศ.บ. วิศวกรรมเกษตรเมื่อปี2539สามารถขอกว.โยธาได้หรือไม่
เรียนถามอ.กมล ครับ
ผมจบวศ.บ.วิศวกรรมเกษตรเมื่อปี2539 (หลักสูตรเก่า)มข.แต่ไม่ได้ลงเรียนเพื่อขอกว.โยธา หากตอนนี้อยากได้กว.โยธาต้องทำอย่างไรครับ ต้องยื่นเรื่องที่สภาวิศวกรก่อนเพื่อดูรายวิชาเรียนเพิ่มหรืออย่างไรครับหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มที่มหาลัยที่ได้รับการรับรองโดยดูรายวิชาตามเกณท์เมื่อเรียนได้เกรดแล้วจึงยื่นที่สภาวิศวกรครับ
โดย : วิศวกรเกษตร5 10 ม.ค. 2008
ความเห็น : 6 WebMaster [18 ม.ค. 2008]
หลักสูตรต้องผ่านการรับรองจาก ก.ว. เดิม หรือ สภาฯ

หลักสูตรที่รับรอง
http://www.coe.or.th/subject_coe/subject_m.html


3 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร(เครื่องจักรกลเกษตร) ปี 2541 รับรองสาขาเครื่องกล
ปีการศึกษา 2541 - 2544 มติ 1/2550 (17 ส.ค. 2550)
4 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร(เครื่องจักรกลเกษตร) 2545 เครื่องกล 2545 - 2549 มติ1/2550 (17 ส.ค. 2550)

หากหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองฯ
จะขาดสิทธิในการขอรับใบอนุญาตฯ

กมล ตรรกบุตร

ความเห็น : 5 วิศวกรเกษตร5 [12 ม.ค. 2008]
เรียนเพิ่มแล้วเมื่อได้รายวิชาครบแล้วมายื่นขอสามารถได้กว.เลยตามเกณฑ์เก่า(คุณวุฒิเทียบ)หรือต้องสอบตามเกณฑใหม่ครับ รบกวนผู้ทราบตอบหน่อยครับ
ความเห็น : 4 เรียนมาเเล้ว [11 ม.ค. 2008]
ไปเรียนเพิ่มวิชาที่ขาดได้เเน่นอนครับ
ความเห็น : 3 เรียนมาเเล้ว [11 ม.ค. 2008]
ไปเรียนเพิ่มวิชาที่ขาดได้เเน่นอนครับ
ความเห็น : 2 ... [11 ม.ค. 2008]
รุ่นพี่พวกคุณเค้าก็ลงเทียบของเครื่องกลก็เห็นได้กว.นะครับถ้าลงหน่วยกิตครบของเครื่องกล ส่วนโยธาก็น่าจะได้ถ้าลงรายวิชาโยธา
ความเห็น : 1 สุขใจ [11 ม.ค. 2008]
หลักสูตรเก่า วิศวกรรมเกษตรที่ มข. ปีที่เข้าศึกษาได้รับการรับรองหรือเปล่าครับ และถ้ารับรองนั้น เป็นการรับรองสาขาเทียบโยธาหรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมด ก็ต้องมานับรายวิชา/หน่วยกิต ดูว่าเรียนครบหรือขาดตัวใดไปบ้าง เพื่อจะได้ไปเรียนเก็บให้ครบเพื่อมายื่นขอใบ กว.ครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร