สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43153
เรื่อง ใบ ก.ว และ บัตรสมาชิก ทำไมไม่ให้ใช้ร่วมกัน
เนื่องจากเห็นทาง สภาวิศวกร แจ้งว่าถ้าใบสมาชิกหมดอายุ ก็ถือว่าใบ กว หมดอายุ ไปด้วยแต่ไม่เห้น สภา หรือ กฏหมายบอกว่าให้ใช้ร่วมกัน เหมือนสถาปัตย์ เลย ที่เขาใช้ร่วมกันเวลา เซ็นควบคุม หรือ ออกแบบก็ตาม แล้วยังงี้บัตรสมาชิก วิศวกรจะมีความหมายอะไรเพราะไม่ได้ใช้ร่วม เพราะทุกวันนี้ ก็สงสัยว่าทำไปเพื่ออะไรบัตรสมาชิกวิศวกร เพราะไม่มีประโยชน์อะไรนะ
โดย : อยากสอบถามสภาวิศวกร 10 ม.ค. 2008
ความเห็น : 2 วิศวกรตกงาน [10 ม.ค. 2008]
ตอนเรียนก็ต้องเสียค่าหน่วยกิตกว่าจะจบก็หลายตัง จบมาแล้วไม่มีงานทำหรือมีงานทำก็ยังเสียต้องเสียตังให้กับสภาวิศวกรอีก ที่จริงน่าจะให้ใบ กว. ฟรีเพราะจบทางด้านวิศวกร และให้ตังหน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุมดูแลวิศวกรเหมือนกับเมื่อก่อนที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย จะได้ไม่มีการเรียกเก็บตังค่าใบ กว. เป็นรายปี เหมือนพวกที่ได้ กว. ก่อนจัดตัง้เป็น สภาวิศวกร
ความเห็น : 1 ผู้เฝ้ามอง [10 ม.ค. 2008]
เขาทำเพื่อจะได้มีเงินเข้าเลี้ยงองค์กรไงครับ รู้ไหมสภางบอยู่ 300กว่าล้านบาทแล้วพวกเราทั้งหลายต้องช่วยกันดูแล ดูที่รายงานประจำปีสิ..ครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร