สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43152
ขอให้พัฒนาวิธีการต่อใบ กว. เพิ่มเติมครับ
เรื่องของการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ
ถ้าหากเป็นไปได้ ขอให้สามารถส่งหลักฐานผ่านระบบอิเล็กทอนิค ก็น่าจะดีนะครับ
เพราะเอกสารที่ส่งให้นี้ จะใช้เป็นหลักฐานทางกฏหมายที่ดี และยังเก็บไว้ในฐานข้อมูลด้วย
ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ ช่วยประเทศชาติด้วย ถ้าทำได้ก็ดีครับ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับ
โดย : ศักดิ์สิทธิ์ เจริญพจน์ 10 ม.ค. 2008
ความเห็น : 1 คนบ้านไกล [17 ม.ค. 2008]
เห็นด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร