สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

งานทะเบียนสมาชิก และใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43135
เรื่องฟ้องสาลปกครองเป็นไงบ้าง
เรื่องฟ้องสาลปกครองเป็นไงบ้าง ใครทราบตอบหน่อย
โดย : อ 09 ม.ค. 2008
ความเห็น : 1 นิติ [24 ม.ค. 2008]
น่าจะยื่นฟ้องให้ศาลระงับการบังคับใช้ระเบียบใหม่ของสภา จะเร็วก่วานะ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร