สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43131
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ กว.
เนื้อหาสำหรับสอบ กว. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ในหมวดวิชาเฉพาะ
ข้อสอบออกลักษณะ อย่างไร และต้องดูหัวข้อไหนสำหรับการสอบ
มีการคำนวณหรือบรรยาย และต้องใช้ส่วนในการจำมากน้อยเพียงใด
รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ
โดย : ไพโรจน์ 09 ม.ค. 2008
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร