สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

งานทะเบียนสมาชิก และใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43123
กวของวิศวะเมคคาทรอนิกส์
ทำไมถึง ใบกว ของวิศวะเมคคาทรอนิกส์ไม่มีครับ ที่ลาดกระบังครับ

อีกกรณีนึง สามารถสอบของ กว เครื่องกลได้ไหม
โดย : Xron 08 ม.ค. 2008
ความเห็น : 2 Xron [17 ม.ค. 2008]
ถ้าสมมุติ หลักสูตรไม่มีใบ กวรับรองจะมีผลต่อการหางานหรือไม่ครับ
ความเห็น : 1 WebMaster [09 ม.ค. 2008]
ผู้ที่ได้สิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ต้องจบจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

หลักสูตรที่รับรอง
http://www.coe.or.th/subject_coe/subject_m.html

ต้องสอบถามจากภาควิชา ว่ายื่นขอรับรองหลักสูตรในสาขาใด ?

ระเบียบสภาวิศวกรเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร
http://www.coe.or.th/co15law/law_eng.php

กมล ตรรกบุตร
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร