สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43082
อยากทราบว่าคอบ.โยธา
คอบโยธา44 ต้องสอบทั้ง2หมวดโดยดูตามหน่วยกิตใช่ไหมครับ แต่อยากทราบว่าวิชาแลบที่นับหน่วยกิตได้ไหมครับ ถ้านับผมก็1-9 39หน่วยพอดี
ถ้าไม่นับแล็ปก้เหลือ36
ช่วยอธิยายให้กระจ่าง
โดย : 44 04 ม.ค. 2008
ความเห็น : 1 WebMaster [06 ม.ค. 2008]
หลักสูตรที่เรียนต้องผ่านการรับรองจากสภาฯ

หลักสูตรที่รับรอง
http://www.coe.or.th/subject_coe/subject_m.html

รายวิชา ปกติ Lab ไท่นับหน่วยกิตให้
แต่บังคับเรียนให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตอนรับรองหลักสูตรนั้น ๆ

ปริญญาเทียบ ผู้เข้าเรียน 2543 - 2545

นับรายวิชาลำดับที่ 1 - 9 ได้ตั้งแต่ 39 หน่วยกิตขึ้นไป
ต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะสาขาก่อน

นับรายวิชาลำดับที่ 1 - 9 ได้ ระหว่าง 21 - 38 หน่วยกิต
ต้องผ่านการสอบทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะสาขาก่อน

กมล ตรรกบุตร
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร