สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43078
ข้อกำนด พรบ.วิศวกร ที่ใช้ปัจจุยัน เป็นของปีพ.ศ.ใดครับ
ข้อกำนด พรบ.วิศวกร ที่ใช้ปัจจุยัน เป็นของปีพ.ศ.ใดครับ
แล้วลล่าสุดของปี 2547 บังคับใช้หรือยังครับ
โดย : เอ 04 ม.ค. 2008
ความเห็น : 1 WebMaster [04 ม.ค. 2008]
กฏกระทรวงเรื่องกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2550 แล้ว

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2547
ไม่มีผลบังคับใช้

อนุฯ ทุกสาขา อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ข้อบังคับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ
ของแต่ละสาขา ที่หารือเสร็จแล้วประกอบด้วย ME / EE / IE / MINE และ CHE
ส่วนของสาขา CE และ ENV ยังไม่เสร็จ

สำนักงานกฏหมายสภาฯ อยู่ระหว่างนำร่างที่ อนุสาขาฯ
ไปร่างเป็นข้อบังคับสภาฯ ของแต่ละสาขา นำมา Review
แล้เตรียมนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สภาฯ ในเดือน เมษายน 2551 นี้

ปัจจุบัน จะเกิดช่องว่า การบังคับใช้มาตรฐานฯ (ขอบเขตการทำงานของแต่ละระดับฯ)
โดยยังคงใช้ กฏกระทรวงฉบับที่ 4 โดยอนุโลม
ในส่วนของลักษณะงานที่คล้ายกันตามที่ระบุในกฏกระทรวงฯ 2550
(ซึ่งปรับปรุงลักษณะงานใหม่ เป็ฯ 6 ลักษณะงาน)

กมล ตรรกบุตร


โดยคุณ WebMaster (22 ธ.ค. 50)#
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร