สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43065
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้เป็นผลงานยื่น สย.ได้หรือไม่
ผมทำงานรับราชการ รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้เป็นผลงานยื่น สย.ได้หรือไม่
โดย : สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 03 ม.ค. 2008
ความเห็น : 6 M [12 ม.ค. 2008]

ออกแบบ หรือควบคุมการก่อสร้าง
อันนี้ได้แน่นอน แต่ต้องเขียนขอบเบตการทำงานของตนเอง ให้ชัดเจนและ พิจารณาตามระเบียบสภาฯ และกฎกระทรวงนะครับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้งาน
อันนี้ต้องดูตามขอบเขตครับ ว่าในระเบียบสภาฯ และกฎกระทรวงระบุอย่างไร

ศึกษาความเหมาะสม
ได้ครับ ศึกษาจากระเบียบสภาฯ และกฎกระทรวงระบุอย่างไร
ความเห็น : 5 222 [04 ม.ค. 2008]
ระบบสูน้ำของคุณ เดาว่าขนาดท่อต้องมากกว่า 0.8 ม. แน่นอน แค่นี้ก็ถือว่าเข้าข่ายงานควบคุมแล้วครับ ในลักษณะงานอำนวยการใช้งาน ส่วนการเขียนให้เข้าข่ายนั้นอันนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ต้องลองไปคิดเองนะครับ ผมแนะได้เท่านี้แหละครับ
ความเห็น : 4 ... [04 ม.ค. 2008]
หน้าที่ ที่คุณรับผิดชอบ อยู่ในขอบเขตงานวิศวกรรมควบคุมหรือเปล่าละครับ
สมมุติว่า คุณรับผิดชอบในส่วนของงานออกแบบ ก็น่าจะได้
แต่หาก คุณรับผิดชอบในส่วนงานเขียนแบบ ก็ไม่น่าจะได้

ต้องอ่าน พรบ.ครับ
ความเห็น : 3 แซวเล่น [04 ม.ค. 2008]
ขอ สก. หรือ สฟก. จะ work กว่าปล่าวครับ
ความเห็น : 2 หมัก เมถุน [03 ม.ค. 2008]
ขอโทษนะครับคุณเจ้าของกระทู้ แค่นี้คุณยังไม่รู้แล้วคุณจะเอาไปทำไมสามัญวิศวกร (หากฎกระทรวงมาอ่านซิครับ)
ความเห็น : 1 สูบน้ำด้วยไฟฟ้า [03 ม.ค. 2008]
ขอเพิ่มเติมครับ ถ้าได้ มีขอบเขตของงานอย่างไร ถ้าไม่ได้ เพราะอะไรครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร