สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43054
เรียนถามเรื่อง กว.ครับ
ถ้าจบ คอบ โยธา แล้ว ไปเรียนเพิ่มรายวิชา โอนเกรดวิชาที่เคยเรียนมาแลว ในสถาบันที่ กว รับรอง จะขอสอบ กว ได้ไหมครับ
โดย : a 02 ม.ค. 2008
ความเห็น : 2 WebMaster [03 ม.ค. 2008]
ต้องตรวจสอบการรับรองหลักสูตร
หากไม่ผ่านการรับรองจะขาดสิทธิในการขอรับใบอนุญาตฯ

หลักสูตรที่รับรอง
http://www.coe.or.th/subject_coe/subject_m.html

กรณีที่ผ่านการรับรอง (คุณวุฒิเทียบถึงผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2540)
จะได้สิทธิเท่ากับคุณวุฒิตรง

คำแนะนำภาคีวิศวกร ดูจาก
http://www.coe.or.th/co02reg/app1spc_1.php

ตารางรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ ถึงผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2545
http://www.coe.or.th/co02reg/co02sub/co02sub00.html

การเรียนเพิ่มเพื่อนับรายวิชา ต้องเรียนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองทั้งคู่
นับรายวิชาจาก Transcript ทั้ง 2 ใบ

กมล ตรรกบุตร
ความเห็น : 1 สุขใจ [03 ม.ค. 2008]
หลักสูตรที่เก่าต้องได้รับการรับรองด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร