สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

งานทะเบียนสมาชิก และใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43049
สามารถขอใบ กว.ได้หรือเปล่าจบวิศวหรรมอาหาร ปี44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิศวกรรมอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/2544
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
Human Relations B
English B
Physical Education A
Technical Drawing A
Workshop Practices A
Principles of Engineering A
Analytic Geometry C+
General Biology B+
Physics B+

ภาคการศึกษาที่ 2/2544
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
English C+
Recreation A
Engineering Mechanics C+
Engineering Drawing B+
Calculus D
General Chemistry A
Physics B

ภาคการศึกษาที่ 1/2545
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
Thermodynamics B
Engineering Dynamics B
Engineering Materials B+
Electrical Engineering C
Microbiology in Food Industry B
Principles of Food Technology A
Calculus C+


ภาคการศึกษาที่ 2/2545
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
Mechanics of Solid B
Fluid Mechanics C+
Introduction to Computer Programming3 A
Manufacturing Process B+
Principles of Food Engineering C+
Food Chemistry B
Calculus C

ภาคการศึกษาที่ 1/2546
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
English for Everyday Use A
Machine Design C
Heat and Mass Transfer B
Unit Operations in Food Engineering B
Processing Equipment in Food Industry B+
Statistics C+

ภาคการศึกษาที่ 2/2546
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
Computer Aided Engineering and Computer Aided Design B
Measurements and Instrumentations C+
Refrigeration D+
Hydraulics and Pneumatics C+
Unit Operations in Food Engineering B
Processing Equipment in Food Industry B+

ภาคการศึกษาที่ 1/2547
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
General Psychology B+
Engineering Economy C
Fans, Pumps, Compressors and Distribution System A
Engineering Planning and Management B
Engineering Physics of Food Materials A
Food Engineering Project A
Waste Treatment in Food Industry B+


ภาคการศึกษาที่ 2/2547
รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรด
Automatic Control Systems A
Quality Control in Food Industry C
Food Engineering Project A
Seminar A
Food Plant Design AU


ต้องเรียนตัวไหนเพิ่มบ้างถ้าจะขอ กว. เครื่องกล
โดย : xaviuser 02 ม.ค. 2008
ความเห็น : 2 xaviuser [03 ม.ค. 2008]
ถ้าผมใช้ 4 ตัวนี้จะได้ไหมคับ
Engineering Dynamics B
Machine Design C
Automatic Control Systems A
Heat and Mass Transfer B
อยู่คนละกลุ่ม
ความเห็น : 1 JOE [02 ม.ค. 2008]
ยากครับหลายตัวเหมือนกัน ปี 52 จับสอบหมดครับ
ต้องเอาไปเทียบตัวครับไม่ตรงสายครับ
เครื่องกล
รายวิชาหลักเฉพาะ
หมวด1.Mechanics of Machinery
Dynamics of Machines
Ship Dynamics
Dynamics of Vehicles
Mechanics of Flight
Theory of Mechanics
Theory of Agricultural Mechanics
หมวด 2.Mechanics Design
Mechanical Design
Ship Design
Aircraft Design
Agricultural Machinery Design
หมวด 3.Automatic Control
Digital Control
Automotive Control
Fluid Power Control
หมวด 4.Mechanical Vibration
Vibration Control
หมวด 5.Internal Combustion Engines
Combustion
หมวด 6.Air Conditioning
Refrigeration
Freezing and Cold Storage
หมวด 7.Heat Transfer
Heat and Mass Transfer
Thermnal System Design
หมวด 8.Power Plant Engineering
Ship Propulsion and Engines
Aircraft Power Plant
Power Agricultural System
วิชาหลักเฉพาะ
Mechanics of Machinery
Mechanics Design
Mechanical Design
Automatic Control
Mechanical Vibration
Internal Combustion Engines
Air Conditioning
Power Plant Engineering
ต้องมีการเรียนและผ่านไม่น้อยกว่า4กลุ่มวิชาวิชากลุ่มที่ 1 ถึง 8จันับให้เพียงกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้นซึ่งรวมแล้วต้องมีพื้นฐานวิชาทางวิศวกรรมหลักเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจและต้องไม่น้อยกว่า 4 วิชา โดยวิชาที่จะนำมานับหย่วยกิจต้องไม่ต่ำกว่า C
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร