สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login
จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...476477478479
กระทู้ที่ หัวข้อ อ่าน ตอบ วันที่
60199ร่างสาระสำคัญรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562 767 028/01/62
57604ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ)369 503/10/56
60242 สามัญวิศวกร-สถาปนิก วุฒิวิศวกร รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน พร้อมลงนามขออนุญาต 61 023/03/62
60241สอบถามสถานะ การจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์40 121/03/62
60240การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต การขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทำไมไม่ได้ 6PUD61 119/03/62
60239ขอบเขตของสามัญวิศวกรสาขาเครื่องกลในงานออกแบบและคำนวณงานปรับอากาศ 172 018/03/62
60238ขอบเขตและความสามารถของสามัญวิศวกรเครื่องกล81 115/03/62
60237ผู้รับรองผลงานขอเลื่อนเป็นสามัญ ได้ใบอนุญาตสามัญ หลังจากเรามีผลงานดีเด่น ได้หรือไม่ ครับ296 113/03/62
60236สอบถามการขอรับใบอนุญาตที่สาขาเชียงใหม่ครับ143 111/03/62
60235สอบถามสถาณะจัดส่งใบอนุญาติครับ เลขที่สมาชิก 15733386 110/03/62
60234หนังสืออบรม134 110/03/62
60233สอบถามสถานะการต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์104 109/03/62
60231ขอใบ วุฒิบัตร เนื่ิงจากยังไม่ได้รับครับ160 108/03/62
60230สงสัยถามเกี่ยวกับตัวใบอนุญาต (บัตร)182 108/03/62
60229สอบถามการต่อใบอนุญาติ65 108/03/62
60228สอบผ่านหมวดแรก หมวดสองไม่ผ่าน สมัครสอบใหม่หลังจากผ่านมา 3ปี145 106/03/62
60227สอบถามคำนำหน้า วศ.ในใบอนุญาต554 106/03/62
60225สอบถามต่ออายุใบอนุญาติ168 105/03/62
60224อบรมทดสอบความพร้อม291 103/03/62
60221สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานเลื่อนระดับเป็นสามัญครับ414 102/03/62
60220มีการตรวจสอบเอกการยื่นขอเลือนระดับ ทางไลน์ หรือ เมล์ก่อนไหมครับ230 101/03/62
60219สอบถามสถานะการจัดส่งใบ กว. ครับ246 126/02/62
60218สอบถามเรื่องการจัดส่งใบอนุญาติ ครับ168 125/02/62
60217สอบถามเรื่องการจัดส่งใบประกอบวิชาชีพที่ต่ออายุไปจัดส่งหรือยังครับ เลขที่สมาชิก 163897163 125/02/62
60216สอบถามผลสอบสัมภาสษ์ภาคีวิศวกรพิเศษ สาเครื่องกล231 124/02/62
60215สอบถามเรื่องจัดส่งใบ กว. ครับ74 123/02/62
60214สอบถามการส่งใบอนุญาต79 122/02/62
60213ยังไม่ได้รับใบ กว ต่อใบอนุญาตทางไปรษณี นายภูริจิต เต็กฮวด116 121/02/62
60212ภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธา169 117/02/62
60211"ผลงานโครงการในต่างประเทศใช้เพื่อขอเลื่อนเป็น วุฒิวิศวกรโยธาไม่ได้ " มีกฏเกณฑ์เช่นนี้จริงหรือไม่ครับ137 113/02/62
จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...476477478479
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร