สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Combustion

เนื้อหาวิชา : 382 : 1.เชื้อเพลิง
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนในตระกูลอะเซตทิลีน
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนในตระกูลอะโรเมติค (Aromatics)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbons)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbons)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :

 • 1 : 0.21
 • 2 : 0.767
 • 3 : 0.233
 • 4 : 0.289
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :

 • 1 : 14.46 kg/kmole
 • 2 : 13.25 kg/kmole
 • 3 : 16 kg/kmole
 • 4 : 8 kg/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :

 • 1 : 0.005 kmole/kmole mixture
 • 2 : 5.0 kmole/kmole mixture
 • 3 :
 • 4 : 1.06 kmole/kmole mixture
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 :

 • 1 : 148 kg/kmole
 • 2 : 47.1 kg/kmole
 • 3 : 35.4 kg/kmole
 • 4 : 28.5 kg/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :

 • 1 : 31.25
 • 2 : 28.50
 • 3 : 25.94
 • 4 : 24.98
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :

 • 1 : หนา
 • 2 : บาง
 • 3 : พอดี
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้จากข้อมูลที่ให้มา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :

 • 1 : 0.67
 • 2 : 0.80
 • 3 : 0.09
 • 4 : 1.16
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • กระบวนการ Pyrolysis ของเชื้อเพลิงแข็งเป็น
 • 1 : กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุด
 • 2 : กระบวนการที่เกิดขึ้นในภาวะที่ขาดออกซิเจน
 • 3 : กระบวนการที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีออกซิเจนมากเกินพอ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :

 • 1 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 2 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 3 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 4 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไซโคลพาราฟฟิน (CyCloparafins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :

 • 1 : พาราฟิน (Paraffins)
 • 2 : โอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : ไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 4 : ไซโคลพาราฟฟิน (CyCloparafins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • แก๊สเชื้อเพลิงหลักใน Producer Gas คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • แก๊สเชื้อเพลิงหลักใน Water Gas คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :

 • 1 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 2 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 3 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 4 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไซโคลพาราฟฟิน (CyCloparafins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :

 • 1 : พาราฟิน (Paraffins)
 • 2 : โอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : ไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 4 : ไซโคลพาราฟฟิน (CyCloparafins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 23 :

 • 1 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 2 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 4 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไซโคลพาราฟฟิน (CyCloparafins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :

 • 1 : ไอโซบิวเทน (Isobutane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 2 : ไอโซบิวเทน (Isobutane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : ไอโซออกเทน (Isooctane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 4 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :

 • 1 : เอทีน (Ethene) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 2 : บิวทีน- 1 (Butene - 1) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : บิวทีน- 2 (Butene - 2) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 4 : ไอโซบิวทีน (Isobutene) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :

 • 1 : 2 - เอทิลเพนเทน (2-Ethylpentane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 2 : 2 - เอทิลเพนเทน (2-Ethylpentane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : 2 – เมทิล – 3 - เอทิลเฮกเซน (2 –Methyl – 3 - Ethylhexane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 4 : 2 – เมทิล – 3 - เอทิลเฮกเซน (2 –Methyl – 3 - Ethylhexane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :

 • 1 : เอทีน (Ethene) อยู่ในตระกูลอะเซทิลีน (Acetylene)
 • 2 : บิวทีน- 1 (Butene - 1) อยู่ในตระกูลอะเซทิลีน (Acetylene)
 • 3 : บิวทีน- 2 (Butene - 2) อยู่ในตระกูลอะเซทิลีน (Acetylene))
 • 4 : อะเซทิลีน (Acetylene) อยู่ในตระกูลอะเซทิลีน (Acetylene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :

 • 1 : ไอโซบิวเทน (Isobutane)
 • 2 : ไซโคลบิวเทน (Cyclobutane)
 • 3 : ไซโคลเพนเทน (Cyclopentane)
 • 4 : เบนซีน (Benzene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :

 • 1 : โพรเพน (Propane)
 • 2 : เพนเทน (Pentane)
 • 3 : เฮพเทน (Heptane)
 • 4 : ออกเทน (Octane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :

 • 1 : โพรเพน (Propane)
 • 2 : เฮพเทน (Heptane)
 • 3 : ออกเทน (Octane)
 • 4 : โนเนน (Nonane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :

 • 1 : โพรเพน (Propane)
 • 2 : เพนเทน (Pentane)
 • 3 : เฮพเทน (Heptane)
 • 4 : ออกเทน (Octane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :

 • 1 : อีเทน (Ethane)
 • 2 : โพรเพน (Propane)
 • 3 : บิวเทน (Butane)
 • 4 : เพนเทน (Pentane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :

 • 1 : อีเทน (Ethane)
 • 2 : โพรเพน (Propane)
 • 3 : บิวเทน (Butane)
 • 4 : เพนเทน (Pentane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :

 • 1 : เอทีน (Ethene)
 • 2 : บิวทีน- 1 (Butene - 1)
 • 3 : บิวทีน- 2 (Butene - 2)
 • 4 : ไอโซบิวทีน (Isobutene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :

 • 1 : เอทีน (Ethene)
 • 2 : อีเทน (Ethane)
 • 3 : อะเซทิลีน (Acetylene)
 • 4 : โทลูอีน (Toluene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :

 • 1 : ไซโคลบิวเทน (Cyclobutane)
 • 2 : ไซโคลเพนเทน (Cyclopentane)
 • 3 : ไซโคลเฮกเทน (Cyclohextane)
 • 4 : ไซโคลออกเทน (Cyclooctane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของอะโรแมติก (Aromatics)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของไซโคลพาราฟิน (Cycloparaffins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของโอเลฟิน (Olefins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของพาราฟฟิน (Paraffins)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของโมเลกุลของอะเซทิลีน (Acetylene)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ไซโคลเพนเทน(Cyclopentane)มีสูตรทางเคมีคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • เบนซีน (Benzene) มีสูตรทางเคมีคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของเมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดเป็นสูตรทางเคมีของพรอพิลแอลกอฮอล์ (Propanol)
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลักหรือวงแหวนเท่ากับ 4 คือข้อใด
 • 1 : Meth
 • 2 : Eth
 • 3 : Prop
 • 4 : But
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลักหรือวงแหวนเท่ากับ 5 คือ
 • 1 : Prop
 • 2 : But
 • 3 : Pent
 • 4 : Hex
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลักหรือวงแหวนเท่ากับ 7 คือ
 • 1 : Pent
 • 2 : Hex
 • 3 : Hept
 • 4 : Oct
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลักหรือวงแหวนเท่ากับ 9 คือข้อใด
 • 1 : Hex
 • 2 : Hept
 • 3 : Oct
 • 4 : Non
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 52 :
 • สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลักหรือวงแหวนเท่ากับ 10 คือข้อใด
 • 1 : Hept
 • 2 : Oct
 • 3 : Non
 • 4 : Dec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :

 • 1 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 2 : โพรเพน (Propane) อยู่ในตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • 3 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลไดโอเลฟิน (Diolefins)
 • 4 : บิวเทน (Butane) อยู่ในตระกูลตระกูลพาราฟิน (Paraffins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • การเผาไหม้เกิดจากเชื้อเพลิง
 • 1 : ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วให้ความร้อนออกมา
 • 2 : ทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนในอากาศแล้วให้ความร้อนออกมา
 • 3 : ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนแล้วให้ความร้อนออกมา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 •  ข้อใดประกอบหลักของเชื้อเพลิง LPG
 • 1 :  โพรเพน + บิวเทน
 • 2 :  โพรเพน + มีเทน
 • 3 :  บิวเทน + เอทานอล
 • 4 :  บิวเทน + มีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติ NGV
 • 1 :  โพรเพน
 • 2 :  มีเทน
 • 3 :  บิวเทน
 • 4 :  อีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบของแก๊สโซฮอลล์ E10
 • 1 :  แก๊สโซลีน 10% + เอทานอล 90%
 • 2 :  แก๊สโซลีน 90% + เอทานอล 10%
 • 3 :  แก๊สโซลีน 10% + น้ำมันดีเซล 90%
 • 4 :  แก๊สโซลีน 90% + น้ำมันดีเซล 10%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B5
 • 1 :  น้ำมันดีเซล 95% + เอทานอล 5%
 • 2 :  น้ำมันดีเซล 95% + เอสเตอร์ 5%
 • 3 :  น้ำมันดีเซล 95% + กลีเซอลีน 5%
 • 4 :  น้ำมันดีเซล 95% + เมทานอล 5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล B100
 • 1 :  น้ำมันดีเซล 100%
 • 2 :  เมทานอล 100%
 • 3 :  เอทานอล 100%
 • 4 :  เอสเตอร์ 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • เชื้อเพลิง LPG หมายถึงอะไร
 • 1 :  Liquid Petroleum Gases
 • 2 :  Liquid Propane Gases
 • 3 :  Liquid Petrochemical Gases
 • 4 :  Liquid Pure Gases
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :
 • เชื้อเพลิง CNG หมายถึงอะไร
 • 1 :  Compressible Natural Gas
 • 2 :  Compacted Natural Gas
 • 3 :  Combined Natural Gas
 • 4 :  Compressed Natural Gas
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • NGV หมายถึงอะไร
 • 1 :  เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ
 • 2 :  เชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • 3 :  ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยแก๊สธรรมชาติ
 • 4 :  ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดเป็นมลพิษจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 • 1 :  NOx
 • 2 :  ควันดำ
 • 3 :  CO2
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • พลังงานในข้อใดที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้
 • 1 :  พลังงานนิวเคลียร์
 • 2 :  พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง
 • 3 :  พลังงานที่ได้จากถ่านหิน
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 65 :
 • ข้อใดเป็นสูตรเคมีของน้ำมันเบนซิน
 • 1 :  CH3OH
 • 2 :  C2H5OH
 • 3 :  CH4
 • 4 :  C6H6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดเป็นสูตรเคมีของน้ำมันดีเซล
 • 1 :  CH3OH
 • 2 :  C12H23
 • 3 :  C6H6
 • 4 :  C3H8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  น้ำมันแก๊สโซฮอลล์เผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป
 • 2 :  น้ำมันแก๊สโซฮอลล์มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์
 • 3 :  น้ำมันแก๊สโซฮอลล์เผาไหม้ให้มลพิษที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • เชื้อเพลิงในข้อใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 • 1 :  น้ำมันโซล่า
 • 2 :  น้ำมันขี้โล้
 • 3 :  น้ำมันดีเซล
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ในกระบวนการกลั่นลำดับส่วน ข้อใดเรียงลำดับอุณหภูมิควบแน่นของเชื้อเพลิงจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
 • 1 :  Petroleum Gas < Paraffin Oil < Diesel < Gasoline
 • 2 :  Petroleum Gas < Gasoline < Paraffin Oil < Diesel
 • 3 :  Petroleum Gas < Diesel < Gasoline < Paraffin Oil
 • 4 :  Paraffin Oil < Petroleum Gas < Gasoline < Diesel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • ค่า API Specific Gravity คือ
 • 1 :  ค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเทียบกับค่ามาตรฐาน
 • 2 :  ค่าความถ่วงจำเพาะของเชื้อเพลิงเทียบกับค่ามาตรฐาน
 • 3 :  ค่าความดันไอของเชื้อเพลิงเทียบกับค่ามาตรฐาน
 • 4 :  ค่าพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเทียบกับค่ามาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดค่า API Specific Gravity คือ
 • 1 :  ไฮโดรมิเตอร์
 • 2 :  มานอมิเตอร์
 • 3 :  แคลอรี่มิเตอร์
 • 4 :  ไดนาโมมิเตอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดให้นิยามของจุดวาบไฟ (Flash Point) ได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 :  อุณหภูมิต่ำสุดที่เชื้อเพลิงแข็งเกิดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • 2 :  อุณหภูมิต่ำสุดที่เชื้อเพลิงแข็งเกิดการระเหิดกลายเป็นไอและสามารถติดไฟได้
 • 3 :  อุณหภูมิต่ำสุดที่เชื้อเพลิงเหลวเกิดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • 4 :  อุณหภูมิต่ำสุดที่เชื้อเพลิงเหลวระเหยกลายเป็นไอและสามารถติดไฟได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดเป็นมลพิษจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล
 • 1 :  NOx
 • 2 :  ควันดำ
 • 3 :  HC
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • สาเหตุของการเกิด HC ในไอเสีย คือ
 • 1 :  มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 2 :  มีปริมาณอากาศเผาไหม้ส่วนเกินมาก
 • 3 :  เชื้อเพลิงมีปริมาณคาร์บอนสูง
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • สาเหตุของการเกิด NOx ในไอเสีย คือ
 • 1 :  มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 2 :  มีปริมาณอากาศเผาไหม้ส่วนเกินมาก
 • 3 :  อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูง
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • สาเหตุของการเกิด CO ในไอเสีย คือ
 • 1 :  มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 2 :  มีปริมาณอากาศเผาไหม้ส่วนเกินมาก
 • 3 :  เชื้อเพลิงมีปริมาณคาร์บอนสูง
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • สาเหตุของการเกิดเขม่า (Soot) ในไอเสีย คือ
 • 1 :  มีการเผาไหม้ในสภาวะ Rich Mixture
 • 2 :  มีปริมาณอากาศเผาไหม้ส่วนเกินมากเกินไป
 • 3 :  อากาศเผาไหม้มีฝุ่นละอองปนเปื้อนมากเกินไป
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • แนวทางในการลดการเกิด NOx ในไอเสียสามารถกระทำได้โดย
 • 1 :  เลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซลทั่วไป
 • 2 :  ใช้ระบบ EGR ในเครื่องยนต์
 • 3 :  ติดตั้งชุด Catalytic
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • ระบบ EGR คือ
 • 1 :  Exhaust Gas Recycle
 • 2 :  Exhaust Gas Recirculation
 • 3 :  Exchange Gas Recycle
 • 4 :  Exchange Gas Recirculation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 :
 • ระบบ EGR มีการทำงานอย่างไร
 • 1 :  นำไอดีส่วนหนึ่งไปผสมกับไอเสียก่อนระบายสู่บรรยากาศ
 • 2 :  นำไอเสียส่วนหนึ่งไปผสมกับไอดีก่อนเข้าห้องเผาไหม้
 • 3 :  นำไอเสียส่วนหนึ่งป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ขณะเกิดการเผาไหม้
 • 4 :  นำไอเสียส่วนหนึ่งผสมกับเชื้อเพลิงก่อนป้อนเข้าห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • เชื้อเพลิงใดมีสถานะแตกต่างจากเชื้อเพลิงในข้ออื่น
 • 1 :  Gasoline
 • 2 :  Heavy Oil
 • 3 :  Diesel
 • 4 :  Natural Gas
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ เชื้อเพลิง
 • 1 :  Coal
 • 2 :  Petroleum Gas
 • 3 :  Kerosene
 • 4 :  NGV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • กระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) กับอากาศ เชื้อเพลิงเหลวจะอยู่ในสถานะใด
 • 1 :  ของแข็ง
 • 2 :  ของเหลว + ก๊าซ
 • 3 :  ก๊าซ
 • 4 :  เป็นไปได้ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • การลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถกระทำได้โดย
 • 1 :  เลือกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ำ
 • 2 :  เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้
 • 3 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • กระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuel) กับอากาศจะเกิดขึ้นในลักษณะใด
 • 1 :  เชื้อเพลิงจะเกิดการเผาไหม้โดยอยู่ในสถานะของแข็งตลอดเวลา
 • 2 :  เชื้อเพลิงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเกิดการเผาไหม้
 • 3 :  เชื้อเพลิงจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซก่อนเกิดการเผาไหม้
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • กระบวนการใดที่แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
 • 2 :

  กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

   

 • 3 : กระบวนการที่มีการเปลี่ยนสถานะ
 • 4 : กระบวนการที่มีการทำลายหรือการเกิดขึ้นของพันธะเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ในกระบวนการแยกชนิดของน้ำมันดิบของโรงกลั่นอาศัยคุณสมบัติใด
 • 1 : จุดเยือกแข็งที่แตกต่างกัน
 • 2 : จุดเดือดที่แตกต่างกัน
 • 3 : ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
 • 4 : จำนวนโมเลกุลคาร์บอนที่แตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • แก๊สธรรมชาติจะไม่สามารถเกิดการเผาไหม้ในอากาศได้เมื่อ
 • 1 : มีความเข้มข้นน้อยกว่า 5%
 • 2 : มีความเข้มข้นน้อยกว่า 10%
 • 3 : มีความเข้มข้นมากกว่า 5%
 • 4 : มีความเข้มข้นมากกว่า 10%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
 • 1 : สามารถนำมาใช้เผาไหม้ได้เฉพาะในสถานะของแข็งหรือของเหลวเท่านั้น
 • 2 : สามารถนำมาใช้เผาไหม้ได้เฉพาะในสถานะของแข็งหรือก๊าซเท่านั้น
 • 3 : สามารถนำมาใช้เผาไหม้ได้เฉพาะในสถานะของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas; CNG)  

   

   

 • 1 : องค์ประกอบส่วนใหญ่คือก๊าซมีเทน
 • 2 : ถ้ามีสถานะเป็นของเหลวจะเรียกว่า LPG
 • 3 : ถูกเก็บไว้ในถังบรรจุที่ความดันประมาณ 150-250 atm
 • 4 : มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแก๊ส LPG
 • 1 : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตแก๊สธรรมชาติ
 • 2 : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ
 • 3 :  เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 • 4 : เป็นเชื้อเพลิงคนละชนิดกับแก๊ส CNG
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • เชื้อเพลิงจะเริ่มเกิดการเผาไหม้เมื่อใด

   

   

   

 • 1 : มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
 • 2 : มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดติดไฟ
 • 3 : มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด
 • 4 : มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำสุดของน้ำมันแก๊สโซลีนมีค่าเท่าใด
 • 1 : 100 องศาเซลเซียส
 • 2 : 200 องศาเซลเซียส
 • 3 : 300 องศาเซลเซียส
 • 4 : 400 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำสุดของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีค่าเท่าใด

   

   

 • 1 : 280 องศาเซลเซียส
 • 2 : 380 องศาเซลเซียส
 • 3 : 480 องศาเซลเซียส 
 • 4 : 580 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำสุดของมีเทนมีค่าเท่าใด

   

 • 1 : 630 องศาเซลเซียส
 • 2 : 750 องศาเซลเซียส
 • 3 : 830 องศาเซลเซียส
 • 4 : 950 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงแข็ง 

   

 • 1 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้โดยตรง
 • 2 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ก็ต่อเมื่อถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นของเหลว
 • 3 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ก็ต่อเมื่อถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นแก๊ส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว

   

   

   

   

 • 1 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้โดยตรง
 • 2 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ก็ต่อเมื่อถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นแก๊ส
 • 3 : สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ก็ต่อเมื่อถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นไอร้อนยิ่งยวด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • น้ำมันดิบ 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ

   

   

   

   

 • 1 : 25 แกลลอน
 • 2 : 35 แกลลอน
 • 3 : 45 แกลลอน
 • 4 : 55 แกลลอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • เชื้อเพลิงที่สามารถจุดติดไฟได้ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
 • 2 : ระเหยกลายเป็นไอได้ดี
 • 3 : เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
 • 4 :  มีปริมาณธาตุคาร์บอนสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1 หน่วย เป็นนิยามของ  

   

   

 • 1 : ค่า Sensible Heat
 • 2 : ค่า Latent Heat
 • 3 : ค่า Calorific Value
 • 4 : ค่า Combustion Heat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1 หน่วย เป็นนิยามของ 
 • 1 : ค่า Combustion Heat
 • 2 : ค่า Heating Value
 • 3 : ค่า Calorific Value
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1 หน่วยด้วยออกซิเจนที่ 25 องศาเซลเซียส และให้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำในสถานะของเหลว คือ

   

   

   

   

 • 1 : ค่า Higher Heating Value
 • 2 : ค่า Medium Heating Value
 • 3 : ค่า Lower Heating Value
 • 4 : ค่า Absolute Heating Value
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1 หน่วยด้วยออกซิเจนที่ 25 องศาเซลเซียส และให้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำในสถานะก๊าซ คือ

   

   

   

 • 1 : ค่า Higher Heating Value
 • 2 : ค่า Medium Heating Value
 • 3 : ค่า Lower Heating Value
 • 4 : ค่า Absolute Heating Value
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดกล่าวข้อเสียของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนถ้านำมาใช้ในเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง
 • 1 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงยากมากและราคาผลิตสูง
 • 2 :  ราคาผลิตสูงและหาได้ยากมาก
 • 3 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงยากมากและหาได้ยากมาก
 • 4 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงยากมาก ราคาผลิตสูง และปริมาณมลพิษสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดกล่าวข้อดีของเชื้อเพลิงเอทานอลได้ถูกต้อง
 • 1 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงง่าย ราคาผลิตต่ำ และมลพิษน้อย
 • 2 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงง่าย ใช้กับเครื่องยนต์ดีมาก และมลพิษน้อย
 • 3 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงง่าย ราคาผลิตต่ำ หาได้ง่ายมาก และมลพิษน้อย
 • 4 :  การเก็บและจ่ายเชื้อเพลิงง่าย ราคาผลิตต่ำ ใช้กับเครื่องยนต์ดีมาก และมลพิษน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • เชื้อเพลิงประเภทใดมีองค์ประกอบของกลุ่ม OH รวมอยู่ด้วย
 • 1 :  Methane
 • 2 :  Propane
 • 3 :  Benzene
 • 4 :  Alcohol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ข้อใดกล่าวถึงน้ำมันดิบของสารผสมไฮโดร-คาร์บอน ได้ถูกต้อง
 • 1 :  แบ่งน้ำมันดิบได้เป็น 2 ชนิดคือ Paraffin base และ Naptha base
 • 2 :  แบ่งน้ำมันดิบได้เป็น 2 ชนิดคือ Paraffin base และ Alcohols base
 • 3 :  แบ่งน้ำมันดิบได้เป็น 3 ชนิดคือ Paraffin base, Naptha base และ Alcohols base
 • 4 :  ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ความสามารถในการระเหยของน้ำมันเทียบเป็นค่า Reid Vapor Pressure ได้คือ
 • 1 :  ค่า RVP ยิ่งสูงยิ่งระเหยได้ดี
 • 2 :  ค่า RVP ยิ่งต่ำการระเหยตัวยิ่งดี
 • 3 :  ค่า RVP ยิ่งมีความหนาแน่นมายิ่งระเหยตัวดี
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • สารไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยตัวมากที่สุดในการเผาไหม้คือ
 • 1 :  สารพวกอะโรเมติก
 • 2 :  สารพวกโอลิฟิน
 • 3 :  สารพวกพาราฟิน
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • จงคำนวณหามวลโมเลกุลของเชื้อเพลิง ที่มีสัดส่วนเชิงมวลของ Propane (C3H8) และ Butane (C4H10) ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 70 ตามลำดับ

 • 1 : 53.80 kg/kmole
 • 2 : 48.20 kg/kmole
 • 3 : 52.95 kg/kmole
 • 4 : 47.43 kg/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • จงคำนวณหามวลโมเลกุลของเชื้อเพลิง ที่มีสัดส่วนเชิงปริมาตรของ Propane (C3H8) และ

  Butane (C4H10) ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 70 ตามลำดับ

 • 1 : 53.80 kg/kmole
 • 2 : 48.20 kg/kmole
 • 3 : 52.95 kg/kmole
 • 4 : 47.43 kg/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งถูกนำไปวิเคราะห์หาธาตุพื้นฐานพบว่าประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน 71 % ไฮโดรเจน 21.5 % ออกซิเจน 2.8 % ซัลเฟอร์ 0.7 % ไนโตรเจน 4 % โดยมวล โดยที่ธาตุแต่ละชนิดมีมวลโมเลกุล 12, 1, 16, 32 และ 14 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์หาจำนวนโมลของธาตุพื้นฐานใน 1 กิโลกรัมของเชื้อเพลิง จะได้ตามตารางต่อไปนี้

   

   

 • 1 : 6.58 kg/kmole
 • 2 : 4.32 kg/kmole
 • 3 : 4.21 kg/kmole
 • 4 : 3.58 kg/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :
 • เชื้อเพลิงประกอบไปด้วย มีเทน CH4 ร้อยละ 70 และโพรเพน C3H8 ร้อยละ 30 โดยปริมาตร จงคำนวณหาความหนาแน่นของเชื้อเพลิงชนิดนี้ที่สภาวะ Standard Temperature and Pressure ของ EPA (25? C, 101.325 kPa) สมมุติให้เชื้อเพลิงประพฤติตัวเป็นก๊าซอุดมคติ

  สูตรที่มีให้ PV = nTuT, Ru =8.3145 J/mole.K

 • 1 : 997.82 kg/m3
 • 2 : 997.82 x10-3 kg/m3
 • 3 : 1189.4x10-3 kg/m3
 • 4 : 1189.4 kg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • ก๊าซผสมชนิดใดต่อไปนี้มีนำหนักเบากว่าอากาศ ที่ อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
 • 1 : ก๊าซผสมระหว่าง ไฮโดรเจน กับ ไนโตรเจน ที่ 1:4 v/v
 • 2 : ก๊าซผสมระหว่าง ไนโตรเจน กับ ออกซิเจน ที่ 1:4 v/v
 • 3 : ก๊าซผสมระหว่าง โพรเพน กับ ไนโตรเจน ที่ 1:5 v/v
 • 4 : ก๊าซผสมระหว่าง ไฮโดรเจน กับ บิวเทน ที่ 1:4 v/v
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งมีมวลโมเลกุล 3.58 kg/kmole อยากทราบว่า เมื่อนำไปผสมกับเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มีมวลโมเลกุล 4.53 kJ/kmole ในอัตราส่วนเชิงปริมาตร 1:2 ของผสมที่ประกอบด้วยเชื้อเพลิง 2 ชนิดนี้ จะมีมวลโมกุลเท่าใด
 • 1 : 8.11 kJ/kmole
 • 2 : 4.21 kJ/kmole
 • 3 : 3.896 kJ/kmole
 • 4 : 4.055 kJ/kmole
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 383 : 2.สมการเคมีของการเผาไหม้
ข้อที่ 116 :

 • 1 : 1:1
 • 2 : 2:1
 • 3 : 2.5:1
 • 4 : 3:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :

 • 1 : 1:1
 • 2 : 2:1
 • 3 : 2.5:1
 • 4 : 3:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :

 • 1 : 12.0:1
 • 2 : 12.4:1
 • 3 : 12.8:1
 • 4 : 13.0:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :

 • 1 : 14:1
 • 2 : 15:1
 • 3 : 16:1
 • 4 : 17:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :

 • 1 : 22.4:1
 • 2 : 23.4:1
 • 3 : 23.8:1
 • 4 : 30.0:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :

 • 1 : 25.4:1
 • 2 : 25.8:1
 • 3 : 27.8:1
 • 4 : 30.0:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :

 • 1 : 14.6:1
 • 2 : 15.6:1
 • 3 : 16.6:1
 • 4 : 17.6:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :

 • 1 : 14.6:1
 • 2 : 15.6:1
 • 3 : 16.6:1
 • 4 : 17.6:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :

 • 1 : 13.9 kg/s
 • 2 : 14.9 kg/s
 • 3 : 15.9 kg/s
 • 4 : 16.9 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :

 • 1 : 16.9 kg/s
 • 2 : 17.9 kg/s
 • 3 : 18.9 kg/s
 • 4 : 19.9 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :

 • 1 : 15.4
 • 2 : 16.4
 • 3 : 17.4
 • 4 : 18.4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :

 • 1 : 15.7
 • 2 : 16.7
 • 3 : 17.7
 • 4 : 18.7
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :

 • 1 : 1.5 kPa
 • 2 : 2.0 kPa
 • 3 : 2.5 kPa
 • 4 : 3.0 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :

 • 1 : 35%
 • 2 : 40%
 • 3 : 45%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :

 • 1 : 81.7%
 • 2 : 82.7%
 • 3 : 83.7%
 • 4 : 84.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :

 • 1 : 16.1%
 • 2 : 16.7%
 • 3 : 17.3%
 • 4 : 17.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :

 • 1 : 17%
 • 2 : 20%
 • 3 : 25%
 • 4 : 31%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :

 • 1 : 6 โมล
 • 2 : 6.5 โมล
 • 3 : 7 โมล
 • 4 : 8 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :

 • 1 : 6 โมล
 • 2 : 7 โมล
 • 3 : 8 โมล
 • 4 : 9 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :

 • 1 : 20 kg air/kg fuel
 • 2 : 21 kg air/kg fuel
 • 3 : 22 kg air/kg fuel
 • 4 : 24 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • น้ำมันเบนซินซึ่งมีส่วนประกอบเป็นคาร์บอน 85% และไฮโดรเจน 15% โดยน้ำหนัก เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศ ซึ่งป้อนให้มีอากาศส่วนเกิน 10% จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
 • 1 : 12.1
 • 2 : 14.2
 • 3 : 16.4
 • 4 : 17.9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • น้ำมันเบนซินซึ่งมีส่วนประกอบเป็นคาร์บอน 85% และไฮโดรเจน 15% โดยน้ำหนัก เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศ โดยใช้อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเท่ากับ 16.8 จงหาอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 12.5%
 • 2 : 15.5%
 • 3 : 19.5%
 • 4 : 22.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ถ่านหินซึ่งมีผลการวิเคราะห์ธาตุ(Ultimate Analysis) ดังต่อไปนี้ 68%C, 5%H, 16%O, 2%N, 2%S และ 7% ash เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์โดยใช้อากาศส่วนเกิน 30% จงคำนวณหาปริมาณอากาศที่ต้องใช้
 • 1 : 11.60 kg/kg coal
 • 2 : 12.60 kg/kg coal
 • 3 : 13.60 kg/kg coal
 • 4 : 14.60 kg/kg coal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :

 • 1 : 0.12%
 • 2 : 0.20%
 • 3 : 0.29%
 • 4 : 0.32%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :

 • 1 : 11.3%
 • 2 : 12.3%
 • 3 : 13.3%
 • 4 : 14.3%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :

 • 1 : 4.2%
 • 2 : 4.9%
 • 3 : 5.4%
 • 4 : 5.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :

 • 1 : 12.60 kg/kg coal
 • 2 : 13.60 kg/kg coal
 • 3 : 14.60 kg/kg coal
 • 4 : 15.60 kg/kg coal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :

 • 1 : 0.35 kg/kg coal
 • 2 : 0.40 kg/kg coal
 • 3 : 0.45 kg/kg coal
 • 4 : 0.50 kg/kg coal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reactions)
 • 1 : ปฏิกิริยาเริ่มต้น (Initiation Reaction)
 • 2 : ปฏิกิริยาแผ่กระจาย (Propagating Reaction)
 • 3 : ปฏิกิริยาสิ้นสุด (Terminating Reaction)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 7.12 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 7.32 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 7.62 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 7.92 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 2.22%
 • 2 : 2.52%
 • 3 : 2.72%
 • 4 : 2.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 2.05%
 • 2 : 2.25%
 • 3 : 2.55%
 • 4 : 2.85%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 22.18%
 • 2 : 23.18%
 • 3 : 24.18%
 • 4 : 25.18%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี สมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 22.51%
 • 2 : 24.51%
 • 3 : 26.51%
 • 4 : 28.51%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 162 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :

 • 1 : เอทีน (Ethene) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 2 : บิวทีน- 1 (Butene - 1) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 3 : บิวทีน- 2 (Butene - 2) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • 4 : ไอโซบิวทีน (Isobutene) อยู่ในตระกูลโอเลฟิน (Olefins)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมอนอกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 8.17%
 • 2 : 8.37%
 • 3 : 8.57%
 • 4 : 8.87%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมอนอกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 11.10%
 • 2 : 11.40%
 • 3 : 11.70%
 • 4 : 11.90%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :

 • 1 : 3.29%
 • 2 : 3.49%
 • 3 : 3.69%
 • 4 : 3.89%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :

 • 1 : 6.28 kg air/kg fuel
 • 2 : 6.58 kg air/kg fuel
 • 3 : 6.78 kg air/kg fuel
 • 4 : 6.98 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :

 • 1 : 8.17 kg air/kg fuel
 • 2 : 8.37 kg air/kg fuel
 • 3 : 8.57 kg air/kg fuel
 • 4 : 8.77 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :

 • 1 : 0.050%
 • 2 : 0.053%
 • 3 : 0.056%
 • 4 : 0.059%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :

 • 1 : 13.03%
 • 2 : 13.33%
 • 3 : 13.63%
 • 4 : 13.93%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :

 • 1 : 10.06%
 • 2 : 10.46%
 • 3 : 10.76%
 • 4 : 10.96%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :

 • 1 : 15.06 kg air/kg fuel
 • 2 : 15.36 kg air/kg fuel
 • 3 : 15.66 kg air/kg fuel
 • 4 : 15.96 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :

 • 1 : 0.0402%
 • 2 : 0.0422%
 • 3 : 0.0442%
 • 4 : 0.0462%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :

 • 1 : 12.20%
 • 2 : 12.50%
 • 3 : 12.70%
 • 4 : 12.90%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :

 • 1 : 7.14%
 • 2 : 7.34%
 • 3 : 7.54%
 • 4 : 7.74%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :

 • 1 : 11.13 kg air/kg fuel
 • 2 : 11.43 kg air/kg fuel
 • 3 : 11.63 kg air/kg fuel
 • 4 : 11.93 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :

 • 1 : 0.0801%
 • 2 : 0.0831%
 • 3 : 0.0861%
 • 4 : 0.0891%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 185 :

 • 1 : 15.09%
 • 2 : 15.49%
 • 3 : 15.89%
 • 4 : 16.49%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :

 • 1 : 3.18 %
 • 2 : 3.38 %
 • 3 : 3.58 %
 • 4 : 3.78 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :

 • 1 : 9.14 kg air/kg fuel
 • 2 : 9.44 kg air/kg fuel
 • 3 : 9.74 kg air/kg fuel
 • 4 : 9.94 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :

 • 1 : 0.044%
 • 2 : 0.046%
 • 3 : 0.048%
 • 4 : 0.050%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :

 • 1 : 7.12%
 • 2 : 7.22%
 • 3 : 7.32%
 • 4 : 7.42%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :

 • 1 : 14.17 kg air/kg fuel
 • 2 : 14.47 kg air/kg fuel
 • 3 : 14.87 kg air/kg fuel
 • 4 : 15.17 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :

 • 1 : 17.0 kg air/kg fuel
 • 2 : 17.3 kg air/kg fuel
 • 3 : 17.6 kg air/kg fuel
 • 4 : 17.9 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :

 • 1 : 9.26%
 • 2 : 9.46%
 • 3 : 9.66%
 • 4 : 9.86%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :

 • 1 : 9.28 kPa
 • 2 : 9.58 kPa
 • 3 : 9.78 kPa
 • 4 : 9.98 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 197 :

 • 1 : 12.0%
 • 2 : 12.3%
 • 3 : 12.6%
 • 4 : 12.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :

 • 1 : 0.0822%
 • 2 : 0.0842%
 • 3 : 0.0862%
 • 4 : 0.0882%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :

 • 1 : 10.07%
 • 2 : 10.37%
 • 3 : 10.67%
 • 4 : 10.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :

 • 1 : 11.02%
 • 2 : 11.32%
 • 3 : 11.62%
 • 4 : 11.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :

 • 1 : 0.072%
 • 2 : 0.074%
 • 3 : 0.076%
 • 4 : 0.078%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :

 • 1 : 9.28%
 • 2 : 9.48%
 • 3 : 9.68%
 • 4 : 9.88%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :

 • 1 : 14.14 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 15.14 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 16.14 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 17.14 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :

 • 1 : 10.59 kg air/kg fuel
 • 2 : 10.79 kg air/kg fuel
 • 3 : 11.49 kg air/kg fuel
 • 4 : 11.79 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :

 • 1 : 3.52%
 • 2 : 3.62%
 • 3 : 3.72%
 • 4 : 3.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :

 • 1 : 15.07%
 • 2 : 15.37%
 • 3 : 15.67%
 • 4 : 15.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :

 • 1 : 9.45%
 • 2 : 10.05%
 • 3 : 10.45%
 • 4 : 11.45%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :

 • 1 : 14.13%
 • 2 : 15.13%
 • 3 : 16.13%
 • 4 : 17.13%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 214 :

 • 1 : 8.06%
 • 2 : 8.26%
 • 3 : 8.46%
 • 4 : 8.76%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :

 • 1 : 23.74
 • 2 : 24.74
 • 3 : 25.74
 • 4 : 26.74
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :

 • 1 : 1.28 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 1.38 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 1.48 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 1.58 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :

 • 1 : 1.43 kg air/kg fuel
 • 2 : 1.53 kg air/kg fuel
 • 3 : 1.63 kg air/kg fuel
 • 4 : 1.73 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :

 • 1 : 11.33%
 • 2 : 12.33%
 • 3 : 13.33%
 • 4 : 14.33%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :

 • 1 : 16.55%
 • 2 : 17.55%
 • 3 : 18.55%
 • 4 : 19.55%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :

 • 1 : 11.82 kg air/kg fuel
 • 2 : 12.82 kg air/kg fuel
 • 3 : 13.82 kg air/kg fuel
 • 4 : 14.82 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :

 • 1 : 0.0422%
 • 2 : 0.0402%
 • 3 : 0.0438%
 • 4 : 0.0448%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :

 • 1 : 4.66%
 • 2 : 4.76%
 • 3 : 4.86%
 • 4 : 4.96%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • ไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดัน 101.3 kPa ให้หาสัดส่วนเชิงปริมาตรของความชื้นในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 33.7%
 • 2 : 34.7%
 • 3 : 35.7%
 • 4 : 36.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • ไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดัน 101.3 kPa ให้หาสัดส่วนโดยมวลของความชื้นในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 23.5%
 • 2 : 24.5%
 • 3 : 25.5%
 • 4 : 26.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • ไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดัน 101.3 kPa ให้หาความดันย่อยของไอน้ำในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 32 kPa
 • 2 : 33 kPa
 • 3 : 34 kPa
 • 4 : 35 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • ไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดัน 101.3 kPa ให้หาอุณหภูมิหยดน้ำค้างของแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :

 • 1 : 3.13%
 • 2 : 4.13%
 • 3 : 5.13%
 • 4 : 6.13%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :

 • 1 : 11.68 kg air/kg fuel
 • 2 : 12.68 kg air/kg fuel
 • 3 : 13.68 kg air/kg fuel
 • 4 : 14.68 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :

 • 1 : 11.85%
 • 2 : 12.85%
 • 3 : 13.85%
 • 4 : 14.85%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :

 • 1 : 11.56%
 • 2 : 12.56%
 • 3 : 13.56%
 • 4 : 14.56%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :

 • 1 : 11.68 kg flue gas/kg fuel
 • 2 : 12.68 kg flue gas/kg fuel
 • 3 : 14.68 kg flue gas/kg fuel
 • 4 : 16.68 kg flue gas/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :

 • 1 : 5.14%
 • 2 : 5.34%
 • 3 : 5.64%
 • 4 : 5.94%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :

 • 1 : 6.32%
 • 2 : 6.52%
 • 3 : 6.72%
 • 4 : 6.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 15.2 kg air/kg fuel
 • 2 : 16.2 kg air/kg fuel
 • 3 : 17.2 kg air/kg fuel
 • 4 : 18.2 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 7.5%
 • 2 : 8.0%
 • 3 : 8.5%
 • 4 : 9.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 11.74%
 • 2 : 12.74%
 • 3 : 13.74%
 • 4 : 14.74%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 16%
 • 2 : 17%
 • 3 : 18%
 • 4 : 19%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 246 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 21.47%
 • 2 : 23.47%
 • 3 : 25.47%
 • 4 : 26.47%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ถ้าอัตราการป้อนเชื้อเพลิงเท่ากับ 0.5 kg/s ให้คำนวณหาอัตราการป้อนอากาศสำหรับการเผาไหม้
 • 1 : 8.32 kg/s
 • 2 : 8.42 kg/s
 • 3 : 8.62 kg/s
 • 4 : 8.92 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :

 • 1 : 12.99 kg air/kg fuel
 • 2 : 13.99 kg air/kg fuel
 • 3 : 14.99 kg air/kg fuel
 • 4 : 15.99 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :

 • 1 : 9.19 kg air/kg fuel
 • 2 : 9.39 kg air/kg fuel
 • 3 : 9.69 kg air/kg fuel
 • 4 : 9.99 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :

 • 1 : 40.95 kg/s
 • 2 : 43.95 kg/s
 • 3 : 46.95 kg/s
 • 4 : 49.95 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :

 • 1 : 11.58 kg/s
 • 2 : 12.58 kg/s
 • 3 : 13.58 kg/s
 • 4 : 16.58 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :

 • 1 : 0.159 kg/s
 • 2 : 0.169 kg/s
 • 3 : 0.179 kg/s
 • 4 : 0.189 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :

 • 1 : 11.55 kg/s
 • 2 : 12.55 kg/s
 • 3 : 13.55 kg/s
 • 4 : 14.55 kg/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :

 • 1 : 13.9 ton/year
 • 2 : 14.9 ton/year
 • 3 : 16.9 ton/year
 • 4 : 17.9 ton/year
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :

 • 1 : 1,325 ton/year
 • 2 : 1,355 ton/year
 • 3 : 1,395 ton/year
 • 4 : 1,455 ton/year
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :

 • 1 : 2.65 mol air/mol fuel
 • 2 : 2.75 mol air/mol fuel
 • 3 : 2.85 mol air/mol fuel
 • 4 : 2.95 mol air/mol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :

 • 1 : 2,017 kg/day
 • 2 : 2,057 kg/day
 • 3 : 2,097 kg/day
 • 4 : 2,197 kg/day
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 265 :

 • 1 : 60.16 mol air/mol fuel
 • 2 : 62.36 mol air/mol fuel
 • 3 : 65.36 mol air/mol fuel
 • 4 : 68.36 mol air/mol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :

 • 1 : 14.0 kg air/kg fuel
 • 2 : 14.5 kg air/kg fuel
 • 3 : 15.0 kg air/kg fuel
 • 4 : 16.0 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 :

 • 1 : 2,469 kJ/kg air-fuel mixture
 • 2 : 2,569 kJ/kg air-fuel mixture
 • 3 : 2,669 kJ/kg air-fuel mixture
 • 4 : 2,769 kJ/kg air-fuel mixture
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :

 • 1 : ไอโซบิวเทน (Isobutane)
 • 2 : ไซโคลบิวเทน (Cyclobutane)
 • 3 : ไซโคลเพนเทน (Cyclopentane)
 • 4 : เบนซีน (Benzene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :

 • 1 : 7.14 mol air/mol fuel
 • 2 : 7.34 mol air/mol fuel
 • 3 : 7.54 mol air/mol fuel
 • 4 : 7.84 mol air/mol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 271 :

 • 1 : 6.14 kg air/kg fuel
 • 2 : 6.44 kg air/kg fuel
 • 3 : 6.64 kg air/kg fuel
 • 4 : 6.84 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 272 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :

 • 1 : 10.28 mol air/mol fuel
 • 2 : 12.28 mol air/mol fuel
 • 3 : 14.28 mol air/mol fuel
 • 4 : 16.28 mol air/mol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :

 • 1 : 14.63 kg air/kg fuel
 • 2 : 15.63 kg air/kg fuel
 • 3 : 16.63 kg air/kg fuel
 • 4 : 17.63 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :

 • 1 : 22.8 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 23.8 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 24.8 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 25.8 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :

 • 1 : 10.03%
 • 2 : 10.93%
 • 3 : 11.63%
 • 4 : 12.43%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :

 • 1 : 12.76%
 • 2 : 13.06%
 • 3 : 13.26%
 • 4 : 13.76%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :

 • 1 : 15.10%
 • 2 : 15.50%
 • 3 : 15.90%
 • 4 : 16.50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :

 • 1 : 16.35%
 • 2 : 16.85%
 • 3 : 17.35%
 • 4 : 18.35%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :

 • 1 : 18.06 kg air/kg fuel
 • 2 : 18.76 kg air/kg fuel
 • 3 : 19.26 kg air/kg fuel
 • 4 : 19.76 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 :

 • 1 : 25.56 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 26.56 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 27.56 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 28.56 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :

 • 1 : 9.02%
 • 2 : 9.22%
 • 3 : 9.52%
 • 4 : 9.82%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :

 • 1 : 10.30%
 • 2 : 11.30%
 • 3 : 12.30%
 • 4 : 13.30%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :

 • 1 : 11.29%
 • 2 : 12.09%
 • 3 : 12.49%
 • 4 : 13.09%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :

 • 1 : 13.06%
 • 2 : 13.66%
 • 3 : 14.06%
 • 4 : 15.06%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :

 • 1 : 31.26 kg air/kg fuel
 • 2 : 32.26 kg air/kg fuel
 • 3 : 33.26 kg air/kg fuel
 • 4 : 34.26 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :

 • 1 : 43.6 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 47.6 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 49.6 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 57.6 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :

 • 1 : 6.05%
 • 2 : 6.35%
 • 3 : 6.75%
 • 4 : 6.95%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :

 • 1 : 6.18%
 • 2 : 6.58%
 • 3 : 6.98%
 • 4 : 7.58%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :

 • 1 : 8.06%
 • 2 : 8.36%
 • 3 : 8.66%
 • 4 : 8.96%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 296 :

 • 1 : 8.07%
 • 2 : 8.37%
 • 3 : 8.77%
 • 4 : 8.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :

 • 1 : 11.9 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 12.9 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 13.9 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 14.9 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :

 • 1 : 13.24 kg air/kg fuel
 • 2 : 13.74 kg air/kg fuel
 • 3 : 13.94 kg air/kg fuel
 • 4 : 14.24 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :

 • 1 : 14.28 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 14.68 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 14.98 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 15.28 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :

 • 1 : 14.89 kg air/kg fuel
 • 2 : 15.29 kg air/kg fuel
 • 3 : 15.59 kg air/kg fuel
 • 4 : 15.89 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :

 • 1 : 13.13%
 • 2 : 13.53%
 • 3 : 13.93%
 • 4 : 14.53%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 304 :

 • 1 : 13.51%
 • 2 : 14.11%
 • 3 : 14.51%
 • 4 : 14.91%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :

 • 1 : 6.07%
 • 2 : 6.37%
 • 3 : 6.77%
 • 4 : 6.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :

 • 1 : 7.26%
 • 2 : 7.56%
 • 3 : 7.86%
 • 4 : 8.26%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :

 • 1 : 3.28%
 • 2 : 3.38%
 • 3 : 3.48%
 • 4 : 3.58%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :

 • 1 : 3.43%
 • 2 : 3.53%
 • 3 : 3.63%
 • 4 : 3.73%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :

 • 1 : 50%
 • 2 : 54%
 • 3 : 56%
 • 4 : 60%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 313 :

 • 1 : 8.02%
 • 2 : 8.22%
 • 3 : 8.52%
 • 4 : 8.82%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :

 • 1 : 8.02%
 • 2 : 8.32%
 • 3 : 8.62%
 • 4 : 8.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 315 :

 • 1 : 9.02%
 • 2 : 9.32%
 • 3 : 9.62%
 • 4 : 9.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :

 • 1 : 9.03%
 • 2 : 9.33%
 • 3 : 9.63%
 • 4 : 9.93%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :

 • 1 : 8.00%
 • 2 : 8.27%
 • 3 : 8.66%
 • 4 : 8.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :

 • 1 : 7.12%
 • 2 : 7.52%
 • 3 : 7.72%
 • 4 : 7.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :

 • 1 : 16.0 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 16.3 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 16.7 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 17.3 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :

 • 1 : 16.05 kg air/kg fuel
 • 2 : 16.35 kg air/kg fuel
 • 3 : 16.65 kg air/kg fuel
 • 4 : 16.95 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :

 • 1 : 11.01%
 • 2 : 11.31%
 • 3 : 11.61%
 • 4 : 11.91%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :

 • 1 : 12.19%
 • 2 : 12.59%
 • 3 : 13.19%
 • 4 : 13.69%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :

 • 1 : 16.02%
 • 2 : 16.22%
 • 3 : 16.52%
 • 4 : 16.92%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 325 :

 • 1 : 16.79%
 • 2 : 17.79%
 • 3 : 18.79%
 • 4 : 19.79%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :

 • 1 : 19.19 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 19.39 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 19.69 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 19.99 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :

 • 1 : 18.30 kg air/kg fuel
 • 2 : 19.00 kg air/kg fuel
 • 3 : 19.30 kg air/kg fuel
 • 4 : 19.70 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :

 • 1 : 9.01%
 • 2 : 9.31%
 • 3 : 9.61%
 • 4 : 9.91%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :

 • 1 : 10.12%
 • 2 : 10.32%
 • 3 : 10.52%
 • 4 : 10.82%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :

 • 1 : 3.26%
 • 2 : 3.46%
 • 3 : 3.66%
 • 4 : 3.86%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :

 • 1 : 13.06%
 • 2 : 13.36%
 • 3 : 13.66%
 • 4 : 13.96%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :

 • 1 : 15.82%
 • 2 : 16.22%
 • 3 : 16.62%
 • 4 : 16.82%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศทางทฤษฎีที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 9.02 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 9.22 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 9.52 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 9.92 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 20% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 20.02 kg air/kg fuel
 • 2 : 20.32 kg air/kg fuel
 • 3 : 20.62 kg air/kg fuel
 • 4 : 20.92 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :

 • 1 : โพรเพน (Propane)
 • 2 : เพนเทน (Pentane)
 • 3 : เฮพเทน (Heptane)
 • 4 : ออกเทน (Octane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 20% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 8.05%
 • 2 : 8.25%
 • 3 : 8.45%
 • 4 : 8.65%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 20% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 9.09%
 • 2 : 9.29%
 • 3 : 9.59%
 • 4 : 9.89%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 20% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 16.10%
 • 2 : 16.40%
 • 3 : 16.60%
 • 4 : 16.90%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 20% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 18.19%
 • 2 : 19.19%
 • 3 : 19.59%
 • 4 : 19.99%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 32.37 kg air/kg fuel
 • 2 : 33.37 kg air/kg fuel
 • 3 : 34.37 kg air/kg fuel
 • 4 : 35.37 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :

 • 1 : อีเทน (Ethane)
 • 2 : โพรเพน (Propane)
 • 3 : บิวเทน (Butane)
 • 4 : เพนเทน (Pentane)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 4.29%
 • 2 : 4.49%
 • 3 : 4.69%
 • 4 : 4.99%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 5.54%
 • 2 : 5.74%
 • 3 : 5.84%
 • 4 : 5.94%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 9.38%
 • 2 : 9.58%
 • 3 : 9.78%
 • 4 : 9.98%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 11.09%
 • 2 : 11.39%
 • 3 : 11.69%
 • 4 : 11.99%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมวลของเชื้อเพลิง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับอากาศด้วยอากาศส่วนเกิน 100% ที่ความดันคงที่ ให้คำนวณหาอัตราส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมวลของแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 16.03 kg air/kg fuel
 • 2 : 16.33 kg air/kg fuel
 • 3 : 16.63 kg air/kg fuel
 • 4 : 16.93 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 9.04 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 9.24 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 9.44 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 9.84 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 7.29%
 • 2 : 7.49%
 • 3 : 7.69%
 • 4 : 7.89%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 9.12%
 • 2 : 9.32%
 • 3 : 9.52%
 • 4 : 9.82%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 16.72%
 • 2 : 17.72%
 • 3 : 18.72%
 • 4 : 19.72%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 22.56%
 • 2 : 23.56%
 • 3 : 24.56%
 • 4 : 25.56%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่า ไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมวลของเชื้อเพลิง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่า ไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมวลของแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่า ไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยความร้อนของการเผาไหม้ กำหนดให้ Enthalpy of Combustion ของแก๊สมีเทนเท่ากับ -50,010 kJ/kg
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมอนอกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานเปียกในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 1.67%
 • 2 : 1.77%
 • 3 : 1.87%
 • 4 : 1.97%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 95% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมอนอกไซด์เชิงปริมาตรตามมาตรฐานแห้งในแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้
 • 1 : 2.46%
 • 2 : 2.56%
 • 3 : 2.66%
 • 4 : 2.86%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • แก๊สมีเทนเกิดการเผาไหม้กับอากาศที่ความดันคงที่โดยใช้อากาศ 80% ของอากาศทางทฤษฎี และสมมติว่าไม่มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในแก๊สไอเสีย ให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 13.15 kg air/kg fuel
 • 2 : 13.45 kg air/kg fuel
 • 3 : 13.75 kg air/kg fuel
 • 4 : 13.99 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • ทางทฤษฎี อากาศ 4.76 โมลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • มีเทนสันดาปกับอากาศ 100% ของปริมาณอากาศสมบูรณ์ (Stoichiometric Combustion) จะมีออกซิเจนส่วนเกินเหลืออยู่กี่โมล
 • 1 : 0 โมล
 • 2 : 1 โมล
 • 3 : 2 โมล
 • 4 : 3 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • ไอโซออกเทนสันดาปกับอากาศ 100% ของปริมาณอากาศสมบูรณ์ (Stoichiometric Combustion) จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์เหลืออยู่กี่โมล
 • 1 : 0 โมล
 • 2 : 1 โมล
 • 3 : 2 โมล
 • 4 : 3 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :

 • 1 : 78.09
 • 2 : 84.12
 • 3 : 86.13
 • 4 : 114.17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :

 • 1 : 78.09
 • 2 : 84.12
 • 3 : 86.13
 • 4 : 114.17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :

 • 1 : 78.09
 • 2 : 84.12
 • 3 : 86.13
 • 4 : 114.17
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :

 • 1 : 86.13
 • 2 : 114.17
 • 3 : 84.12
 • 4 : 78.09
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :

 • 1 : 44.07
 • 2 : 42.06
 • 3 : 58.09
 • 4 : 78.09
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :

 • 1 : 44.07
 • 2 : 42.06
 • 3 : 58.09
 • 4 : 78.09
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :

 • 1 : 44.07
 • 2 : 42.06
 • 3 : 58.09
 • 4 : 78.09
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :

 • 1 : 16.03 kg : 274.635 kg
 • 2 : 28.04 kg : 411.953 kg
 • 3 : 44.07 kg : 686.588 kg
 • 4 : 100.15 kg : 1510.494 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :

 • 1 : 16.03 kg : 274.635 kg
 • 2 : 28.04 kg : 411.953 kg
 • 3 : 44.07 kg : 686.588 kg
 • 4 : 100.15 kg : 1510.494 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :

 • 1 : 16.03 kg : 274.635 kg
 • 2 : 28.04 kg : 411.953 kg
 • 3 : 44.07 kg : 686.588 kg
 • 4 : 100.15 kg : 1510.494 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 375 :

 • 1 : 16.03 kg : 274.635 kg
 • 2 : 28.04 kg : 411.953 kg
 • 3 : 44.07 kg : 686.588 kg
 • 4 : 100.15 kg : 1510.494 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 :

 • 1 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 2 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • 3 : 112.16 kg : 1647.811 kg
 • 4 : 114.17 kg : 1716.47 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :

 • 1 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 2 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • 3 : 112.16 kg : 1647.811 kg
 • 4 : 114.17 kg : 1716.47 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 378 :

 • 1 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 2 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • 3 : 112.16 kg : 1647.811 kg
 • 4 : 114.17 kg : 1716.47 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :

 • 1 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 2 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • 3 : 112.16 kg : 1647.811 kg
 • 4 : 114.17 kg : 1716.47 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :

 • 1 : 4.02 kg : 137.317 kg
 • 2 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 3 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • 4 : 112.16 kg : 1647.811 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :

 • 1 : 4.02 kg : 137.317 kg
 • 2 : 32.03 kg : 205.976 kg
 • 3 : 46.05 kg : 411.953 kg
 • 4 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :

 • 1 : 32.03 kg : 205.976 kg
 • 2 : 46.05 kg : 411.953 kg
 • 3 : 78.09 kg : 1029.882 kg
 • 4 : 92.11 kg : 1235.858 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :

 • 1 : 2 โมล
 • 2 : 3 โมล
 • 3 : 4 โมล
 • 4 : 5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :

 • 1 : 2 โมล
 • 2 : 3 โมล
 • 3 : 4 โมล
 • 4 : 5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 385 :

 • 1 : 2 โมล
 • 2 : 3 โมล
 • 3 : 4 โมล
 • 4 : 5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :

 • 1 : 7.5 โมล
 • 2 : 11 โมล
 • 3 : 12 โมล
 • 4 : 12.5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :

 • 1 : 7.5 โมล
 • 2 : 11 โมล
 • 3 : 12 โมล
 • 4 : 12.5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 :

 • 1 : 7.5 โมล
 • 2 : 11 โมล
 • 3 : 12 โมล
 • 4 : 12.5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :

 • 1 : 7.5 โมล
 • 2 : 11 โมล
 • 3 : 12 โมล
 • 4 : 12.5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :

 • 1 : 7.5 โมล
 • 2 : 9 โมล
 • 3 : 11 โมล
 • 4 : 12 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :

 • 1 : 1 โมล
 • 2 : 2 โมล
 • 3 : 3 โมล
 • 4 : 4 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :

 • 1 : 1 โมล
 • 2 : 1.5 โมล
 • 3 : 3 โมล
 • 4 : 4 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :

 • 1 : 1 โมล
 • 2 : 1.5 โมล
 • 3 : 3 โมล
 • 4 : 4 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :

 • 1 : 3 : 1
 • 2 : 4.5 : 1
 • 3 : 5.23 : 1
 • 4 : 6 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :

 • 1 : 3 : 1
 • 2 : 4.5 : 1
 • 3 : 5.23 : 1
 • 4 : 6 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 396 :

 • 1 : 3 : 1
 • 2 : 4.5 : 1
 • 3 : 5.23 : 1
 • 4 : 6 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :

 • 1 : 3 : 1
 • 2 : 4.5 : 1
 • 3 : 5.23 : 1
 • 4 : 6 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :

 • 1 : 5.31 : 1
 • 2 : 6 : 1
 • 3 : 10.46 : 1
 • 4 : 12 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :

 • 1 : 5.31 : 1
 • 2 : 6 : 1
 • 3 : 10.46 : 1
 • 4 : 12 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :

 • 1 : 5.31 : 1
 • 2 : 6 : 1
 • 3 : 10.46 : 1
 • 4 : 12 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :

 • 1 : 5.31 : 1
 • 2 : 6 : 1
 • 3 : 10.46 : 1
 • 4 : 12 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :

 • 1 : 0 : 1
 • 2 : 6 : 1
 • 3 : 10.46 : 1
 • 4 : 12 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 403 :

 • 1 : 1 : 1
 • 2 : 2 : 1
 • 3 : 3 : 1
 • 4 : 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 404 :

 • 1 : 1 : 1
 • 2 : 2 : 1
 • 3 : 3 : 1
 • 4 : 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 405 :

 • 1 : 50%
 • 2 : 100%
 • 3 : 150%
 • 4 : 200%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 406 :

 • 1 : 111%
 • 2 : 125%
 • 3 : 143%
 • 4 : 166.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 407 :

 • 1 : 111%
 • 2 : 125%
 • 3 : 143%
 • 4 : 166.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 408 :

 • 1 : 111%
 • 2 : 125%
 • 3 : 143%
 • 4 : 166.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :

 • 1 : 111%
 • 2 : 125%
 • 3 : 143%
 • 4 : 166.7%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 410 :

 • 1 : 100%
 • 2 : 150%
 • 3 : 200%
 • 4 : 250%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 411 :

 • 1 : 66.7%
 • 2 : 71.4%
 • 3 : 83.3%
 • 4 : 91%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :

 • 1 : 25%
 • 2 : 50%
 • 3 : 75%
 • 4 : 95%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 413 :

 • 1 : 20%
 • 2 : 40%
 • 3 : 80%
 • 4 : 120%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • ข้อใดเป็นสมการเคมีของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
 • 1 :  O2
 • 2 :  O2 + N2
 • 3 :  O2 + 3.76 N2
 • 4 :  3.76 O2 + N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 415 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
 • 1 :  มีองค์ประกอบเป็นก๊าซออกซิเจน 21% และก๊าซไนโตรเจน 79% โดยปริมาตร
 • 2 :  มีองค์ประกอบเป็นก๊าซออกซิเจน 31% และก๊าซไนโตรเจน 69% โดยปริมาตร
 • 3 :  มีองค์ประกอบเป็นก๊าซออกซิเจน 49% และก๊าซไนโตรเจน 51% โดยปริมาตร
 • 4 :  มีองค์ประกอบเป็นก๊าซออกซิเจน 79% และก๊าซไนโตรเจน 21% โดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 416 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
 • 1 :  มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 25.85
 • 2 :  มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 26.85
 • 3 :  มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 27.85
 • 4 :  มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 28.85
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 417 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สออกซิเจนกี่ kg โดยประมาณ (กำหนดให้มวลโมเลกุลอากาศเท่ากับ 29)
 • 1 :  6.09 kg
 • 2 :  14.50 kg
 • 3 :  22.91 kg
 • 4 :  29.00 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 418 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สไนโตรเจนกี่ kg โดยประมาณ (กำหนดให้มวลโมเลกุลอากาศเท่ากับ 29)
 • 1 :  6.09 kg
 • 2 :  14.50 kg
 • 3 :  22.91 kg
 • 4 :  29.00 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 419 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่ kg โดยประมาณ (กำหนดให้มวลโมเลกุลอากาศเท่ากับ 29)
 • 1 :  6.09 kg
 • 2 :  14.50 kg
 • 3 :  22.91 kg
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สออกซิเจนกี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  0.19 โมล
 • 2 :  0.21 โมล
 • 3 :  0.49 โมล
 • 4 :  0.79 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 421 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สไนโตรเจนกี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  0.19 โมล
 • 2 : 0.21 โมล
 • 3 :  0.49 โมล
 • 4 :  0.79 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 422 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 1 โมล มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  0.19 โมล
 • 2 :  0.21 โมล
 • 3 :  0.49 โมล
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 423 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 4.76 โมล มีปริมาณก๊าซออกซิเจนกี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  1.00 โมล
 • 2 :  1.76 โมล
 • 3 :  2.46 โมล
 • 4 :  3.76 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 424 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 4.76 โมล มีปริมาณก๊าซไนโตรเจนกี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  1.00 โมล
 • 2 :  1.76 โมล
 • 3 :  2.46 โมล
 • 4 :  3.76 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 425 :
 • ที่สภาวะมาตรฐาน อากาศ 4.76 โมล มีปริมาณไอน้ำกี่โมลโดยประมาณ
 • 1 :  1.76 โมล
 • 2 :  2.76 โมล
 • 3 :  3.76 โมล
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 426 :
 • ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีเทน (CH4) กับอากาศมาตรฐาน
 • 1 :  CO
 • 2 :  CO2
 • 3 :  H2O
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 427 :
 • ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงบิวเทน (C4H10) กับอากาศมาตรฐาน
 • 1 :  C2
 • 2 :  N2
 • 3 :  H2
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 428 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  CH4 + 3O2 + 11.28N2 ---> CO2 + 2H2O + O2 + 11.28N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 429 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  CH4 + 2O2 + 7.52N2 --> CO2 + 2H2O + 7.52 N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 430 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  CH4 + 1.5O2 + 5.64N2 --> CO + 2H2O + 5.64N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 431 :
 • ถ้าต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง CH4 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้ออกซิเจนกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 1.5 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 2.0 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 2.5 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 3.0 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 432 :
 • ถ้าต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง CH4 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้อากาศกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 7.14 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 9.52 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 11.9 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 14.28 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 433 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C2H6 + 4.5O2 + 16.92N2 --> 2CO2 + 3H2O + O2 + 16.92N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 434 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C2H6 + 3.5O2 + 13.16N2 --> 2CO2 + 3H2O + 13.16N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 435 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C2H6 + 2.5O2 + 9.4N2 --> 2CO + 3H2O + 9.4N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 436 :
 • ถ้าต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง C2H6 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้ออกซิเจนกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 2.5 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 3.0 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 3.5 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 4.0 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :
 • ถ้าต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง C2H6 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้อากาศกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 11.9 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 14.28 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 16.66 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 19.04 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 438 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C3H3 + 6O2 + 22.56N2 --> 3CO2 + 4H2O + O2 + 22.56N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 439 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C3H3 + 5O2 + 18.8N2 --> 3CO2 + 4H2O + 18.8N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 440 :
 • จากสมการการเผาไหม้ที่แสดง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  C3H3 + 3.5O2 + 13.16N2 --> 3CO + 4H2O + 13.16N2

 • 1 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Lean Condition
 • 2 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Stoichiometric Condition
 • 3 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Rich Condition
 • 4 :  เป็นการเผาไหม้แบบ Isothermal Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 441 :
 • ต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง C3H8 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้ออกซิเจนกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 4 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 5 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 6 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 7 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 442 :
 • ต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิง C3H4 จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้อากาศกี่โมล
 • 1 :  ใช้ออกซิเจน 19.04 โมล
 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 23.8 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 28.56 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 33.32 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 443 :
 • ถ้าต้องการเผาไหม้เชื้อเพลิงบิวเทน (C4H10) จำนวน 1 โมล ให้สมบูรณ์ จะต้องใช้อากาศกี่โมล
 • 1 :

  ใช้ออกซิเจน 19.04 โมล

   

 • 2 :  ใช้ออกซิเจน 23.8 โมล
 • 3 :  ใช้ออกซิเจน 28.56 โมล
 • 4 :  ใช้ออกซิเจน 30.94 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 444 :
 • อัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio) คือ
 • 1 : (Air-Fuel Ratio)Actual / (Air-Fuel Ratio)Stoichiometric
 • 2 :  (Air-Fuel Ratio)Stoichiometric / (Air-Fuel Ratio)Actual
 • 3 :  (Fuel Mass)Actual / (Fuel Mass)Stoichiometric
 • 4 :  (Fuel Mass)Stoichiometric / (Fuel Mass)Actual
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 445 :
 • ข้อใดหมายถึงค่าอัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio)
 • 1 :  (Fuel-Air Ratio)Actual / (Fuel-Air Ratio)Stoichiometric
 • 2 :  (Fuel-Air Ratio)Stoichiometric / (Fuel-Air Ratio)Actual
 • 3 :  (Fuel Mass)Actual / (Fuel Mass)Stoichiometric
 • 4 :  (Fuel Mass)Stoichiometric / (Fuel Mass)Actual
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 446 :
 • ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่เผาไหม้เป็นแบบ Lean Mixture ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 : Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :  Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :  Equivalence Ration (f) > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 447 :
 • ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่เผาไหม้เป็นแบบ Stoichiometric Mixture ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 :  Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :  Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :  Equivalence Ration (f) > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 448 :
 • ถ้าส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่เผาไหม้เป็นแบบ Rich Mixture ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 :  Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :  Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :  Equivalence Ration (f) > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 449 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องถ้าใช้ปริมาณอากาศเผาไหม้เท่ากับ 80% ของปริมาณอากาศทางทฤษฎีเพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้กับเชื้อเพลิง
 • 1 :  Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 :  Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :   Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :   Equivalence Ration (f) > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 450 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องถ้าใช้ปริมาณอากาศเผาไหม้เท่ากับ 150% ของปริมาณอากาศทางทฤษฎีเพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้กับเชื้อเพลิง
 • 1 :  Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 :  Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :  Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :

   Equivalence Ration (f) > 1

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 451 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องถ้าใช้ปริมาณอากาศเผาไหม้เท่ากับ 100% ของปริมาณอากาศทางทฤษฎีเพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้กับเชื้อเพลิง
 • 1 :  Equivalence Ration (f) > 0
 • 2 :  Equivalence Ration (f) < 1
 • 3 :  Equivalence Ration (f) = 1
 • 4 :  Equivalence Ration (f) > 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 452 :
 • อัตราส่วนอากาศ (Air Ratio, a) คือ
 • 1 :  (Air-Fuel Ratio)Actual / (Air-Fuel Ratio)Stoichiometric
 • 2 :  (Air-Fuel Ratio)Stoichiometric / (Air-Fuel Ratio)Actual
 • 3 :  (Air Mass)Actual / (Air Mass)Stoichiometric
 • 4 :  (Air Mass)Stoichiometric / (Air Mass)Actual
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 453 :
 • ข้อใดหมายถึงค่าอัตราส่วนอากาศ (Air Ratio, a)
 • 1 :  (Fuel-Air Ratio)Actual / (Fuel-Air Ratio)Stoichiometric
 • 2 :  (Fuel-Air Ratio)Stoichiometric / (Fuel-Air Ratio)Actual
 • 3 :  (Air Mass)Actual / (Air Mass)Stoichiometric
 • 4 :  (Air Mass)Stoichiometric / (Air Mass)Actual
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 454 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio, f) มีค่าเท่ากับ 0.8
 • 1 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • 2 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 3 :  อัตราส่วนอากาศ (Air Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.25
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 455 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio, f) มีค่าเท่ากับ 1.25
 • 1 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • 2 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 3 :  อัตราส่วนอากาศ (Air Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.8
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 456 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio, f) มีค่าเท่ากับ 1
 • 1 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Stoichiometric Mixture
 • 2 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 3 :  อัตราส่วนอากาศ (Air Ratio) มีค่าเท่ากับ 1
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 457 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนอากาศ (Air Ratio, a) มีค่าเท่ากับ 0.8
 • 1 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • 2 :  ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 3 :  อัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio, f) มีค่าเท่ากับ 1.25
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 458 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนสมมูล (Equivalence Ratio, f) มีค่าเท่ากับ 0.8
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 20%
 • 2 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 25%
 • 3 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 80%
 • 4 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 120%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 459 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้าอัตราส่วนอากาศ (Air Ratio, a) มีค่าเท่ากับ 1.25
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 20%
 • 2 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 25%
 • 3 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 80%
 • 4 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) มีค่าเท่ากับ 120%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 460 :
 • ปริมาณอากาศเผาไหม้มีค่าเท่ากับ 120% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 20%
 • 2 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • 3 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 461 :
 • ถ้าปริมาณอากาศเผาไหม้มีค่าเท่ากับ 90% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 10%
 • 2 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • 3 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 462 :
 • ถ้าปริมาณอากาศเผาไหม้มีค่าเท่ากับปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 100%
 • 2 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 0%
 • 3 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Rich Mixture
 • 4 :  ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศเป็นแบบ Lean Mixture
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 463 :
 • ถ้าปริมาณอากาศเผาไหม้มีค่าเท่ากับ 200% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 100%
 • 2 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 150%
 • 3 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 200%
 • 4 :  เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินมีค่าเท่ากับ 300%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 464 :
 • ถ้าเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้โดยมีเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) เท่ากับ 30% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 30% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 2 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 70% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 3 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 130% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 4 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 170% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 465 :
 • ถ้าเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้โดยมีเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) เท่ากับ 55% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 55% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 2 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 155% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 3 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 45% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 4 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 145% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 466 :
 • ถ้าเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้โดยมีเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) เท่ากับ 200% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 2 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 100% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 3 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 3 เท่าของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 4 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 200 เท่าของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 467 :
 • ถ้าเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้โดยมีเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (% Excess Air) เท่ากับ 100% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 2 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 100 เท่าของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 3 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 100% ของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • 4 :  ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงมีค่าเท่ากับ 2 เท่าของปริมาณอากาศเผาไหม้ทางทฤษฎี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 468 :
 • ในทางปฏิบัติถ้าต้องการให้การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มากที่สุด ปริมาณอากาศเผาไหม้จริงควรเป็นอย่างไร
 • 1 :  น้อยกว่าปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 2 :  เท่ากับปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 3 :  เท่ากับ 100% ของปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 4 :  มากกว่าปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 469 :
 • เพราะเหตุใดเราจึงนิยมเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยให้มีส่วนผสมเป็นแบบ Lean Mixture
 • 1 :  เพื่อประหยัดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้เผาไหม้มากที่สุด
 • 2 :  เพื่อให้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด
 • 3 :  เพื่อให้ได้อุณหภูมิเผาไหม้ที่สูงมากที่สุด
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 470 :
 • ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าใช้ปริมาณอากาศเผาไหม้ส่วนเกินมากเกินไป
 • 1 :  มีการสูญเสียความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปกับไอเสีย
 • 2 :  อุณหภูมิเปลวอาเดียบาติกมีค่าสูงเกินไป
 • 3 :  ไอเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณไอน้ำมากขึ้น
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 471 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องถ้าเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้โดยมีส่วนผสมเป็นแบบ Rich Mixture
 • 1 :  เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น
 • 2 :  อุณหภูมิเผาไหม้ที่สูงมากขึ้น
 • 3 :  เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 4 :  ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 472 :
 • แก๊สมีเทน (CH4) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  3.625 kg air/kg fuel
 • 2 :  1.813 kg air/kg fuel
 • 3 :  0.906 kg air/kg fuel
 • 4 :  0.276 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 473 :
 • แก๊สอีเพน (C2H6) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  1.933 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.967 kg air/kg fuel
 • 3 :  0.517 kg air/kg fuel
 • 4 :  0.483 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 474 :
 • แก๊สโพรเพน (C3H8) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  0.379 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.659 kg air/kg fuel
 • 3 :  0.759 kg air/kg fuel
 • 4 :  1.318 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 475 :
 •  แก๊สบิวเทน (C4H10) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้มวลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  0.5 kg air/kg fuel
 • 2 :  1.0 kg air/kg fuel
 • 3 :  1.5 kg air/kg fuel
 • 4 :  2.0 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 476 :
 • เฮกเซน (C6H14) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  0.337 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.674 kg air/kg fuel
 • 3 :  1.484 kg air/kg fuel
 • 4 :  2.966 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 477 :
 • เบนซีน (C6H6) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  0.372 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.744 kg air/kg fuel
 • 3 :  1.345 kg air/kg fuel
 • 4 :  2.690 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 478 :
 • เมทานอล (CH3OH) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12, O = 16 และ H =1
 • 1 :  0.552 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.906 kg air/kg fuel
 • 3 :  1.103 kg air/kg fuel
 • 4 :  1.813 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 479 :
 • เอทานอล (C2H5OH) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12, O = 16 และ H =1
 • 1 :  0.630 kg air/kg fuel
 • 2 :  0.793 kg air/kg fuel
 • 3 :  1.261 kg air/kg fuel
 • 4 :  1.586 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 480 :
 • แก๊สมีเทน (CH4) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  3.625 kg fuel/kg air
 • 2 :  1.813 kg fuel/kg air
 • 3 :  0.906 kg fuel/kg air
 • 4 :  0.276 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 481 :
 • แก๊สอีเพน (C2H6) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  1.933 kg fuel/kg air
 • 2 :  0.967 kg fuel/kg air
 • 3 :  0.517 kg fuel/kg air
 • 4 :  0.483 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 482 :
 • แก๊สโพรเพน (C3H8) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1
 • 1 :  0.379 kg fuel/kg air
 • 2 :  0.659 kg fuel/kg air
 • 3 :  0.759 kg fuel/kg air
 • 4 :  1.318 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 483 :
 • แก๊สบิวเทน (C4H10) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12 และ H =1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 1 :  0.5 kg fuel/kg air
 • 2 :  1.0 kg fuel/kg air
 • 3 :  1.5 kg fuel/kg air
 • 4 :  2.0 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 484 :
 • เมทานอล (CH3OH) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12, O = 16 และ H =1
 • 1 :  0.552 kg fuel/kg air
 • 2 :  0.906 kg fuel/kg air
 • 3 :  1.103 kg fuel/kg air
 • 4 :  1.813 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 485 :
 • เอทานอล (C2H5OH) จำนวน 1 โมล ทำปฏิกิริยากับอากาศ จำนวน 2 โมล จงหาอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศ เมื่อกำหนดให้วลโมเลกุล Air = 29, C = 12, O = 16 และ H =1
 • 1 :  0.630 kg fuel/kg air
 • 2 :  0.793 kg fuel/kg air
 • 3 :  1.261 kg fuel/kg air
 • 4 :  1.586 kg fuel/kg air
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 486 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเผาไหม้ที่ดี
 • 1 : มีความดันสูงมากพอสำหรับเร่งปฏิกิริยา
 • 2 : มีอุณหภูมิสูงมากพอที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดการติดไฟ
 • 3 : มีการผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนอย่างทั่วถึง
 • 4 : มีระยะเวลามากเพียงพอเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 487 :
 • ไนโตรเจนในอากาศมีผลต่อกระบวนการเผาไหม้อย่างไร

   

 • 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยทำให้ได้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น
 • 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยทำให้อุณหภูมิเผาไหม้สูงขึ้น
 • 3 : ลดประสิทธิภาพการเผาไหม้เนื่องจากดูดความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
 • 4 : ลดประสิทธิภาพการเผาไหม้เนื่องจากทำให้ความดันในห้องเผาไหม้ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 488 :
 • วิธีการใดที่ช่วยให้การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
 • 1 : เพิ่มปริมาณก๊าซเฉื่อยในกระบวนการ
 • 2 : เพิ่มระยะเวลาให้อากาศและเชื้อเพลิงผสมกันได้นานมากขึ้น
 • 3 : เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงให้มากขึ้น
 • 4 : ลดความดันของอากาศในกระบวนการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 489 :
 • เหตุผลที่ทำให้กระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ คือ
 • 1 : มีปริมาณออกซิเจนน้อยเกินไป
 • 2 : มีปริมาณออกซิเจนมากเกินไป
 • 3 : มีปริมาณออกซิเจนและเชื้อเพลิงน้อยเกินไป
 • 4 : มีปริมาณออกซิเจนและเชื้อเพลิงมากเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 490 :
 • ข้อใดแสดงว่าเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

   

   

 • 1 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้มี CO อยู่
 • 2 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้มี OH อยู่
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
 • 4 : ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 491 :
 • เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 

   

 • 1 : คาร์บอนในเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด
 • 2 : ไฮโดรเจนในเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้กลายเป็นน้ำทั้งหมด
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
 • 4 : ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 492 :
 • ข้อใดแสดงสมการการสันดาปเชื้อเพลิงมีเทนได้ถูกต้อง
 • 1 :  CH4 + 2O2 -----> CO2 + 2H2O + Heat
 • 2 : CH4 + 2O2 + Heat -----> CO2 + 2H2O
 • 3 :  CH4 + Air  -----> CO2 + 2H2O
 • 4 :   CH4 + Heat  -----> CO2 + 2H2O
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 493 :
 • ข้อใดเรียกชื่อสาร CH4 ได้ถูกต้อง
 • 1 :  มีเทน (Methane)
 • 2 :  อีเทน (Ethane)
 • 3 :  เอทีน (Ethene)
 • 4 :  โทลูอีน (Toluene)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 494 :
 • ข้อใดเรียกชื่อสาร C8H18 ได้ถูกต้อง
 • 1 :  อีเทน (Ethane)
 • 2 :  ไอโซออคเทน (Isooctane)
 • 3 :  โทลูอีน (Toluene)
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 495 :
 • ข้อใดต่อไปนี่เขียนสมดุลย์สมการเคมีของ C8H18 ได้ถูกต้อง
 • 1 :  C8H18 + 12 (O2 + 3.76 N2) -> 8CO2 + 9 H2O + 12(3.76)N2
 • 2 :  C8H18 + 12 (O2 + 3.76 N2) -> 8.5CO2 + 9 H2O + 12(3.76)N2
 • 3 :  C8H18 + 12.5 (O2 + 3.76 N2) -> 8CO2 + 9 H2O + 12.5(3.76)N2
 • 4 :  C8H18 + 12.5 (O2 + 3.76 N2) -> 8.5CO2 + 9 H2O + 12.5(3.76)N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 496 :
 • ข้อใดต่อไปนี่เขียนสมดุลย์สมการเคมีของ CH4 ได้ถูกต้อง
 • 1 :  CH4 + 2 (O2 + 3.76 N2) -> CO2 + 2 H2O + 2(3.76)N2
 • 2 :  CH4 + 2 (O2 + 3.76 N2) -> CO2 + H2O + 2(3.76)N2
 • 3 :  CH4 + 2.5 (O2 + 3.76 N2) -> CO2 + 2H2O + 2.5(3.76)N2
 • 4 :  CH4 + 2.5 (O2 + 3.76 N2) -> CO2 + H2O + 2.5(3.76)N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 497 :
 • เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมระหว่างมีเทน, CH4 กับ Acetylene, C2H2 ในสัดส่วนเชิงโมลที่ 0.8 และ 0.2 ตามลำดับ อยากทราบว่าอัตราส่วนเชิงมวลระหว่าง อากาศ:เชื้อเพลิง ที่ทำปฏิกิริยาพอดี เป็นเท่าใด             (Hint: MWfuel = 18 kg/kmole, MWair =28.84 kg/kmole)
 • 1 : 3.365:1
 • 2 : 16.0158:1
 • 3 : 18.8235:1
 • 4 : 13.3327:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 498 :
 • หม้อไอน้ำลูกหนึ่งใช้นำมันก๊าดเป็นเชื้อเพลิง มีอัตราป้อนเชื้อเพลิงที่ 1.2 ลิตรต่อนาที หัวเผาน้ำมันก๊าดถูกออกแบบให้เผาไหม้เชื้อเพลิงที่อากาศส่วนเกิน 15 % อยากทราบว่าต้องป้อนอากาศในการเผาไหม้ที่สภาวะมาตรฐาน (25 ? C ความดันสมบูรณ์ 1 บรรยากาศ) ท่าใด สมมุติอากาศประพฤติตัวเป็นก๊าซอุดมคติ มี Molar Volume เท่ากับ 24.465 ลิตรต่อโมลที่สภาวะดังกล่าว

  กำหนด ข้อมูล และ คุณสมบัติของนำมันก๊าด ดังนี้

  ชื่อทางเคมี n-Dodecane

  LHV = 44.467 MJ/kg

  Ignition temp. 220 ? C

  Density (Avge.) 0.749 g/cm3

  สูตรทางเคมี C12H26

  MWfuel = 170.337 kg/kmole

  MWair =28.84 kg/kmole)

  A/Fstoi. = 14.9

 • 1 : 13.066x103 l/min
 • 2 : 14.536x103 l/min
 • 3 : 17.88 l/min
 • 4 : 17.88x103 l/min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 499 :
 • เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเผาไหม้น้ำมันเบนซินที่มีสูตรทางเคมี C8.26 H15.5 มวลโมเลกุล 114.8 ตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากไอเสียในปริมาณ 4200 ppm v/v ออกซิเจน 2.5% v/v NO 1400 ppm v/v

  สมดุลสมการเคมี เขียนได้ดังนี้

  C8.26 H15.5 + a(O2+3.76N2)         bCO2 + cH2O + dCO + eNO + fN2

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ไช่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร a, b, c, d, e, f และ g

 • 1 : 8.26 = b + d
 • 2 : 2a = b + c + d + e + 2g
 • 3 : b + c + d – 713.286 e + f + g = 0
 • 4 : b + c + d +e + f -39 g = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 500 :
 • ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ผลผลิตเป็นน้ำ เครื่องยนต์ไฮโดรเจนเครื่องหนึ่ง บริโภคไฮโดรเจนที่อัตรา 10 ลิตรต่อนาที อยากทราบว่าต้องใช้อากาศในการทำปฏิกิริยา ที่อัตราส่วนผสมพอดี ณ ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน กี่ลิตร ต่อนาที
 • 1 :

  11.9 ลิตร ต่อนาที

  1.      

 • 2 : 18.8 ลิตร ต่อนาที
 • 3 : 23.8 ลิตร ต่อนาที
 • 4 : 37.6 ลิตร ต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 384 : 3.พลังงานจากการเผาไหม้
ข้อที่ 501 :

 • 1 : -2,044 MJ/kmol
 • 2 : -2,064 MJ/kmol
 • 3 : -2,084 MJ/kmol
 • 4 : -2,094 MJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 502 :

 • 1 : -2,204 MJ/kmol
 • 2 : -2,234 MJ/kmol
 • 3 : -2,264 MJ/kmol
 • 4 : -2,294 MJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 503 :

 • 1 : 610 kPa
 • 2 : 630 kPa
 • 3 : 650 kPa
 • 4 : 670 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 504 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 505 :

 • 1 : –4,716,000 kJ/kmol
 • 2 : –4,736,000 kJ/kmol
 • 3 : –4,766,000 kJ/kmol
 • 4 : –4,786,000 kJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 506 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 507 :

 • 1 : 2,352 MJ/kmol fuel
 • 2 : 2,452 MJ/kmol fuel
 • 3 : 2,552 MJ/kmol fuel
 • 4 : 2,652 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 508 :

 • 1 : 1,825 MJ/kmol fuel
 • 2 : 1,865 MJ/kmol fuel
 • 3 : 1,895 MJ/kmol fuel
 • 4 : 1,925 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 509 :

 • 1 : 2,052 MJ/kmol fuel
 • 2 : 2,152 MJ/kmol fuel
 • 3 : 2,252 MJ/kmol fuel
 • 4 : 2,352 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 510 :

 • 1 : 2,470 MJ/kmol fuel
 • 2 : 2,570 MJ/kmol fuel
 • 3 : 2,670 MJ/kmol fuel
 • 4 : 2,770 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 511 :

 • 1 : 3,079 MJ/kmol fuel
 • 2 : 3,179 MJ/kmol fuel
 • 3 : 3,279 MJ/kmol fuel
 • 4 : 3,379 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 512 :

 • 1 : 2008 kW
 • 2 : 2048 kW
 • 3 : 2088 kW
 • 4 : 2108 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 513 :

 • 1 : -50,121 kJ/kg fuel
 • 2 : -51,121 kJ/kg fuel
 • 3 : -52,121 kJ/kg fuel
 • 4 : -53,121 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 514 :

 • 1 : -44,120 kJ/kg fuel
 • 2 : -45,120 kJ/kg fuel
 • 3 : -46,120 kJ/kg fuel
 • 4 : -48,120 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 515 :

 • 1 : -48,345 kJ/kg fuel
 • 2 : -49,345 kJ/kg fuel
 • 3 : -50,345 kJ/kg fuel
 • 4 : -52,345 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 516 :

 • 1 : -45,353 kJ/kg fuel
 • 2 : -46,353 kJ/kg fuel
 • 3 : -48,353 kJ/kg fuel
 • 4 : -49,353 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 517 :

 • 1 : -410 MJ/kmol
 • 2 : -430 MJ/kmol
 • 3 : -450 MJ/kmol
 • 4 : -470 MJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 518 :

 • 1 : 2473 kJ/kg air-fuel mixture
 • 2 : 2573 kJ/kg air-fuel mixture
 • 3 : 2673 kJ/kg air-fuel mixture
 • 4 : 2773 kJ/kg air-fuel mixture
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 519 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 520 :
 • สำหรับปฏิกิริยาเคมีแบบ Endothermic Reaction ค่า Heat of Reaction (DH) ของปฏิกิริยามีค่า

   

   

 • 1 : DH < 0
 • 2 : DH = 0
 • 3 : 0 < DH < 1
 • 4 : DH > 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 521 :
 • สำหรับปฏิกิริยาเคมีแบบ Exothermic Reaction ค่า Heat of Reaction (DH) ของปฏิกิริยามีค่า

   

   

   

 • 1 : DH < 0
 • 2 : DH = 0
 • 3 : 0 < DH < 1
 • 4 : DH > 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 522 :
 • จากสมการการเผาไหม้เอทิลีน ข้อใดแสดงวิธีการคำนวณหาค่า Heat of Reaction (DH) ได้ถูกต้อง เมื่อกำหนดให้ค่า Heat of Formation (DHf) ของ CO2 (g) มีค่าเท่ากับ -393.51 kJ/mol และ H2O (l) มีค่าเท่ากับ -285.83 kJ/mol

                                             C2H4(g) + 3O2(g) -----> 2CO2(g) + 2H2O(l)

   

   

   

 • 1 : DH = 393.51 + 285.83
 • 2 : DH = 2(393.51) + 2(285.83)
 • 3 : DH = -393.51 - 285.83
 • 4 : DH = -2(393.51) - 2(285.83)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 523 :
 • จากสมการการเผาไหม้กราไฟท์ ข้อใดแสดงวิธีการคำนวณหาค่า Heat of Reaction (DH) ได้ถูกต้อง เมื่อกำหนดให้ค่า Heat of Formation (DHf) ของ CO2 มีค่าเท่ากับ -393.51 kJ/mol

                                    2C + 2O2 -----> 2CO2

 • 1 : DH = -393.51
 • 2 : DH = -787.02
 • 3 : DH = 393.51
 • 4 : DH = 787.02
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 524 :
 • การสมดุลย์พลังงานสำหรับกระบวนการเผาไหม้นั้นหมายถึง
 • 1 :  พลังงานที่ออกจากระบบและพลังงานที่สะสมอยู่ภายในระบบ จะเท่ากับพลังงานที่เข้าสู่ระบบ
 • 2 :  พลังงานที่เข้าและออกจากระบบจะเท่ากับพลังงานที่เข้าสู่ระบบ
 • 3 :  พลังงานที่ออกจากการเผาไหม้จะเท่ากับพลังงานที่ป้อนให้กับเชื้อเพลิง
 • 4 :  พลังงานที่เข้าระบบและพลังงานที่ออกจากระบบ จะเท่ากับพลังงานที่เข้าสะสมภายในระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 525 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยของพลังงาน
 • 1 :  kWh
 • 2 :  kPa
 • 3 : K
 • 4 :  kb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 526 :
 • องค์ประกอบใดต่อไปนี่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้เร็วขึ้น
 • 1 :  น้ำหนักจำเพาะ
 • 2 :  ปริมาตร
 • 3 :  ปริมาณเชื้อเพลิง
 • 4 :  อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 527 :
 • โดยทั่วไปประสิทธิภาพการเผาไหม้จะลดลงเมื่อ
 • 1 :  อัตราส่วนผสมหนา (Rich) ขึ้น
 • 2 :  อัตราส่วนผสมบาง (Lean) ลง
 • 3 :  อัตราส่วนผสมเป็นไปตามทฤษฎี
 • 4 :  ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ไม่ขึ้นกับอัตราส่วนผสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 528 :
 • ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Gas Turbine) ได้ถูกต้อง
 • 1 :  เป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการอัดอากาศ ให้กำลังต่ำและมลพิษจาก CO และ HC น้อย
 • 2 :  เป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการอัดอากาศ ให้กำลังสูงและมลพิษจาก CO และ HC น้อย
 • 3 :  เป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอกที่มีการอัดอากาศ ให้กำลังสูงและมลพิษจาก CO และ HC น้อย
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 529 :
 • หม้อไอน้ำใบหนึ่งผลิตไอน้ำได้ในอัตรา 1000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความดัน 10 บาร์(abs) อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เอ็นทัลปี 2828.26 kJ/kg โดยมีอุณหภูมิน้ำป้อนที่ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 10.1 บาร์(abs) เอ็นทัลปี 126.651 kJ/kg ถ้าหากหม้อไอน้ำมีประสิทธิภาพ 80% และการเผาไหม้มีประสิทธิภาพ 90% โดยใช้ Propane ที่มี LHV = 45784 kJ/kg เป็นเชื้อเพลิง อยากทราบว่าหม้อไอน้ำใบนี้จะมีอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงกี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • 1 : 81.95 kg/hour
 • 2 : 73.76 kg/hour
 • 3 : 59.01 kg/hour
 • 4 : 61.77 kg/hour
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 385 : 4.การถ่ายเทความร้อนในการเผาไหม้
ข้อที่ 530 :

 • 1 : 211,400 kJ
 • 2 : 212,400 kJ
 • 3 : 213,400 kJ
 • 4 : 214,400 kJ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 531 :

 • 1 : –1,201,100 kJ/kmol
 • 2 : –1,214,100 kJ/kmol
 • 3 : –1,325,100 kJ/kmol
 • 4 : –1,256,100 kJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 532 :

 • 1 : -505,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 2 : -507,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 3 : -509,000 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 4 : -509,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 533 :

 • 1 : -46,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 2 : -47,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 3 : -48,000 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 4 : -48,800 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 534 :

 • 1 : 455,900 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 2 : 456,900 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 3 : 457,900 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • 4 : 458,900 kJ/kmol ของเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 535 :

 • 1 : –14,030 kJ/kg fuel
 • 2 : –14,330 kJ/kg fuel
 • 3 : –14,630 kJ/kg fuel
 • 4 : –14,930 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 536 :

 • 1 : –23,030 kJ/kg fuel
 • 2 : –23,330 kJ/kg fuel
 • 3 : –23,630 kJ/kg fuel
 • 4 : –23,930 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 537 :

 • 1 : –30,050 kJ/kg fuel
 • 2 : –30,350 kJ/kg fuel
 • 3 : –30,650 kJ/kg fuel
 • 4 : –30,950 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 538 :

 • 1 : 251 MJ/kmol fuel
 • 2 : 254 MJ/kmol fuel
 • 3 : 258 MJ/kmol fuel
 • 4 : 268 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 539 :

 • 1 : 1,305 MJ/kmol fuel
 • 2 : 1,325 MJ/kmol fuel
 • 3 : 1,355 MJ/kmol fuel
 • 4 : 1,395 MJ/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 540 :

 • 1 : 2,076 kW
 • 2 : 2,176 kW
 • 3 : 2,276 kW
 • 4 : 2,376 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 541 :

 • 1 : 1,904 kW
 • 2 : 1,934 kW
 • 3 : 1,964 kW
 • 4 : 1,994 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 542 :

 • 1 : 1,819 kW
 • 2 : 1,849 kW
 • 3 : 1,889 kW
 • 4 : 1,949 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 543 :
 • ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
 • 1 : เชื้อเพลิง อากาศ
 • 2 : กระบวนการเผาไหม้
 • 3 : อุณหภูมิ เวลา ความปั่นป่วน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 544 :

 • 1 : 1,701 kW
 • 2 : 1,731 kW
 • 3 : 1,761 kW
 • 4 : 1,791 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 545 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 546 :

 • 1 : 4,136 kJ/kg fuel
 • 2 : 4,236 kJ/kg fuel
 • 3 : 4,436 kJ/kg fuel
 • 4 : 4,536 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 547 :

 • 1 : 214 kW
 • 2 : 224 kW
 • 3 : 234 kW
 • 4 : 244 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 548 :

 • 1 : 42,996 kJ/kg fuel
 • 2 : 44,996 kJ/kg fuel
 • 3 : 46,996 kJ/kg fuel
 • 4 : 49,996 kJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 549 :

 • 1 : 21,998 kW
 • 2 : 22,998 kW
 • 3 : 24,998 kW
 • 4 : 26,998 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 550 :

 • 1 : 747 W
 • 2 : 757 W
 • 3 : 767 W
 • 4 : 787 W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 551 :

 • 1 : 32.065 MJ/kg fuel
 • 2 : 34.065 MJ/kg fuel
 • 3 : 35.065 MJ/kg fuel
 • 4 : 37.065 MJ/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 552 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 553 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 554 :

 • 1 : 2,236 kJ/kg air-fuel mixture
 • 2 : 2,336 kJ/kg air-fuel mixture
 • 3 : 2,396 kJ/kg air-fuel mixture
 • 4 : 2,436 kJ/kg air-fuel mixture
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 555 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 556 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 557 :

 • 1 : 0.0701 kg/MJ
 • 2 : 0.0741 kg/MJ
 • 3 : 0.0781 kg/MJ
 • 4 : 0.0801 kg/MJ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 558 :

 • 1 : 0.0501 kg/MJ
 • 2 : 0.0601 kg/MJ
 • 3 : 0.0701 kg/MJ
 • 4 : 0.0801 kg/MJ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 559 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 560 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 561 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 562 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 563 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 564 :
 • ในห้องที่มีการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ มีการถ่ายเทความร้อนแบบใดมากที่สุด
 • 1 : ความร้อนสัมผัส
 • 2 : ความร้อนแฝง
 • 3 : ความร้อนสถิตย์
 • 4 : การนำความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 565 :
 • เมื่ออัตราการไหลของมวลเท่ากัน สารใดที่มีการถ่ายเทความร้อนได้น้อยที่สุด
 • 1 : ของแข็ง
 • 2 : ของเหลว
 • 3 : แก๊ส
 • 4 : สารผสมของแข็งและแก๊ส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 566 :
 • เมื่ออัตราการไหลของมวลเท่ากัน สถานะของสารที่นำความร้อนดีที่สุดคือข้อใด
 • 1 : ของแข็ง
 • 2 : ของเหลว
 • 3 : แก๊ส
 • 4 : ของแข็งและแก๊ส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 567 :
 • ตั้งกาต้มน้ำบนเตาไฟ เป็นการถ่ายเทความร้อนแบบใด
 • 1 : การนำ
 • 2 : การพา
 • 3 : การแผ่รังสี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 568 :
 • การลุกไหม้ของสารเชื้อเพลิงจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อยกี่อย่าง
 • 1 :   1 อย่าง
 • 2 :  2 อย่าง
 • 3 : 3 อย่าง
 • 4 : 4 อย่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 569 :
 • ยามที่อากาศหนาวเย็น ชาวบ้านก่อกองไฟเพื่อผิงไฟแก้หนาว อาการหนาวคลายลงได้เนื่องจากข้อใด
 • 1 : การนำ
 • 2 : การพา
 • 3 : การแผ่รังสี
 • 4 : การพาและการแผ่รังสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 570 :
 • สารในข้อใดที่ให้ค่าความร้อนจากการเผาไหม้มากที่สุด
 • 1 : แก๊สธรรมชาติ
 • 2 : แก๊สหุงต้ม
 • 3 : แก็สอะเซติลีน
 • 4 : แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 571 :
 • แก๊สในข้อใดเมื่อเผาไหม้แล้วให้ค่าความร้อนต่ำสุด
 • 1 : แก๊สธรรมชาติ
 • 2 : แก๊สหุงต้ม
 • 3 : แก๊สอะเซติลีน
 • 4 : แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 572 :
 • น้ำ 1กิโลกรัมที่ 25C ได้รับความร้อนจนเริ่มเดือดที่ 100C จงหาปริมาณความร้อนที่ให้กับน้ำ
 • 1 : 75 บีทียู
 • 2 : 75 กิโลแคลอรี่
 • 3 : 75 กิโลวัตต์
 • 4 : 75 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 573 :
 • เมื่อให้อัตราความร้อนที่เท่ากัน เพราะเหตุใดน้ำมันจึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าน้ำ
 • 1 : ความร้อนสัมผัส
 • 2 : ความร้อนแฝง
 • 3 : ความร้อนสถิตย์
 • 4 : ความร้อนจำเพาะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 574 :
 • การหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของของแข็ง 2 ชิ้นที่ประกบกันอยู่ จะต้องใช้คุณสมบัติตามข้อใดเพื่อการคำนวณ
 • 1 : พลังงานภายในของสาร
 • 2 : เอนทาลปี้ของสาร
 • 3 : เอนโทรปี้ของสาร
 • 4 : อุณหภูมิของสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 575 :
 • การหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของของเหลวที่ไหลผ่านผนังท่อ จะต้องใช้คุณสมบัติข้อใดเพื่อการคำนวณ
 • 1 : พลังงานภายในของสาร
 • 2 : เอนทาลปี้ของสาร
 • 3 : เอนโทรปี้ของสาร
 • 4 : อุณหภูมิของสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 576 :
 • ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำอิ่มตัวเดือดจนกลายเป็นไออิ่มตัวหมด มีค่ามากที่สุดที่ความดันใด
 • 1 : 2 บาร์
 • 2 :  3 บาร์
 • 3 : 4 บาร์
 • 4 : 5 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 577 :
 • Higher heating value(HHV) ของแก๊สไฮโดรเจน มีค่าเท่าใด
 • 1 : -285,840 kJ/kmol
 • 2 :  -393,520 kJ/kmol
 • 3 : -282,990 kJ/kmol
 • 4 : -890,360 kJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 578 :
 • Hproduct - Hreactant มีค่าเท่ากับข้อใด
 • 1 : ความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสีย
 • 2 : ความร้อนที่สามารถเอาไปใช้งานได้
 • 3 : ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
 • 4 : ความร้อนทั้งหมดของสารที่ใช้เผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 579 :
 • ความร้อนที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้เกิดจาก
 • 1 : การเปลี่ยนสถานะของสารตั้งต้น
 • 2 : การคายความร้อนของเชื้อเพลิง
 • 3 : การดึงความร้อนจากภายนอกเข้าไป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 580 :
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงในข้อใดจะให้พลังงานความร้อนมากสุด
 • 1 : เผาไหม้ที่ความดันคงที่
 • 2 : เผาไหม้ที่ปริมาตรคงที่
 • 3 : เผาไหม้ที่อัตราป้อนเชื้อเพลิงคงที่
 • 4 : เผาไหม้ที่อัตราป้อนอากาศคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 581 :
 • พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้คำนวณได้จาก

   

   

   

 • 1 : ผลต่างเอนทาลปี้ของผลิตภัณฑ์และของสารตั้งต้น
 • 2 : ผลต่างเอนโทรปี้ของผลิตภัณฑ์และของสารตั้งต้น
 • 3 : ผลต่างอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้น
 • 4 : ผลต่างค่าความจุความร้อนของผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 582 :
 • ค่า Heat of Combustion ของบิวเทน (C4H10) มีค่าประมาณเท่าใด

   

   

   

 • 1 : 20 MJ/kg
 • 2 : 30 MJ/kg
 • 3 : 40 MJ/kg
 • 4 : 50 MJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 583 :
 • ค่า Heat of Combustion ของแก๊สมีเทน (CH4) มีค่าประมาณเท่าใด

   

   

   

 • 1 : 36 MJ/kg
 • 2 : 46 MJ/kg
 • 3 : 56 MJ/kg
 • 4 : 66 MJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 584 :
 • ค่า Heat of Combustion ของแก๊สโพรเพน (C3H8) มีค่าประมาณเท่าใด

   

   

 • 1 : 10 MJ/kg
 • 2 : 30 MJ/kg
 • 3 : 50 MJ/kg
 • 4 : 70 MJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 585 :
 • ส่วนประกอบในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อความเร็วของเปลวไฟ
 • 1 :  อุณหภูมิ
 • 2 :  ความดัน
 • 3 :  ชนิดของเชื้อเพลิง
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 586 :
 • อัตราการแผ่ขยายของเปลวไฟของสารผสมมีสัดส่วนที่กว้างมากและส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ ขึ้นกับ
 • 1 :  การติดไฟ อุณหภูมิและความดัน
 • 2 :  จุดวาปไฟ อุณหภูมิและความดัน
 • 3 :  การติดไฟ ส่วนผสม อุณหภูมิและความดัน
 • 4 :  จุดวาปไฟ ส่วนผสม อุณหภูมิและความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 587 :
 • เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนจะมีค่าความร้อนสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นอยู่กับ
 • 1 :  องค์ประกอบของ C ที่สูงหรือต่ำ
 • 2 :  องค์ประกอบของ H ที่สูงหรือต่ำ
 • 3 :  องค์ประกอบของทั้งสองที่เป็นสัดส่วนกัน
 • 4 :  ไม่สามารถบอกได้ชัดเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 588 :
 • ไอเสียอุณหภูมิ 1100 ? C ผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน จนทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 500 ? C อัตราการไหลของมวลไอเสียอยู่ที่ 10.5 kg/min อยากทราบว่าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนี้สามารถดึงความร้อนออกจากไอเสียได้กี่กิโลวัตต์ กำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะเชิงโมลเฉลี่ยของไอเสียเท่ากับ 35.88 kJ/kmoleK โดยไอเสียมีมวลโมเลกุล 28.82 kg/kmole
 • 1 : 130.7 kW
 • 2 : 7843.3 kW
 • 3 : 3767.4 kW
 • 4 : 3026.1 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 589 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้ส่งผลกระทบต่อความเข้มของการเปล่งรังสีความร้อนของเปลวไฟ
 • 1 : รูปทรงของเปลวไฟ
 • 2 : อุณหภูมิของเปลวไฟ
 • 3 : ระยะห่างระหว่างเปลวไฟกับแผงรับรังสีความร้อน
 • 4 : มุมตกกระทบของรังสีบนแผงรับรังสีความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 590 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายเทความร้อนของเปลวไฟในลักษณะของการแผ่รังสี
 • 1 : ระยะห่างระหว่างเปลวไฟกับแผงรับรังสีความร้อน
 • 2 : รูปทรงของเปลวไฟ
 • 3 : องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเผาไหม้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 386 : 5.อุณหภูมิของการเผาไหม้
ข้อที่ 591 :

 • 1 : 2,760 K
 • 2 : 2,780 K
 • 3 : 2,810 K
 • 4 : 2,910 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 592 :

 • 1 : 2,305 K
 • 2 : 2,325 K
 • 3 : 2,345 K
 • 4 : 2,395 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 593 :

 • 1 : 962 K
 • 2 : 982 K
 • 3 : 996 K
 • 4 : 1,062 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 594 :

 • 1 : 2,136 K
 • 2 : 2,206 K
 • 3 : 2,236 K
 • 4 : 2,266 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 595 :
 • ส่วนประกอบในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อความหนาและความเร็วของเปลวไฟ
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความดัน
 • 3 : ชนิดของเชื้อเพลิง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 596 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 597 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 598 :
 • จากการจำแนกโดยสีที่เกิดจากการแผ่รังสี เราจะเห็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยารวดเร็ว (Fast-Reaction Zone) ของเปลวไฟของไฮโดรคาร์บอนที่มีอากาศส่วนเกินเป็นสีใด
 • 1 : ส้ม
 • 2 : เขียว
 • 3 : น้ำเงิน
 • 4 : น้ำเงิน- เขียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 599 :
 • เปลวไฟของหัวเผาส่วนใหญ่ที่ใช้ในเตาอุตสาหกรรมเป็นเปลวไฟประเภทใด
 • 1 : Premixed อย่างเดียว
 • 2 : Diffusion อย่างเดียว
 • 3 : Premixed ผสมกับ Diffusion
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 600 :

 • 1 : 5,515 K
 • 2 : 5,545 K
 • 3 : 5,575 K
 • 4 : 5,595 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 601 :

 • 1 : 5,502 K
 • 2 : 5,522 K
 • 3 : 5,552 K
 • 4 : 5,592 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 602 :

 • 1 : 5,504 K
 • 2 : 5,534 K
 • 3 : 5,564 K
 • 4 : 5,594 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 603 :

 • 1 : 5,507 K
 • 2 : 5,527 K
 • 3 : 5,557 K
 • 4 : 5,587 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 604 :

 • 1 : 2,121 K
 • 2 : 2,151 K
 • 3 : 2,171 K
 • 4 : 2,191 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 605 :

 • 1 : 1,827 K
 • 2 : 1,857 K
 • 3 : 1,877 K
 • 4 : 1,897 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 606 :

 • 1 : 1,506 K
 • 2 : 1,536 K
 • 3 : 1,566 K
 • 4 : 1,596 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 607 :

 • 1 : 5,330 K
 • 2 : 5,430 K
 • 3 : 5,530 K
 • 4 : 5,630 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 608 :

 • 1 : 7,100 K
 • 2 : 7,200 K
 • 3 : 7,400 K
 • 4 : 7,700 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 609 :

 • 1 : 31.31%
 • 2 : 32.32%
 • 3 : 33.33%
 • 4 : 34.30%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 610 :

 • 1 : 1,915 K
 • 2 : 1,955 K
 • 3 : 1,970 K
 • 4 : 1,995 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 611 :

 • 1 : 1,202 K
 • 2 : 1,222 K
 • 3 : 1,242 K
 • 4 : 1,272 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 612 :

 • 1 : 2,319 K
 • 2 : 2,347 K
 • 3 : 2,379 K
 • 4 : 2,399 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 613 :

 • 1 : 2,110 K
 • 2 : 2,140 K
 • 3 : 2,170 K
 • 4 : 2,190 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 614 :

 • 1 : 1,819 K
 • 2 : 1,849 K
 • 3 : 1,879 K
 • 4 : 1,899 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 615 :

 • 1 : 1,501 K
 • 2 : 1,531 K
 • 3 : 1,561 K
 • 4 : 1,591 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 616 :

 • 1 : 1,121 K
 • 2 : 1,151 K
 • 3 : 1,181 K
 • 4 : 1,199 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 617 :

 • 1 : 910 K
 • 2 : 930 K
 • 3 : 960 K
 • 4 : 990 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 618 :

 • 1 : 2,304 K
 • 2 : 2,334 K
 • 3 : 2,364 K
 • 4 : 2,394 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 619 :

 • 1 : 2,103 K
 • 2 : 2,123 K
 • 3 : 2,153 K
 • 4 : 2,183 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 620 :

 • 1 : 1,800 K
 • 2 : 1,830 K
 • 3 : 1,860 K
 • 4 : 1,890 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 621 :

 • 1 : 1,510 K
 • 2 : 1,540 K
 • 3 : 1,570 K
 • 4 : 1,610 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 622 :

 • 1 : 1,117 K
 • 2 : 1,157 K
 • 3 : 1,197 K
 • 4 : 1,257 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 623 :

 • 1 : 905 K
 • 2 : 935 K
 • 3 : 965 K
 • 4 : 995 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 624 :

 • 1 : 7,140 K
 • 2 : 7,220 K
 • 3 : 7,320 K
 • 4 : 7,380 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 625 :

 • 1 : 2,184 K
 • 2 : 2,284 K
 • 3 : 2,344 K
 • 4 : 2,394 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 626 :

 • 1 : 2,508 K
 • 2 : 2,558 K
 • 3 : 2,598 K
 • 4 : 2,658 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 627 :

 • 1 : 2,311 K
 • 2 : 2,351 K
 • 3 : 2,381 K
 • 4 : 2,421 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 628 :

 • 1 : 2,112 K
 • 2 : 2,132 K
 • 3 : 2,162 K
 • 4 : 2,192 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 629 :

 • 1 : 1,823 K
 • 2 : 1,853 K
 • 3 : 1,883 K
 • 4 : 1,923 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 630 :

 • 1 : 1,505 K
 • 2 : 1,545 K
 • 3 : 1,585 K
 • 4 : 1,605 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 631 :

 • 1 : 1,124 K
 • 2 : 1,154 K
 • 3 : 1,184 K
 • 4 : 1,254 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 632 :

 • 1 : 2,327 K
 • 2 : 2,357 K
 • 3 : 2,387 K
 • 4 : 2,427 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 633 :

 • 1 : 2,089 K
 • 2 : 2,119 K
 • 3 : 2,149 K
 • 4 : 2,189 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 634 :

 • 1 : 2,009 K
 • 2 : 2,039 K
 • 3 : 2,069 K
 • 4 : 2,099 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 635 :

 • 1 : 1,709 K
 • 2 : 1,729 K
 • 3 : 1,759 K
 • 4 : 1,789 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 636 :

 • 1 : 1,400 K
 • 2 : 1,420 K
 • 3 : 1,450 K
 • 4 : 1,480 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 637 :

 • 1 : 1,108 K
 • 2 : 1,138 K
 • 3 : 1,168 K
 • 4 : 1,198 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 638 :

 • 1 : 2,201 K
 • 2 : 2,221 K
 • 3 : 2,251 K
 • 4 : 2,281 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 639 :

 • 1 : 2,208 K
 • 2 : 2,238 K
 • 3 : 2,268 K
 • 4 : 2,298 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 640 :

 • 1 : 2,106 K
 • 2 : 2,126 K
 • 3 : 2,156 K
 • 4 : 2,186 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 641 :
 • ขอบเขตของอุณหภูมิสูงสุดที่ได้จากการเผาไหม้ เรียกว่าอะไร
 • 1 :  Adiabatic flame temperature
 • 2 : Adiabatic temperature
 • 3 : Adiabatic highest temperature
 • 4 : Adiabatic highest flame temperature
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 642 :
 • ขอบเขตของอุณหภูมิสูงสุดที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสำคัญ
 • 1 : ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 2 : ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 3 : ความสามารถทนต่ออุณหภูมิของวัสดุทำห้องเผาไหม้
 • 4 : ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 643 :
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้ได้อุณหภูมิสูงสุดจะต้องทำอย่างไร
 • 1 : ใส่เชื้อเพลิงมาก
 • 2 : ใส่อากาศมาก
 • 3 : ใส่เชื้อเพลิงและอากาศมาก
 • 4 : ทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้หมดอย่างรวดเร็วที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 644 :
 • น้ำมันแก๊สโซลีน 1 ลิตร กับไม้ฟืน 1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเผาไหม้หมด เชื้อเพลิงอย่างใดให้อุณหภูมิสูงสุด
 • 1 : ฟืนมีจำนวนมากกว่าจึงให้อุณภูมิสูงสุดมากกว่า
 • 2 : น้ำมันแก๊สโซลีนเผาไหม้ได้เร็วกว่าจึงให้อุณภูมิสูงสุดมากกว่า
 • 3 : อุณหภูมิเท่าๆกันเพราะต่างก็เผาไหม้หมดเหมือนกัน
 • 4 : ไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่ได้คำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 645 :
 • ความร้อนของไอเสียเท่ากับ 5,526,650 kJ/kmol อุณหภูมิของเปลวไฟสูงสุดจะได้ประมาณเท่าใด

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 1 : 1,300 K
 • 2 : 1,420 K
 • 3 : 2,000  K
 • 4 : 2,400 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 646 :
 • สเกลของเทอร์โมมิเตอร์ระหว่าง C และ F ต่างกันกี่เท่า
 • 1 : C มากกว่า F อยู่ 1.8 เท่า
 • 2 : F มากกว่า C อยู่ 1.8 เท่า
 • 3 : C มากกว่า F อยู่ 1.6 เท่า
 • 4 : F มากกว่า C อยู่ 1.6 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 647 :
 • จากการเผาไหม้ CO ได้ความร้อน30,355 kJ/kmol อุณหภูมิการเผาไหม้มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 :  850 K
 • 2 : 1,000 K
 • 3 : 1,250 K
 • 4 : 1,500 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 648 :
 • แก๊ส CO2 ขณะที่มีการไหลที่อุณหภูมิ 25C มีค่าของพลังงานอยู่เท่าใด
 • 1 : 9,364 kJ/kmol
 • 2 : 9,431 kJ/kmol
 • 3 : 9,807 kJ/kmol
 • 4 : 10,186 kJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 649 :
 • แก๊ส CO2 ไหลออกจากห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิ 1,000 K มีพลังงานอยู่เท่าใด
 • 1 : 41,145 kJ/kmol
 • 2 : 41,685 kJ/kmol
 • 3 : 42,226 kJ/kmol
 • 4 : 42,769 kJ/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 650 :
 • แก๊สจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1,500 K ข้อใดที่มีพลังงานมากที่สุด
 • 1 :  CO
 • 2 : CO2
 • 3 : H2O
 • 4 : N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 651 :
 • แก๊สจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1,500K ข้อใดที่มีพลังงานน้อยที่สุด
 • 1 : CO
 • 2 : CO2
 • 3 : H2O
 • 4 : N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 652 :
 • เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงออกเทนเหลวที่มีอากาศส่วนเกินเท่ากับ 90% ค่าอุณหภูมิเปลว Adiabatic Flame Temperature ของการเผาไหม้จะเป็นอย่างไร

   

 • 1 : มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 10 %
 • 2 : มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 90 %
 • 3 : มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 10 %
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 653 :
 • เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สโพรเพนที่มีอากาศส่วนเกินเท่ากับ 100% ค่าอุณหภูมิเปลว Adiabatic Flame Temperature ของการเผาไหม้จะเป็นอย่างไร

   

 • 1 : มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 2 : มีค่าเท่ากับอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 3 : มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 2 เท่า
 • 4 : มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 100 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 654 :
 • เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีนที่มีอากาศส่วนเกินเท่ากับ 150% ค่าอุณหภูมิเปลว Adiabatic Flame Temperature ของการเผาไหม้จะเป็นอย่างไร
 • 1 : มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 1.5 เท่า
 • 2 : มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 0.5 เท่า
 • 3 : มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเปลวที่ได้จากการเผาไหม้ด้วยปริมาณอากาศทางทฤษฎี 1.5 เท่า
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 655 :
 • ในการเผาไหม้ทางอุดมคติหากต้องการอุณหภูมิการเผาไหม้สูงสุดควรใช้ปริมาณอากาศสำหรับการเผาไหม้อย่างใด
 • 1 : ใช้ปริมาณน้อยกว่าปริมาณอากาศทางทฤษฏี
 • 2 : ใช้ปริมาณเท่ากับปริมาณอากาศทางทฤษฏี
 • 3 : ใช้ปริมาณสูงกว่าปริมาณอากาศทางทฤษฎี
 • 4 : ใช้ปริมาณอากาศมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 656 :
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงในสถานะใดจะให้อุณหภูมิเผาไหม้สูงสุด
 • 1 : ของแข็ง
 • 2 : ของเหลว
 • 3 : ก๊าซ
 • 4 : เท่ากันทุกสถานะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 657 :
 • วิธีการใดที่ทำให้อุณหภูมิของการเผาไหม้สูงขึ้น

   

 • 1 : ลดอุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 3 : ลดปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 4 : เพิ่มปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 658 :
 • ข้อใดกล่าวถึงอุณหภูมิจุดวาปไฟได้ถูกต้อง
 • 1 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ และติดไฟวาปขึ้นได้
 • 2 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ วาปและติดไฟต่อไปได้เอง
 • 3 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ เผาไหม้วาปและลุกไหม้ต่อไปได้เอง
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 659 :
 • ข้อใดกล่าวถึงอุณหภูมิจุดติดไฟได้ถูกต้อง
 • 1 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ และติดไฟวาปขึ้นได้
 • 2 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ และติดไฟต่อไปได้เอง
 • 3 :  อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงสามารถจะให้ไอ เผาไหม้วาปและลุกไหม้ต่อไปได้เอง
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 660 :
 • จงคำนวณหาเปลวอะเดียบาติกของก๊าซชีวมวลที่ประกอบไปด้วยมีเทนร้อยละ 55 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30 และไนโตรเจนร้อยละ15 โดยปริมาตร ที่เผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ภายใต้สภาวะความดันคงที่

  0.55CH4 + 0.3CO2 + 0.15N2 + 1.5583(O2 + 3.76N2)        0.85CO2 + 1.1H2O + 6.0092N2

  กำหนดข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณในตารางที่ให้ต่อไปนี้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 1 : 2318 K
 • 2 : 1824 K
 • 3 : 1478 K
 • 4 : 1209 K
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 387 : 6.การวิเคราะห์ผลการเผาไหม้
ข้อที่ 661 :

 • 1 : 33.51 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 34.51 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 35.51 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 36.51 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 662 :

 • 1 : 24.72 kg air/kg fuel
 • 2 : 23.72 kg air/kg fuel
 • 3 : 22.72 kg air/kg fuel
 • 4 : 21.72 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 663 :

 • 1 : 7.66%
 • 2 : 7.86%
 • 3 : 7.96%
 • 4 : 7.06%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 664 :

 • 1 : 6.41%
 • 2 : 6.51%
 • 3 : 6.61%
 • 4 : 6.71%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 665 :

 • 1 : 0.454%
 • 2 : 0.514%
 • 3 : 0.524%
 • 4 : 0.534%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 666 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 667 :

 • 1 : 10.09 kPa
 • 2 : 10.39 kPa
 • 3 : 10.59 kPa
 • 4 : 10.89 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 668 :

 • 1 : 20.26 kg air/kg fuel
 • 2 : 21.26 kg air/kg fuel
 • 3 : 22.26 kg air/kg fuel
 • 4 : 23.26 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 669 :

 • 1 : 9.08%
 • 2 : 9.28%
 • 3 : 9.58%
 • 4 : 9.78%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 670 :

 • 1 : 4.18%
 • 2 : 4.38%
 • 3 : 4.68%
 • 4 : 4.88%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 671 :

 • 1 : 10.65%
 • 2 : 11.65%
 • 3 : 12.65%
 • 4 : 13.65%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 672 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 673 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 674 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 675 :

 • 1 : 11.10%
 • 2 : 11.41%
 • 3 : 11.71%
 • 4 : 11.91%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 676 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 677 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 678 :

 • 1 : 10.07 kmol air/kmol fuel
 • 2 : 10.47 kmol air/kmol fuel
 • 3 : 11.47 kmol air/kmol fuel
 • 4 : 12.47 kmol air/kmol fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 679 :

 • 1 : 16.96 kg air/kg fuel
 • 2 : 17.56 kg air/kg fuel
 • 3 : 18.26 kg air/kg fuel
 • 4 : 18.96 kg air/kg fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 680 :

 • 1 : 10%
 • 2 : 11%
 • 3 : 12%
 • 4 : 13%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 681 :

 • 1 : 7.26%
 • 2 : 8.26%
 • 3 : 9.26%
 • 4 : 10.26%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 682 :

 • 1 : 0.428%
 • 2 : 0.438%
 • 3 : 0.458%
 • 4 : 0.478%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 683 :

 • 1 : 1.66%
 • 2 : 1.76%
 • 3 : 1.86%
 • 4 : 1.96%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 684 :
 • เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติถูกเผาไหม้โดยใช้อากาศส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะห์ไอเสียแบบแห้งพบว่า มีส่วนประกอบของออกซิเจน 5% และ คาร์บอนไดออกไซด์ 9% ให้คำนวณหาอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้
 • 1 : 25%
 • 2 : 26%
 • 3 : 27%
 • 4 : 28%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 685 :

 • 1 : 5.11 kPa
 • 2 : 5.21 kPa
 • 3 : 5.41 kPa
 • 4 : 5.71 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 686 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 687 :

 • 1 : 3.169 kPa
 • 2 : 3.369 kPa
 • 3 : 3.569 kPa
 • 4 : 3.769 kPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 688 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 689 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 690 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 691 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 692 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 693 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 694 :
 • เชื้อเพลิงในข้อใดเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากที่สุด
 • 1 : ไม้ฟืนสด
 • 2 : แอลกอฮอล์
 • 3 : ก๊าซธรรมชาติ
 • 4 : ถ่านหินบิทูมินัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 695 :
 • เชื้อเพลิงในข้อใดเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากที่สุด
 • 1 : อันทราไซด์
 • 2 : บิทูมินัส
 • 3 : ซับบิทูมินัส
 • 4 : ลิกไนท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 696 :
 • ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก๊าซมีเทนที่เผาไหม้แล้วจะให้ค่าความร้อนที่ใช้งานได้กี่กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 50,330
 • 2 : 51,900
 • 3 : 55,530
 • 4 : 50,050
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 697 :
 • ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำมันก๊าซโซลีนที่เผาไหม้แล้วจะให้ค่าความร้อนที่ใช้งานได้กี่กิโลจูลต่อกิโลกรัม
 • 1 : 44,600
 • 2 : 44,000
 • 3 : 45,000
 • 4 : 40,500
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 698 :
 • Molar Mass ของ Octane เหลว มีค่าเท่าใด
 • 1 : 92.141 kg/kmol
 • 2 : 100.204 kg/kmol
 • 3 : 114.231 kg/kmol
 • 4 : 142.285 kg/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 699 :
 • Molar Mass ของ Ethanol เหลว มีค่าเท่าใด
 • 1 : 30 kg/kmol
 • 2 : 12 kg/kmol
 • 3 : 28 kg/kmol
 • 4 : 18 kg/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 700 :
 • ความหนาแน่นของ Methanol เหลว มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 26 kg/kmol
 • 2 : 28 kg/kmol
 • 3 : 32 kg/kmol
 • 4 : 46 kg/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 701 :
 • ความหนาแน่นของน้ำมันดีเซลที่ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.62 kg/l
 • 2 : 0.72 kg/l
 • 3 : 0.82 kg/l
 • 4 : 0.92 kg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 702 :
 • จากไอเสียวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2 kmol และน้ำได้ 3 kmol แสดงว่าเชื้อเพลิงที่ใช้น่าจะเป็นอะไร
 • 1 : ก๊าซมีเทน
 • 2 : ก๊าซอีเทน
 • 3 : ก๊าซโพรเพน
 • 4 : ก๊าซบิวเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 703 :
 • ค่า ppm หมายถึงอะไร

   

   

   

 • 1 : ปอนด์ต่อความยาว
 • 2 : ปาสคาลต่อมวล
 • 3 : ส่วนต่อล้านส่วน
 • 4 : พิกเซลต่อเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 704 :
 • ถ้าไอเสียจากเตาเผามีปริมาณ Excess Air มากกว่า 10% จะมีผลอย่างไร

   

 • 1 : สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้เผาไหม้
 • 2 : อุณหภูมิไอเสียสูงขึ้น
 • 3 : แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดการควบแน่นเป็นกรดซัลฟูริค
 • 4 : เกิดมลพิษมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 705 :
 • ถ้าผลการวิเคราะห์ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลพบว่าความเข้มข้นของ CO และ HC มีค่าต่ำ แสดงว่า

   

   

   

   

 • 1 : เชื้อเพลิงมีการธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนต่ำ
 • 2 : ปริมาณอากาศที่ใช้มีค่ามากเกินไป
 • 3 : การเผาไหม้เกิดขึ้นสมบูรณ์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 706 :
 • ถ้าการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เมื่อทำการวิเคราะห์ไอเสียที่ได้จะพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของไอเสียที่ได้คืออะไร

   

   

   

   

 • 1 : O2
 • 2 : CO2
 • 3 : HC
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 707 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างแก๊สเผาไหม้เพื่อนำมาวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

   

 • 1 : รักษาอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ที่ความดันบรรยากาศ
 • 2 : รักษาอุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิห้องที่ความดันบรรยากาศ
 • 3 : ทำให้อุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิห้องที่ความดันบรรยากาศ
 • 4 : ทำให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิห้องที่ความดันบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 708 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด HC ในแก๊สไอเสีย
 • 1 : เชื้อเพลิงมีสารเจือปนมากเกินไป
 • 2 : เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด
 • 3 : อากาศมีความชื้นมากเกินไป
 • 4 : อุณหภูมิเผาไหม้สูงเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 709 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด CO ในแก๊สไอเสีย

   

 • 1 : เชื้อเพลิงมีธาตุคาร์บอนมากเกินไป
 • 2 : ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศหนาเกินไป
 • 3 : อากาศมีความชื้นมากเกินไป
 • 4 : อุณหภูมิเผาไหม้สูงเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 710 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด NOx ในแก๊สไอเสีย

   

   

 • 1 : เชื้อเพลิงมีสารเจือปนมากเกินไป
 • 2 : ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศหนาเกินไป
 • 3 : อากาศมีความชื้นมากเกินไป
 • 4 : อุณหภูมิเผาไหม้สูงเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 711 :
 • สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสมัยใหม่ที่มีมลพิษน้อย เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลวและแก๊สธรรมชาติจะพบว่าปริมาณ HC ในไอเสียที่ยังไม่เผาไหม้เป็นอย่างไร

   

   

   

   

 • 1 : HC ในไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติจะมีปริมาณน้อยกว่า 0.5 เท่า
 • 2 : HC ในไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติจะมีปริมาณน้อยกว่า 1 เท่า
 • 3 : HC ในไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติจะมีปริมาณมากกว่า 0.5 เท่า
 • 4 : HC ในไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติจะมีปริมาณมากกว่า 1 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 712 :
 • มลพิษหลักที่เกิดจากเชื้อเพลิงแอลกอฮอลคือ
 • 1 :  ไนโตรเจนออกไซด์
 • 2 :

   คาร์บอนมอนอกไซด์

   

 • 3 :  ไฮโดรคาร์บอน
 • 4 :  แอลดีไฮด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 713 :
 • มลพิษหลักที่เกิดจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือ
 • 1 : น้ำ
 • 2 : คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : แอลดีไฮด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 714 :
 • น้ำหนักโมเลกุลของ Methane มีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 14 kg/kmol
 • 2 : 15 kg/kmol
 • 3 : 16 kg/kmol
 • 4 : 17 kg/kmol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 715 :
 • เชื้อเพลิงในข้อใดเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วได้ความชื้นเป็นไอเสียหลัก
 • 1 : ไม้ฟืนสด
 • 2 : ไฮโดรเจน
 • 3 : แอลกอฮอล์
 • 4 : ก๊าซธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 716 :
 • การลดส่วนผสมอากาศกับเชื้อเพลิงให้บางลงเป็นผลให้
 • 1 : NOX , HC ลดลง และ CO เพิ่มขึ้น
 • 2 : CO , HC และ NOX ลดลง
 • 3 : NOX , CO ลดลง และ HC เพิ่มขึ้น
 • 4 : CO และ HC ลดลง แต่ NOX เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 717 :
 • น้ำมันดีเซลสูตรทางเคมี C10.8H18.7 มวลโมเลกุล 148.6 เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ตรวจพบปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย ในปริมาณ ร้อยละ 3 โดยปริมาตร ดังนั้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถดุลสมการเคมีได้ดังนี้

  C10.8H18.7+18.2166(O2+3.76N2)         10.8CO2+9.35H2O+68.4944N2+2.7416O2

  เมื่อทำการวิเคราะห์การทำปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่อัตราส่วนผสมพอดีจะได้เท่ากับ 1:14.0184

  จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้

 • 1 : 15.6 %
 • 2 : 17.7 %
 • 3 : 18.21 %
 • 4 : 19.32 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 718 :
 • เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนการทำปฏิกิริยากับอากาศพอดีที่ 1:16 หากนำเชื้อเพลิงนี้ไปเผาไหม้กับอากาศที่อัตราส่วน 1:20 อยากทราบว่า ที่อัตราส่วนนี้มีเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินเท่าใด
 • 1 : 15%
 • 2 : 18%
 • 3 : 25%
 • 4 : 23%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 719 :
 • ก๊าซไอเลียจากปล่องไอเสียของโรงงานหนึ่งตรวจพบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 150 ppm v/v คาร์บอนมอนอกออกไซด์ 150 ppm v/v น้ำ 7 % v/v ออกซิเจน 3% v/v ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 84 ppmv/v ไนโตรเจนออกไซด์ 115 ppm v/v นอกนั้นเป็นก๊าซไนโตรเจน โดยมีอัตราการปล่อยไอเสียจากโรงงาน 100 kg/min

  กำหนดให้ MWCO = 28 , MWCO2 = 44 , MWH2O =18 , MWO2 = 32 , MWSO2 = 64 , MWNO = 30 , MWN2 = 28 โดยจากการคำนวณเบื้องต้นจะได้ MWmix = 28.743254 kg/kmole ซึ่งนำไปสู่การคำนวณความเข้มข้นคิดเป็นอัตราส่วนเชิงมวลของ คาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 1.4612x10-3 และ 0.18369528 kg/kgmixture ตามลำดับ

  อยากทราบว่าในแต่ละวันจะมีปริมาณธาตุคาร์บอนปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ กี่กิโลกรัม

 • 1 : 7.935 kg
 • 2 : 190.444648 kg
 • 3 : 19044.648 kg
 • 4 : 11426.788 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 720 :
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาจากห้องเผาไหม้ด้วยความเข้มข้น 84 ppm v/v โดยตรวจพบปริมาณออกซิเจน 3%v/v หากนำอากาศมาเจือจางไอเสียนี้จนกระทั่งปริมาณออกซิเจนมีความเข้มข้น 6%v/v จากการคำนวณเบื้องต้นพบว่าต้องมีการเจือจางไอเสียด้วยอากาศในปริมาณ 0.0840 โมลต่อ 1 โมลของก๊าซไอเสีย อยากทราบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะมีความเข้มข้นเป็นเท่าได
 • 1 : 42 ppm v/v
 • 2 : 60 ppm v/v
 • 3 : 70 ppm v/v
 • 4 : 65 ppm v/v
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 721 :
 • การนำไอเสียที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนและเย็นตัวลงมาเผาไหม้ซ้ำในห้องเผาไหม้ในหัวเผาอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ:
 • 1 : ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ประสิทธิภาพการเผาไหม้จะได้สูงขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิให้กับก๊าซไอเสีย จะได้แลกเปลี่ยนความร้อนได้มากขึ้น
 • 3 : ลดการใช้เชื้อเพลิงลง เนื่องจากไอเสียที่วนกลับมายังมีอุณหภูมิสูงอยู่
 • 4 : ลดอุณหภูมิการเผาไหม้ลง จะได้ลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 722 :
 • การเผาไหม้ในข้อใดเป็นการเผาไหม้แบบ premixed combustion
 • 1 : การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล
 • 2 : การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เบนซิน
 • 3 : การเผาไหม้ของไส้เทียนไข
 • 4 : การเผาไหม้ของเตาถ่าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 723 :
 • การเผาไหม้ในข้อใดเป็นการเผาไหม้แบบ non-premixed combustion
 • 1 : การเผาไหม้ของ ก๊าซหุงต้มบนเตาแก๊ส
 • 2 : การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน
 • 3 : การเผาไหม้ของธูปบนโต๊ะหมู่บูชา
 • 4 : การเผาไหม้ของดินปืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 724 :
 • การอุ่นอากาศที่นำมาใช้ในการเผาไหม้ ด้วยไอเสียก่อนปล่อยออกสู่ปล่องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ:
 • 1 : ลดการเกิดมลพิษจากการเผาไหม้
 • 2 : ยืดอายุการใช้งานของหัวเผา
 • 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
 • 4 : ลดการใช้เชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 725 :
 • โรงงานหนึ่งทำการเจือจางไอเสียก่อนปล่อยออกสู่ปล่อง โดยตรวจพบก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ความเข้มข้น 400 ppm v/v โดยมีปริมาณออกซิเจน 10%v/v โดยเป็นการนำอากาศบางส่วนมาเจือจางกับไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการตรวจวัดมลพิษของทางราชการได้กำหนดเกณฑ์ประเมินความเข้มข้นของมลพิษที่มาตรฐาน 7% v/v ออกซิเจน จงแปลงค่าความเข็มข้นนี้เข้าสู่มาตรฐานการตรวจวัดไอเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปริมาณออกซิเจน 7%v/v

  ท่านสามารถ พิจารณาลักษณะของปัญหาได้ตามรูปข้างล่างนี้

  โดยสามารถใช้ประโยชน์จากสมการของผสมระหว่างไอเสียและอากาศที่เข้ามาผสม คำนวณได้ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  (xNO + 0.07O2 + 0.929491 othergas) + 4.76b Air

  ค่าของ b ที่ทำให้ของผสมนี้มีปริมาณ ออกซิเจน 10%v/v คือ 0.0572519

 • 1 : 571.43 ppm v/v
 • 2 : 280 ppm v/v
 • 3 : 509 ppm v/v
 • 4 : 297.38 ppm v/v
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร