สภาวิศวกร

สาขา : เครื่องกล

วิชา : Aircraft Design

เนื้อหาวิชา : 324 : AERO DYNAMICS
ข้อที่ 1 :
 • ประโยชน์ของการใช้ Trim-tab ทำขึ้นเพื่อ
 • 1 : ให้โมเมนต์ของพื้นบังคับมีค่ามากขึ้น
 • 2 : ให้โมเมนต์รอบ CG เป็นศูนย์
 • 3 : ให้นักบินปล่อยคันบังคับได้
 • 4 : ทำให้ไม่ต้องใช้ตุ้มน้ำหนักถ่วงพื้นบังคับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • คำว่า Static Margin หมายถึงข้อใด
 • 1 : ระยะห่างระหว่าง Neutral Point กับ C.G
 • 2 : ระยะห่างระหว่าง Neutral Point กับ A.C.
 • 3 : ระยะระหว่าง C.G. กับ A.C.
 • 4 : ระยะระหว่าง C.G. , A.C. และ Neutral Point ต้องเท่า ๆ กัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 3 :
 • คำว่า Spin proof ของเครื่องบินเครื่องหนึ่งหมายความว่าข้อใด
 • 1 : ได้พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยจากการเข้าควงสว่าน
 • 2 : ต้องทำการเข้าควงสว่านได้
 • 3 : ให้นักบินพิสูจน์การเข้าควงด้วยตนเอง
 • 4 : ห้ามทำการบินผาดโผน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • การพิจารณาว่าเครื่องบินมีเสถียรภาพทางแกนยาว (Static longitudinal Stability) ดีหรือไม่ดูได้จาก
 • 1 : ตำแหน่ง CG ต้องอยู่หลัง aerodynamic center
 • 2 : Tail Contribution ต้องมีค่าเป็นลบเสมอ
 • 3 : ความชันของกราฟ Pitching Moment เทียบต่อมุมปะทะต้องมีค่าเป็นศูนย์
 • 4 : ความชันของกราฟ Pitching Moment เทียบต่อแรงยกต้องมีค่าเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ทำไมเครื่องบินปีกกลางและปีกต่ำ (Mid & Low wing) ส่วนมากมีมุมยกปีก (dihedral)
 • 1 : เพื่อก่อให้เกิด Rolling damping
 • 2 : เพื่อปรับให้เกิดสมดุลกับ Destabilized Roll
 • 3 : เพื่อปรับ C.G. ให้สมดุลกับ Roll Moment
 • 4 : เพื่อให้ Stabilized กับ Destabilized Roll ผ่าน C.G.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • ความเร็วเสียง ณ ระดับน้ำทะเลที่อุณหภูมิมาตรฐาน 15 องศาเซลเซียส คือ
 • 1 : 1100 ฟุต / วินาที
 • 2 : 1100 ฟุต / นาที
 • 3 : 1117 ฟุต / วินาที
 • 4 : 1117 ฟุต / นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • มุมใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของการแผนแบบปีกเครื่องบิน
 • 1 : Side-slip angle
 • 2 : Dihedral angle
 • 3 : Incidence angle
 • 4 : Quarter-chord sweep angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดคือประเภทของ Flap ที่ออกแบบสำหรับให้ติดตั้งที่บริเวณชายหน้าปีก (Leading Edge)
 • 1 : Fowler flap
 • 2 : Slotted flap
 • 3 : Kruger flap
 • 4 : Split flap
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • Taper ratio คืออัตราส่วนระหว่าง
 • 1 : Gross Wing Root Chord/Wing Tip Chord
 • 2 : Wing Tip Chord/Gross Wing Root Chord
 • 3 : Wing Tip Chord/Nett Wing Root Chord
 • 4 : Nett Wing Root Chord/Wing Tip Chord
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • เครื่องบิน Concorde ได้ถูกแผนแบบให้ทำการบินในย่านใด
 • 1 : Sonic
 • 2 : Subsonic
 • 3 : Supersonic
 • 4 : Transonic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • รูปทรงของปีก (wing planform) จะถูกกำหนดด้วยค่าต่างๆดังต่อไปนี้ ยกเว้นค่าใด
 • 1 : Aspect Ratio
 • 2 : Thickness Ratio
 • 3 : Taper Ratio
 • 4 : Wing Sweep
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดคือข้อเสียของการแผนแบบปีก เป็นแบบ High-Wing Arrangement
 • 1 : การ Load สัมภาระโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยลำเลียง (ground handling)
 • 2 : ปีกของเครื่องบินรับภาระมากขึ้น
 • 3 : การมองเห็นของนักบินในขณะทำการเลี้ยว
 • 4 : เครื่องยนต์ต้องติดตั้งไว้ที่ปีกเท่านั้น เพื่อให้ลำตัวมีที่ว่างสำหรับบรรทุกสัมภาระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • ตัวแปรใดไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการหาค่าความเร็วร่วงหล่น (Stall speed)
 • 1 : สัมประสิทธ์แรงต้าน
 • 2 : สัมประสิทธ์แรงยกสูงสุด
 • 3 : น้ำหนักเครื่องบิน
 • 4 : พื้นที่ปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • พื้นบังคับในข้อใดไม่ได้เป็นส่วนประกอบของปีกเครื่องบิน
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Flap
 • 4 : Elevator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • Aspect Ratio ของรูปทรงปีกสี่เหลี่ยมสามารถหาได้จากวิธีใด
 • 1 : พื้นที่ปีกหารด้วย Chord
 • 2 : ความยาวปีกหารด้วย Chord
 • 3 : พื้นที่ปีกคูณด้วย Chord
 • 4 : ความยาวปีกคูณด้วย Chord
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • แรงยกสุทธิเกิดจากอะไร
 • 1 : ผลต่างระหว่างความเร็วที่ผิวด้านบนและด้านล่างของ Airfoil
 • 2 : ผลต่างระหว่างความดันที่ผิวด้านบนและด้านล่างของ Airfoil
 • 3 : ผลรวมระหว่างแรงเฉือนที่ผิวด้านบนและด้านล่างของ Airfoil
 • 4 : ผลรวมระหว่างความดันที่ผิวด้านบนและด้านล่างของ Airfoil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ aerodynamic center และ center of pressure ของ airfoil ในทฤษฎีของ thin aifoil theory
 • 1 : aerodynamic center จะอยู่ด้านหน้า center of pressure เสมอ
 • 2 : center of pressure จะอยู่ด้านหน้า aerodynamic center เสมอ
 • 3 : aerodynamic center และ center of pressure อยุ่ที่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อเป็น sysmmetric airfoil
 • 4 : aerodynamic center และ center of pressure อยุ่ที่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อเป็น cambered airfoil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • แพนอากาศชิ้นหนึ่ง ที่เรียกว่า Slat อยู่ชายหน้าปีกในแนว AILERON มีไว้เพื่อทำหน้าที่
 • 1 : เพิ่มแรงยกปีก ขณะร่อนลงสู่สนามบิน (Landing)
 • 2 : บังคับและขับไล่การเกิด TURBULENCE บริเวณชายหลังปีก
 • 3 : เป็นตัวกระตุ้นให้ปีกสั่นเพื่อแจ้งเตือนนักบินว่าเครื่องกำลังร่วงหล่น (Stall)
 • 4 : ใช้ควบคุมอาการพลิกตัวทางข้าง (Lateral) ช่วย Aileron
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • ชุดขับเคลื่อน “FAN – IN – WING” ประกอบด้วย FAN ฝังตัวในปีกให้เรียบเสมอผิวปีกตามแนว WING PLANFORM และแรงยกที่เกิดกับปีกปกติก็ทำได้มากกว่าแรงขับของ FAN 1.5 เท่าอยู่แล้ว ถ้าให้ FAN – IN – WING สร้างแรงยกปีกผสมกัน จะได้แรงยกปีกมากกว่าแรงขับของ FAN อย่างเดียวกี่เท่า?
 • 1 : 1.75 เท่า
 • 2 : 2.5 เท่า
 • 3 : 2.75 เท่า
 • 4 : 3.0 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ข้อใดแสดงวิธีการหา Mean Aerodynamic Chord โดยการพิจารณาจากรูปโครงร่างปีก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • พื้นบังคับชนิดใดที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการหมุนตัว (Roll) รอบแกนยาว (LONGITUDINAL) ของเครื่องบินเป็นหลัก
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Flap
 • 4 : Elevator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดบ่งชี้ว่าเป็นลำดับขั้นตอนการแผนแบบอากาศยานที่ถูกต้อง
 • 1 : Requirements, Preliminary Design, Conceptual Design, Detail Design,Fabrication
 • 2 : Requirements, Preliminary Design, Detail Design, Conceptual Design,Fabrication
 • 3 : Requirements, Conceptual Design, Preliminary Design, Detail Design,Fabrication
 • 4 : Requirements, Conceptual Design, Detail Design, Preliminary Design,Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • จากรูป เป็นการแผนแบบขั้นตอนใด
 • 1 : Conceptual Design
 • 2 : Preliminary Design
 • 3 : Detail Design
 • 4 : Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ในเรื่องของการแผนแบบรูปทรงปีก (Airfoil) รูปทรงปีกของ NACA ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการนำไปใช้แผนแบบปีกและหางของอากาศยาน รูปทรงปีกชุดแรกของ NACA เรียกว่า “Four-Digit” Airfoil เช่น NACA 4415 ซึ่งตัวเลขทั้ง 4 ตัวจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะจำเพาะของรูปทรงปีกนั้นๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ตัวเลขตัวที่หนึ่ง หมายถึง ตำแหน่งของ Maximum camber ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง Percent camber ตัวเลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ความหนาที่สุดของรูปทรงปีกคิดเป็นเปอร์เซน ของคอร์ด
 • 2 : ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง ความหนาที่สุดของรูปทรงปีกคิดเป็น เปอร์เซนของคอร์ด ตัวเลขตัวที่สาม หมายถึง ตำแหน่งของ Maximum camber ตัวเลขตัวที่สี่ หมายถึง Percent camber
 • 3 : ตัวเลขตัวที่หนึ่ง หมายถึง Percent camber ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง ตำแหน่งของ Maximum camber ตัวเลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ความหนาที่สุดของรูปทรงปีกคิดเป็นเปอร์เซน ของคอร์ด
 • 4 : ตัวเลขตัวที่หนึ่ง หมายถึง Percent camber ตัวเลขตัวที่สองและสาม หมายถึง ความหนาที่สุดของรูปทรงปีกคิดเป็น เปอร์เซนของคอร์ด ตัวเลขตัวที่สี่ หมายถึง ตำแหน่งของ Maximum camber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการ Flutter ที่พื้นบังคับต่างๆ ของอากาศยาน
 • 1 : อาการ Flutter จะทำให้ผิวพื้นบังคับสั่นอย่างรวดเร็วและสามารถทำให้เกิดการฉีกขาดได้
 • 2 : การลดอาการ Flutter กระทำได้โดย Mass balancing คือการทำให้พื้นบังคับบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง Hinge Line ให้สมดุลกัน
 • 3 : การลดอาการ Flutter กระทำได้โดย Aerodynamic balancing คือการเพิ่ม Horn ที่บริเวณปลายพื้นบังคับ
 • 4 : การลดอาการ Flutter โดย Aerodynamic balancing ส่วนใหญ่จะออกแบบให้ใช้ กับเครื่องบินที่มีความเร็วสูงเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • มุม Dihedral คืออะไร
 • 1 : มุมยกปีกเทียบกับแนวระดับ (Horizontal Axis) เมื่อมองจากด้านหน้าของ อากาศยาน
 • 2 : มุมของปีกเทียบกับเส้นตั้งฉากลำตัว เมื่อมองจากด้านบนของอากาศยาน
 • 3 : มุมของปีกเทียบกับ Center line เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • 4 : มุมของพื้นบังคับเทียบกับ Center line ของปีก เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศ ยาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • การออกแบบโดยให้ Airfoil ที่ปลายปีกมีมุมปะทะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Airfoil ที่โคนปีก เรียกว่าอะไร
 • 1 : Washout
 • 2 : Washin
 • 3 : Washup
 • 4 : Washdown
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • จากรูป เครื่องบิน B-1B Lancer เป็นการแผนแบบหางประเภทใด
 • 1 : Conventional Tail
 • 2 : T Tail
 • 3 : Triple Tail
 • 4 : Cruciform Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของ Camber ของปีก
 • 1 : Camber หมายความถึงลักษณะส่วนโค้งของ Airfoil ตลอดความยาว Chord
 • 2 : เส้น Mean Camber Line คือเส้นที่แบ่งครึ่งเท่ากันระหว่างผิวด้านบนและผิว ด้านล่างของ Airfoil
 • 3 : เส้น Mean Camber Line เป็นเส้นเดียวกันกับเส้น Chord Line
 • 4 : ระยะห่างที่สุดระหว่างเส้น Mean Camber Line กับเส้น Chord Line เรียกว่า Total Airfoil Camber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับคำจำกัดความของ Airfoil
 • 1 : Airfoil สร้างแรงต้านโดยการเปลี่ยนความเร็วของกระแสอากาศที่ไหลผ่านผิว ด้านบนและด้านล่าง
 • 2 : Airfoil สร้างแรงยกโดยการเปลี่ยนความเร็วของกระแสอากาศที่ไหลผ่านผิวด้านบนและด้านล่าง
 • 3 : มุมปะทะ Airfoil ทำให้เกิดกระแสอากาศไหลผ่านผิวด้านบนของปีกช้ากว่ากระแสอากาศที่ไหลผ่านผิวด้านล่างของปีก
 • 4 : มุมปะทะ Airfoil ไม่ทำให้เกิดกระแสอากาศไหลผ่านผิวด้านล่างของปีกช้ากว่ากระแสอากาศที่ไหลผ่านผิวด้านบนของปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดตามนิยามของสมการ Bernoulli
 • 1 : ความเร็วที่สูงกว่าจะเกิดความดันที่ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้ผิวด้านบนของ Airfoil ถูกยกขึ้นโดยความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
 • 2 : ความเร็วที่ต่ำกว่าจะเกิดความดันที่สูงกว่า ซึ่งจะทำให้ผิวด้านบนของ Airfoil ถูกยกขึ้นโดยความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศ
 • 3 : ความเร็วที่ต่ำกว่าจะเกิดความดันที่สูงกว่า ซึ่งจะทำให้ผิวด้านล่างของ Airfoil ถูกดันขึ้นโดยความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศ
 • 4 : ความเร็วที่สูงกว่าจะเกิดความดันที่ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้ผิวด้านล่างของ Airfoil ถูกดันขึ้นโดยความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 32 :
 • ขณะเครื่องบินกำลังบินลงสู่สนาม แรงยกที่เกิดจากผิวด้านบนของปีกมีค่าเป็น สัดส่วนเท่าใดต่อแรงยกทั้งหมด
 • 1 : 33%
 • 2 : 55%
 • 3 : 67%
 • 4 : 74%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนิยามตัวเลข (Digit) ของ NACA Airfoil
 • 1 : Four-digit airfoil จะแสดงถึงค่า Percent Camber, Location of Maximum Camber และ Airfoil Maximum Thickness
 • 2 : Five-digit airfoil ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถเลื่อนตำแหน่ง Maximum Camber มาด้านหน้าเพื่อให้เกิดแรงยกสูงสุดเพิ่มขึ้น
 • 3 : Six-digit airfoil ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม Laminar Flow สำหรับลดแรงต้าน
 • 4 : Five-digit airfoil ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถเลื่อนตำแหน่ง Percent Camber มาด้านหน้าเพื่อลดแรงต้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • ชิ้นส่วนใดของอากาศยานที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการเกิดแรงยกสูงสุดที่ปีกอากาศยาน
 • 1 : Nacelles
 • 2 : Pylons
 • 3 : Engine
 • 4 : Fuselage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 35 :
 • Ideal Lift Distribution จะเกิดขึ้นกับปีกที่มีรูปร่างอย่างไร
 • 1 : Rectangular Wing
 • 2 : Circular Wing
 • 3 : Taper Wing
 • 4 : Elliptical Wing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ในการออกแบบเครื่องบิน supersonic ควรจะออกแบบให้ปีกมีลักษณะในข้อใด
 • 1 : มุม Leading-edge sweep อยู่ด้านนอก Mach cone
 • 2 : มุม Leading-edge sweep อยู่ภายใน Mach cone
 • 3 : มุม Quarter-chord sweep อยู่ด้านนอก Mach cone
 • 4 : ให้ปีกทั้งหมดอยู่ภายนอก Mach cone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบในการออกแบบปีกให้มีมุมกวาดไปด้านหลังมากๆ (sweptback wing)
 • 1 : Lift-curve slope ของปีกลดลง
 • 2 : Critical Mach number ของปีกลดลง
 • 3 : น้ำหนักของปีกลดลง
 • 4 : จะเกิด stall ที่โคนปีกได้ง่ายกว่าที่ปลายปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบในการออกแบบปีกให้มี taper ratio น้อยๆ
 • 1 : จะเกิด stall ที่ปลายปีกได้ง่ายกว่าที่โคนปีก
 • 2 : โมเมนต์ดัดที่โคนปีกเพิ่มมากขึ้น
 • 3 : Critical Mach number ของปีกลดลง
 • 4 : มุมปะทะที่ปลายปีกลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบในการออกแบบปีกให้มี aspect ratio มากๆ
 • 1 : ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างของปีก
 • 2 : Vortex induced drag coefficient เพิ่มมากขึ้น
 • 3 : ลดแรงต้านที่เกิดขึ้นที่ความเร็ว supersonic
 • 4 : Lift-curve slope ของปีกเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ center of pressure ของปีก
 • 1 : ตำแหน่งของ center of pressure เลื่อนไปด้านหน้าเมื่อบินที่ความเร็วจาก subsonic ไปยัง supersonic
 • 2 : ตำแหน่งของ center of pressure เลื่อนไปทางด้านหลังเมื่อบินที่ความเร็วจาก subsonic ไปยัง supersonic
 • 3 : ตำแหน่งของ center of pressure คงที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของปีกที่เปลี่ยนแปลงไป
 • 4 : ตำแหน่งของ center of pressure คงที่ไม่ขึ้นอยู่กับมุมปะทะที่เปลี่ยนแปลงไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องถึงผลกระทบของ Mach number ต่อ lift-curve slope ของ airfoil ในช่วงความเร็วที่มีการไหลแบบ compressible subsonic flow
 • 1 : เมื่อ Mach number เพิ่มขึ้นจะทำให้ lift-curve slope เพิ่มขึ้น
 • 2 : เมื่อ Mach number เพิ่มขึ้นจะทำให้ lift-curve slope ลดลง
 • 3 : การเปลี่ยนแปลง Mach number ไม่ส่งผลต่อ lift-curve slope
 • 4 : เมื่อ Mach number ลดลงจะทำให้ lift-curve slope เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ winglets
 • 1 : ใช้เพื่อลด wing-tip vortex ของปีก
 • 2 : ใช้เพื่อให้เครื่องบินมี lateral stability มากขึ้น
 • 3 : ใช้เพื่อลด skin-friction drag ของปีก
 • 4 : ใช้เพื่อลดการสั่นของปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ critical Mach number
 • 1 : เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วต่ำกว่า critical Mach number จะมีแรงต้านที่มากกว่าการบินด้วยความเร็วสูงกว่า critical Mach number
 • 2 : เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงกว่า critical Mach number จะทำให้เกิด shock wave ขึ้นก็ต่อเมื่อความเร็วที่บินนั้นต้องเป็นความเร็ว supersonic เท่านั้น
 • 3 : เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงกว่า critical Mach number จะทำให้เกิด shock wave ขึ้นถึงแม้ว่าความเร็วที่บินอยู่นั้นจะเป็นความเร็ว subsonic ก็ตาม
 • 4 : critical Mach number คือความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินบินได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Oswald’s efficiency factor
 • 1 : เครื่องบินที่มีค่า Oswald’s efficiency factor สูงจะมี induced drag น้อย
 • 2 : เครื่องบินที่มีค่า Oswald’s efficiency factor สูงจะมี skin-friction drag น้อย
 • 3 : เครื่องบินที่มีค่า Oswald’s efficiency factor ต่ำจะบินได้เร็วขึ้น
 • 4 : เครื่องบินที่มีค่า Oswald’s efficiency factor ต่ำจะไม่มี wave drag เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • ในสมการ Reynolds Number จะมีตัวแปร “l” ซึ่งหมายความถึงความยาวที่มีลักษณะพิเศษ (Characteristic Length) ของชิ้นส่วนอากาศยาน ในส่วนของปีก ค่าตัวแปร “l” คือความยาวใด
 • 1 : Mean Aerodynamic Chord
 • 2 : Geometric Mean Chord
 • 3 : Center Root Chord
 • 4 : Average Mean Chord
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของปีกแบบ rectangular unswept wing planform
 • 1 : การ stall จะเกิดขึ้นที่บริเวณปลายปีกก่อนที่บริเวณโคนปีก
 • 2 : ปีกจะมีน้ำหนักโครงสร้างเบากว่าปีกแบบทีมี taper
 • 3 : จะเกิด induced drag น้อยกว่าปีกทีมี taper
 • 4 : การ stall จะเกิดขึ้นที่บริเวณโคนปีกก่อนที่บริเวณปลายปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของ ground effect
 • 1 : ช่วยลด vortex induced drag ของเครื่องบิน
 • 2 : ช่วยลดแรงยกที่กระทำกับเครื่องบิน
 • 3 : ช่วยให้เครื่องบินมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 • 4 : ทำให้เครื่องบิน takeoff ยากยิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ Leading-edge slat
 • 1 : Stall angle of attack เพิ่มขึ้น
 • 2 : Lift slope เพิ่มขึ้น
 • 3 : Pitching moment คงที่
 • 4 : Zero-lift angle of attack เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ Trailing-edge flap
 • 1 : Stall angle of attack เพิ่มขึ้น
 • 2 : Lift slope ลดลง
 • 3 : Stall angle of attack ลดลง
 • 4 : Pitching moment คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของ positive cambered airfoil
 • 1 : มี pitching moment เป็นค่าลบ
 • 2 : มี zero-lift angle of attack เป็นค่าบวก
 • 3 : มี lift slope มากกว่า symmetrical airfoil มาก
 • 4 : มี drag น้อยกว่า symmetrical airfoil ที่มุมปะทะเดียวกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของ normal shock wave
 • 1 : ความเร็ว upstream ของ normal shock wave จะเป็นความเร็ว subsonic
 • 2 : ความเร็ว downstream ของ normal shock wave จะเป็นความเร็ว supersonic
 • 3 : ความเร็ว downstream ของ normal shock wave จะเป็นความเร็ว subsonic
 • 4 : ความเร็ว downstream ของ normal shock wave จะเป็นความเร็ว sonic speed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องบินให้เป็นแบบ T-tail
 • 1 : มีโอกาสนำไปสู่สภาวะ deep stall ที่มุมปะทะมากๆ
 • 2 : แรงต้านของ vertical tail เพิ่มมากขึ้น
 • 3 : น้ำหนักโครงสร้างของ vertical tail ลดลง
 • 4 : Tailplane จมอยู่ใน downwash จากปีกอยู่ตลอดเวลาทำการบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของปีกในการไหลแบบ subsonic และ supersonic
 • 1 : ตำแหน่ง aerodynamic center ของปีกจะเลื่อนมาด้าน leading edge เมื่อมีการ ไหลเปลี่ยนจาก subsonic ไปเป็น supersonic
 • 2 : ตำแหน่ง aerodynamic center ของปีกจะเลื่อนไปทาง trailing edge เมื่อการ ไหลเปลี่ยนจาก subsonic ไปเป็น supersonic
 • 3 : ความยาว mean aerodynamic chord ของปีกจะเพิ่มขึ้นเมื่อการไหลเปลี่ยนจาก subsonic ไปเป็น supersonic
 • 4 : ความยาว mean aerodynamic chord ของปีกจะลดลงขึ้นเมื่อการไหลเปลี่ยน จาก subsonic ไปเป็น supersonic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าที่หลักของ wing stake ของเครื่องบินรบแบบ supersonic
 • 1 : สร้าง vortex lift ที่มุมปะทะมากๆที่ความเร็วต่ำ
 • 2 : ลดแรงต้านเมื่อบินที่ความเร็วสูง
 • 3 : เพิ่มปริมาตรในการบรรจุน้ำมัน
 • 4 : ลด vortex induced drag ที่มุมปะทะมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดคือข้อดีของการให้ปีกมี washout
 • 1 : ช่วยทำให้การ stall ที่ปลายปีกเกิดช้าลง
 • 2 : ช่วยทำให้การ stall ที่ปลายปีกเกิดเร็วขึ้น
 • 3 : ช่วยทำให้ปีกมีน้ำหนักลดลง
 • 4 : ช่วยเพิ่มแรงยกให้กับปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ lift slope ของ airfoil ในช่วงความเร็ว supersonic flow
 • 1 : เมื่อ Mach number เพิ่มขึ้นจะทำให้ lift slope ลดลง
 • 2 : เมื่อ Mach number เพิ่มขึ้นจะทำให้ lift slope เพิ่มขึ้น
 • 3 : การเปลี่ยนแปลง Mach number ในช่วง supersonic flow ไม่ส่งผลต่อ lift slope
 • 4 : Lift slope มีค่าคงที่เท่ากับใน subsonic flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • Flap ในข้อใดต่อไปนี้ให้แรงยกเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อ flap มีขนาดและมุมกาง flap เดียวกัน
 • 1 : Double-slotted flap
 • 2 : Plain flap
 • 3 : Split flap
 • 4 : Fowler flap
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ forward swept wing design
 • 1 : การ stall มักจะเกิดขึ้นบริเวณโคนปีกก่อนที่ปลายปีก
 • 2 : การ stall มักจะเกิดขึ้นบริเวณปลายปีกก่อนที่โคนปีก
 • 3 : Forward swept wing จะทำให้เกิด supersonic drag มากกว่า sweepback design อย่างมาก
 • 4 : Forward swept wing มีแนวโน้มที่จะเกิด structural divergence ได้ยากกว่า sweepback design
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • เครื่องบินปีก 2 ชั้น (Bi – Plane) เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้มานาน แม้ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่ต่อไปนี้เป็นแบบไหนที่ใกล้ Bi – Plane ที่สุด
 • 1 : Tandem Wing
 • 2 : Canard Wing
 • 3 : Joint Wing
 • 4 : Tri – Plane Wing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 60 :
 • ถ้า Bi – Plane และ Monoplane มีพื้นที่ปีกเท่ากัน และใช้ Aspect Ratio ของปีกเท่ากันแล้ว กางปีก (Span) ของ Monoplane จะยาวกว่า Bi – Plane กี่เปอร์เซ็นต์?
 • 1 : 21%
 • 2 : 31%
 • 3 : 41%
 • 4 : 51%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • Mean Aerodynamic Chord ของ Bi – Plane จะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของ Chord เมื่อเทียบกับ Monoplane ชนิดปีกตรง (No swept)
 • 1 : 22%
 • 2 : 23%
 • 3 : 24%
 • 4 : 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • Angle of Decalage ของเครื่องบิน Bi – Plane คือ
 • 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างมุมปะทะของปีกบนและล่าง
 • 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างมุมติดตั้งปีกบนและล่าง
 • 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเหลื่อมกัน (offset) ของปีกบนอยู่หน้าและปีกล่างอยู่หลัง
 • 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเหลื่อมกัน (offset) ของปีกบนอยู่หลังและปีกล่างอยู่หน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถุกต้องถึงคุณสมบัติของ Delta Wing ที่ความเร็วต่ำและมุมปะทะสูง
 • 1 : L/D จะสูงมากกว่าที่มุมปะทะต่ำๆ
 • 2 : จะเกิด leading-edge vortices ซึ่งลดแรงยกของปีกอย่างมาก
 • 3 : จะเกิด leading-edge vortices ซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกให้กับปีก
 • 4 : Drag จะน้อยกว่าที่มุมปะทะต่ำๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • ในทางปฏิบัติ Canard Wing ช่วยภาระกรรมปีก (AIRLOADS) ได้ดีกว่าปีกแบบธรรมดา (CONVENTIONAL) โดยสถิติอยากทราบว่ารับภาระกรรมช่วยแรงยกปีกได้กี่เปอร์เซ็นต์?
 • 1 : 10%
 • 2 : 15%
 • 3 : 20%
 • 4 : 25%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • การพัฒนา Supercritical airfoils ยังมีต่อไปเพื่อพัฒนาให้เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่เช่น Boeing 747 สามารถบินใกล้ความเร็วของเสียงได้มากกว่าปัจจุบัน การวิจัยนี้คือ
 • 1 : Divergent – Trailing – Edge airfoil
 • 2 : Divergent – Leading – Edge airfoil
 • 3 : Convergent – Upper – surface airfoil
 • 4 : Convergent – Lower – surface airfoil
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • การพัฒนาเครื่องบินขนส่งความเร็วสูง ซึ่งเข้าย่าน HYPERSONIC Speed อยากทราบว่าย่าน Trans – Hypersonic Speed เป็นเท่าใด?
 • 1 : 1.2 ถึง 2.0 Mach
 • 2 : 2.2 ถึง 3.0 Mach
 • 3 : 3.0 ถึง 5.0 Mach
 • 4 : 5.0 ถึง 7.0 Mach
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 67 :
 • การบินเข้าสู่ย่านความเร็วของเสียง (SOUND BARRIER) เมื่อ Mach 0.75 ถึง Mach 1.0 มีปรากฎการณ์เตือนให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
 • 1 : การเกิด Normal shock บนส่วนหนาของ airfoil
 • 2 : การเกิด Normal shock บริเวณชายหน้าปีก
 • 3 : การเกิด Normal shock บริเวณชายหลังปีก
 • 4 : การเกิด Normal shock ทั่วผิวบนของปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • การบินเข้าสู่ย่านความเร็วกำแพงความร้อน (HEAT BARRIER) Mach 4.99 ถึง Mach = 5.01 ไม่มีปรากฎการณ์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
 • 1 : การเกิด SHOCK LAYER ระหว่าง SHOCK WAVE กับ BODY SURFACE
 • 2 : การเกิด SHOCK LAYER หลัง SHOCK WAVE เท่านั้น
 • 3 : การเกิด SHOCK LAYER หลัง BODY SURFACE เท่านั้น
 • 4 : การเกิด SHOCK WAVE กับ BODY SURFACE ไม่มี SHOCK LAYER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • ขณะที่ความเร็วเครื่องบินเข้าใกล้ย่าน TRANSONIC คือ 0.75 Mach อากาศหดตัว (Compressibility effect) เรียกว่า Drag Jump เพราะแรงต้านเพิ่มรวดเร็ว อยากทราบว่า Drag Coefficient เพิ่มขึ้นเท่าใด?
 • 1 : .001
 • 2 : .002
 • 3 : .004
 • 4 : .006
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • การค้นคว้าในเรื่องของปีกม้วนเป็นวงกลม (RING AIRFOIL) พบว่าได้แรงยกมาก เมื่อเทียบกับปีกรูปทรงวงรี (ELLIPTIC PLAN FORM) ถ้ากางปีก (SPAN) ของปีกรูปทรงวงรีมีค่าเท่ากับเส้นรอบวงของปีกม้วนเป็นวงกลม อยากทราบว่าแรงยกของปีกม้วนเป็นวงกลม มีค่าเท่าใด?
 • 1 : 0.5 เท่า
 • 2 : 1.0 เท่า
 • 3 : 1.5 เท่า
 • 4 : 2.0 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • High-lift devices ในข้อใดต่อไปนี้ช่วยเพิ่มแรงยกได้น้อยทีสุดเมื่อถูกใช้ที่มุมบิดเดียวกันที่มุมปะทะในช่วงการบิน cruise
 • 1 : Krueger flap
 • 2 : Plain flap
 • 3 : Fowler flap
 • 4 : Split flap
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • การที่ออกแบบให้ horizontal tail มี aspect ratio มากกว่าปีกนั้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : Horizontal tail จะเกิดการ stall ที่มุมปะทะสูงกว่าปีก
 • 2 : ปีก จะเกิดการ stall ที่มุมปะทะสูงกว่า horizontal tail
 • 3 : ทำให้โครงสร้างของ horizontal tail แข็งแรงมากขึ้น
 • 4 : ช่วยเพิ่ม static margin ให้กับเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอากาศหลังการเกิด shock wave ในการไหลแบบ supersonic flow
 • 1 : Static pressure เพิ่มขึ้นที่ downstream ของ shock wave
 • 2 : ความหนาแน่นลดลงที่ downstream ของ shock wave
 • 3 : ความเร็วเพิ่มขึ้นที่ downstream ของ shock wave
 • 4 : อุณหภูมิลดลงที่ downstream ของ shock wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 74 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอากาศหลังการเกิด expansion wave ในการไหลแบบ supersonic flow
 • 1 : Static pressure ลดลงที่ downstream ของ expansion wave
 • 2 : ความเร็วลดลงที่ downstream ของ expansion wave
 • 3 : อุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ downstream ของ expansion wave
 • 4 : ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นที่ downstream ของ expansion wave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ airfoil NACA 2412
 • 1 : airfoil มี thickness-to-chord ratio เท่ากับ 0.12
 • 2 : airfoil มี maximum camber เท่ากับ 4 % ของความยาว chord
 • 3 : airfoil มี design lift coefficient เท่ากับ 0.2
 • 4 : airfoil มี maximum camber ที่ตำแหน่ง 4 % ของความยาว chord
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของ downwash ที่เกิดจากปีกของเครื่องบิน
 • 1 : downwash ทำให้แรงยกของปีกลดลง
 • 2 : downwash ทำให้แรงต้านของปีกลดลง
 • 3 : downwash ทำให้ปีกมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ airfoil มากยิ่งขึ้น
 • 4 : downwash ทำให้การกระจายของแรงยกบนปีกเป็นแบบ elliptical distribution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ทฤษฎี Prandtl’s lifting line ไม่เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับปีกที่มีคุณลักษณะในข้อใด
 • 1 : Large sweptback wing
 • 2 : Low taper ratio
 • 3 : High aspect ratio
 • 4 : Washout
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายตัวของสัมประสิทธิ์แรงยก บนปีกแบบ straight tapered wing planform
 • 1 : สัมประสิทธิ์แรงยกจะมีค่าสูงมากที่ปลายปีกเมื่อปีกมีค่า taper ratio เข้าใกล้ 0 มากๆ
 • 2 : สัมประสิทธิ์แรงยกจะมีค่าสูงมากที่ปลายปีกเมื่อปีกมีการ washout มากๆ
 • 3 : สัมประสิทธิ์แรงยกจะมีค่าคงที่ตลอดทั้งปีกเมื่อปีกมี taper ratio เท่ากับ 1
 • 4 : การกระจายตัวของสัมประสิทธิ์แรงยกจะมีลักษณะใกล้เคียงแบบ elliptical distribution เมื่อปีกมี aspect ratio มากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ vortex generator ที่ติดตั้งอยู่บนผิวของปีกเครื่องบิน
 • 1 : เพื่อชะลอการเกิด flow separation บนปีก
 • 2 : เพื่อลด skin-friction drag ของปีก
 • 3 : เพื่อลด vortex induced drag
 • 4 : เพื่อปรับตำแหน่งของ aerodynamic center ของปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • จากทฤษฎี Thin Airfoil Theory ค่า Lift Slop ของ Cambered Airfoil มีค่าเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 325 : AIRCRAFT STRUCTURES
ข้อที่ 81 :
 • การควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างจากภาวะกระแสลมอลวล (GUST หรือ TURBULENCE) พัดขึ้นและลง (UP & DOWN GUST) จะควบคุมไปจนถึงความสูงเฉลี่ยประมาณ
 • 1 : 40000 ฟุต
 • 2 : 30000 ฟุต
 • 3 : 20000 ฟุต
 • 4 : 10000 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • เมื่อเครื่องบินพบกับ 50 ฟุตต่อวินาที Gust พัดขึ้นอันเป็นเหตุให้โครงสร้างอาจชำรุด ในทางปฏิบัตินักบินจะหนีรอดได้โดย
 • 1 : เร่งความเร็วสูงขึ้นหนีจากบริเวณเกิด Gust
 • 2 : ลดความเร็วลงทันทีมาอยู่ในท่าบินตรงระดับ
 • 3 : บินดำลงทันทีเพื่อต้านแรงลมพัดขึ้น
 • 4 : ดับเครื่องยนต์ทันที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • ในการพิจารณา landing impact load ของ landing gear สำหรับเครื่อง carrier-base airplane นั้น design sink speed จะมีค่าเท่าใด
 • 1 : 20 ft/s
 • 2 : 10 ft/s
 • 3 : 30 ft/s
 • 4 : 15 ft/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • มุม Quarter Chord Sweep คืออะไร
 • 1 : มุมของปีกเทียบกับแนวระดับ (Horizontal Axis) เมื่อมองจากด้านหน้าของอากาศยาน
 • 2 : มุมของปีกเทียบกับเส้นตั้งฉากลำตัว เมื่อมองจากด้านบนของอากาศยาน
 • 3 : มุมของปีกเทียบกับ Center line เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • 4 : มุมของพื้นบังคับเทียบกับ Center line ของปีก เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • มุม Incidence คืออะไร
 • 1 : มุมของปีกเทียบกับแนวระดับ (Horizontal Axis) เมื่อมองจากด้านหน้าของอากาศยาน
 • 2 : มุมของปีกเทียบกับเส้นตั้งฉากลำตัว เมื่อมองจากด้านบนของอากาศยาน
 • 3 : มุมของปีกเทียบกับ Center line เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • 4 : มุมของพื้นบังคับเทียบกับ Center line ของปีก เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • มุม Control Surface Deflection คืออะไร
 • 1 : มุมของปีกเทียบกับแนวระดับ (Horizontal Axis) เมื่อมองจากด้านหน้าของอากาศยาน
 • 2 : มุมของปีกเทียบกับเส้นตั้งฉากลำตัว เมื่อมองจากด้านบนของอากาศยาน
 • 3 : มุมของปีกเทียบกับ Center line เมื่อมองจากด้านข้างของอากาศยาน
 • 4 : มุมของพื้นบังคับเทียบกับ chord ของปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • การนำค่า Limit Load ของอากาศยานแบบต่างๆ มาทำการแผนแบบโครงสร้างอากาศยานนั้น นำมาจากแผนภูมิใด
 • 1 : V-n diagram
 • 2 : Payload-Range diagram
 • 3 : Empty weight-Take-off weight diagram
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • ถ้า Bi – Plane และ Monoplane มีรูปทรง, พื้นที่ปีกและ Wing loading เท่ากัน ปีกของ Bi – Plane แต่ละปีกจะต้องมี Aspect Ratio เป็นกี่เท่าจึงจะได้ Wing Area เท่ากัน
 • 1 : หนึ่งเท่า
 • 2 : สองเท่า
 • 3 : สามเท่า
 • 4 : สี่เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • การคำนวณ AIRLOADS กระทำต่อประทุนรูปหยดน้ำห้องนักบิน (PILOT – BUBBLE CANOPY) ซึ่งยึดอยู่กับลำตัวส่วนหน้า (Fwd Fuselage) ให้ถือว่า ประทุนถูกแรงดูด (SUCTION หรือ LOW PRESSURE) ดึงให้หลุดจากลำตัว หากไม่มีข้อมูลการทดลอง จากอุโมงค์ลม ให้ใช้ AIRLOADS กระทำดังนี้
 • 1 : 1/2 OF THE TOTAL AIRCRAFT LIFT
 • 2 : 1/4 OF THE TOTAL AIRCRAFT LIFT
 • 3 : 1/6 OF THE TOTAL AIRCRAFT LIFT
 • 4 : 1/8 OF THE TOTAL AIRCRAFT LIFT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • พวงหาง (EMPENNAGE) เป็นโครงสร้างส่วนถ่ายทอดแรงสู่ส่วนโครงสร้างลำตัวหาง สำหรับเครื่องบินแบบ CONVENTIONAL นั้น LOADS ที่กระทำ คือ SHEAR, BENDING MOMENT และ TORQUE โครงสร้างส่วนไหนของลำตัวหางรับ BENDING MOMENT เป็นส่วนใหญ่
 • 1 : STRINGER โดยรอบตรงลำตัว
 • 2 : LONGERON 4 ตัวเท่านั้น ส่วนอื่นไม่เกี่ยวก็เพียงพอแล้ว
 • 3 : SKIN กับ STRINGER ร่วมกันรับ
 • 4 : SKIN โดยรอบลำตัวเท่านั้น ส่วนอื่นไม่เกี่ยว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • เครื่องบิน Eurofighter มีข้อมูลจำเพาะของปีกดังนี้ กางปีก 10.95 เมตร Root chord 7.60 เมตร Tip chord 1.52 เมตร มุมชายหน้าปีก 50 องศา จงหา Aspect Ratio ของเครื่องบิน Eurofighter
 • 1 : 5.00
 • 2 : 2.40
 • 3 : 0.20
 • 4 : 0.42
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 92 :
 • ความสูงของ Winglet จากปลายปีก ควร มีค่าอย่างน้อยเท่ากับความยาวใดของปีกเพื่อที่จะสามารถลดแรงต้านที่ปีกได้ดียิ่งขึ้น
 • 1 : Mean Aerodynamic Chord
 • 2 : Center Root Chord
 • 3 : Tip Chord
 • 4 : Geometric Mean Chord
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 93 :
 • น้ำหนักตัวเปล่า (Empty Weight) ของเครื่องบินแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโครงสร้าง (Structure Group) กลุ่มระบบขับเคลื่อน (Propulsion Group) และ กลุ่มระบบควบคุมหลัก (Systems Group) ระบบใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มระบบขับเคลื่อน
 • 1 : Fuel and Oil Systems
 • 2 : Environmental Control Systems
 • 3 : Hydraulic and Pneumatic Systems
 • 4 : Flying Control Systems
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • ข้อใดคือข้อเสียสำหรับการออกแบบหางแบบ T-Tail
 • 1 : เพิ่มน้ำหนักของโครงสร้างหางระดับ
 • 2 : เพิ่มน้ำหนักของโครงสร้างหางดิ่ง
 • 3 : ทำให้ลำตัวของเครื่องบินยาวขึ้น
 • 4 : Rudder มีประสิทธิภาพลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Aircraft Loads ในส่วนของ Airloads ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน
 • 1 : Maneuver Load
 • 2 : Gust Load
 • 3 : Vibration Load
 • 4 : Control Deflection Load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • การวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยานส่วนใหญ่จะใช้ Ultimate Load ซึ่งเกิดจากการคิดค่า Factor of Safety สำหรับโครงสร้างอากาศยาน จาก Limit Load เรียบร้อยแล้ว ค่า Factor of Safety ได้ถูกกำหนดโดย Air Corps specification โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง Ultimate Tensile Load และ Yield Load ของ 24ST Aluminum Alloy ซึ่งค่า Factor of Safety ที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยานมีค่าเท่าใด
 • 1 : 1.2
 • 2 : 1.3
 • 3 : 1.4
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใดคือหน้าทีหลักของ wing spar web
 • 1 : ใช้ในการรับ bending load
 • 2 : ใช้ในการรับ shear load
 • 3 : ใช้ในการรับ air pressure load
 • 4 : ใช้เป็นส่วนประกอบของถังน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Limit load ในการออกแบบโครงสร้างของเครื่องบิน
 • 1 : Limit load คือ maximum maneuvering load กระทำกับโครงสร้างในขณะที่ใช้งานในสภาวะปกติ
 • 2 : Limit load คือ load ที่โครงสร้างสามารถรับได้โดยไม่เกิดการ yield
 • 3 : Limit load คือ load ที่โครงสร้างสามารถรับได้โดยไม่เกิดการแตกหักแต่เกิดการ yield ได้
 • 4 : Limit load คือ load ในสภาวะปกติคูณกับ load factor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเป็นแบบ wing-box carrythrough
 • 1 : พื้นที่ใช้สอยภายใน fuselage จะมีมากขึ้น
 • 2 : Fuselage รับโมเมนต์ดัดจากปีกทำให้โครงสร้างของ fuselage หนักขึ้น
 • 3 : Fuselage ไม่ได้รับโมเมนต์ดัดจากปีกทำให้โครงสร้างของ fuselage เบาลง
 • 4 : Drag ของเครื่องบินจะเพิ่มมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของ wing rib
 • 1 : ช่วยลดการเกิด buckling บนผิวปีก
 • 2 : สร้างรูปร่างของ airfoil ให้กับปีก
 • 3 : รับแรงจาก control surfaces ต่างๆ
 • 4 : รับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นบนปีก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิด inter-rivet buckling ได้ง่ายยิ่งขึ้นที่ผิวปีก
 • 1 : ใช้ countersunk rivet แทนที่ universal head rivet
 • 2 : เพิ่มความหนาของแผ่นโลหะที่ต้องการจับยึด
 • 3 : ลดระยะห่างของ rivet ลง
 • 4 : เพิ่ม stiffness ของแผ่นโลหะที่ต้องการจับยึด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิด buckling ของแผ่น plate ภายใต้แรงกด
 • 1 : แผ่น plate ที่ถูกจับยึดที่ขอบทั้ง 4 ด้านแบบ fixed edges จะทนต่อการเกิด buckling ได้ดีกว่าการถูกจับยึดแบบ simply-supported edges
 • 2 : แผ่น plate ที่ถูกจับยึดที่ขอบทั้ง 4 ด้านแบบ simply-supported edges จะทนต่อการเกิด buckling ได้ดีกว่าการถูกจับยึดแบบ fixed edges
 • 3 : แผ่น plate ที่ถูกจับยึดที่ขอบ 2 ด้านเป็นแบบ fixed edges และด้านที่เหลือเป็นแบบ free edges จะทนต่อการเกิด buckling ได้ดีกว่าการที่ขอบทั้ง 4 ด้านแบบ fixed edges
 • 4 : ลักษณะการจับยึดที่ขอบไม่ส่งผลต่อการเกิด buckling ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่น plate เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ข้อใดคือหน้าทีหลักของ wing spar caps
 • 1 : เพื่อรับ air pressure load
 • 2 : เพื่อรับ shear load
 • 3 : เพื่อรับ torque
 • 4 : เพื่อรับ bending load
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ normal stress ที่เกิดขึ้นกับ fuselage shell เนื่องจาก pressurization
 • 1 : Normal stress ที่เกิดในแนว circumferential มีค่ามากกว่าที่เกิดในแนว longitudinal ของ fuselage
 • 2 : Normal stress ที่เกิดในแนว longitudinal มีค่ามากว่าที่เกิดในแนว circumferential ของ fuselage
 • 3 : Normal stress ในแนวทำมุม 45 องศา กับลำตัวของ fuselage จะมีค่ามากที่สุด
 • 4 : Normal stress มีค่าเท่ากันในทุกทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • ในการออกแบบโครงสร้าง fuselage เป็นแบบ space truss นั้น ข้อใดกล่าวถูกต้องในการลดการเกิด column buckling ของ rod member ในโครงสร้าง
 • 1 : เพิ่มความยาวของ rod
 • 2 : เพิ่ม area moment of inertia ของพื้นที่หน้าตัดของ rod
 • 3 : เปลี่ยนรูปร่างของพื้นที่หน้าตัดให้เป็นลักษณะแผ่นบาง
 • 4 : เลือกใช้วัสดุ aluminum แทน steel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการแตกหักของชิ้นงานที่มีรอยแตก (crack) ภายใต้แรงดึงแบบ static load
 • 1 : ชิ้นงานจะไม่แตกหักหรือพัง ถ้า stress intensity factor ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่า fracture toughness ของวัสดุ
 • 2 : ชิ้นงานจะไม่แตกหักหรือพัง ถ้า fracture toughness ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่า stress intensity factor ของวัสดุ
 • 3 : ชิ้นงานจะไม่แตกหักหรือพัง ถ้า nominal stress ที่เกิดขึ้นน้อยกว่า yield stress ของวัสดุ
 • 4 : ชิ้นงานจะไม่แตกหักหรือพัง ถ้า nominal stress ที่เกิดขึ้นน้อยกว่า ultimate stress ของวัสดุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • กฎในข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้ในการทำนายความเสียหายที่เกิดจาก fatigue ได้
 • 1 : Plamgren-Miner rule
 • 2 : Maximum principal stress theory
 • 3 : Von Misses stress
 • 4 : Maximum shear stress theory
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ถ้าต้องการออกแบบให้ปีกเครื่องบินมีน้ำหนักน้อยๆ ปีกของเครื่องบินควรจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : มี aspect ratio น้อย
 • 2 : มี thickness-to-chord น้อย
 • 3 : มี sweep มาก
 • 4 : มี taper ratio มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของ load factor ในการออกแบบเครื่องบิน
 • 1 : Maximum level speed
 • 2 : Structural load limit
 • 3 : Maximum lift coefficient
 • 4 : Human physical limit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 110 :
 • ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องบินเพื่อรับแรงดึงในแนวแกนโดยใช้วัสดุผสม carbon-fiber composite ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ควรใช้ unidirectional carbon fabric โดยให้ทิศทางของ carbon fiber ขนานกับทิศทางของแนวแรง
 • 2 : ควรใช้ unidirectional carbon fabric โดยให้ทิศทางของ carbon fiber ตั้งฉากกับทิศทางของแนวแรง
 • 3 : ควรใช้ bidirectional carbon fabric โดยให้ทิศทางของ carbon fiber ขนานกับทิศทางของแนวแรง
 • 4 : ควรใช้ bidirectional carbon fabric โดยให้ทิศทางของ carbon fiber ทำมุม 45 องศากับทิศทางของแนวแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 326 : PERFORMANCES
ข้อที่ 111 :
 • ปีกอากาศยานที่มีค่า Aspect Ratio ต่ำ คือปีกแบบใด
 • 1 : ปีกสั้นและกว้าง
 • 2 : ปีกสั้นและแคบ
 • 3 : ปีกยาวและหนา
 • 4 : ปีกยาวและแคบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • เครื่องบินเช่น F-14 Phantom ที่ออกแบบปีกให้ปรับมุมจากปกติให้ลู่หลังได้ (Variable sweep) เพราะเหตุผลใด
 • 1 : ลดความเร็วในการบิน
 • 2 : ลดความสูงในการบิน
 • 3 : เพิ่มความเร็วในการบิน
 • 4 : เพิ่มความสูงในการบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า Thrust-to-Weight Ratio
 • 1 : T/W ไม่คงที่ เนื่องจากน้ำหนักเครื่องบินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะทำการบิน
 • 2 : T/W ไม่คงที่ เนื่องจากแรงขับเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงตามความสูง
 • 3 : T/W ไม่คงที่ เนื่องจากแรงขับเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักเครื่องบิน
 • 4 : T/W ไม่คงที่ เนื่องจากแรงขับเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงตามความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ตัวแปรใดไม่เกี่ยวข้องกับการหาระยะเวลาบินนาน (Endurance) ตามสมการ Breguet
 • 1 : ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ (Specific Fuel Consumption)
 • 2 : ความเร็ว (Velocity)
 • 3 : แรงยก (Lift)
 • 4 : แรงต้าน (Drag)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 115 :
 • น้ำหนักเครื่องบินตัวเปล่าพร้อมปฏิบัติการ (Operational Empty Weight) ประกอบด้วย
 • 1 : โครงสร้าง, ชุดขับเคลื่อน, ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด, สัมภาระ
 • 2 : โครงสร้าง, ชุดขับเคลื่อน, ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด, เชื้อเพลิง
 • 3 : โครงสร้าง, ชุดขับเคลื่อน, ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด, ผู้โดยสาร
 • 4 : โครงสร้าง, ชุดขับเคลื่อน, ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมด, นักบินและลูกเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • โดยปกติ เครื่องบินจะถูกออกแบบให้มีถังเชื้อเพลิง ไว้สำหรับบรรจุเชื้อเพลิงซึ่งแบ่งได้ 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย
 • 1 : Mission Fuel, Reserve Fuel, Trapped Fuel
 • 2 : Mission Fuel, Cruise Fuel, Reserve Fuel
 • 3 : Cruise Fuel, Reserve Fuel, Trapped Fuel
 • 4 : Mission Fuel, Cruise Fuel, Trapped Fuel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • เครื่องบิน Concorde ได้ถูกแผนแบบให้ทำการบินในความเร็ว (air speed) ย่านใด
 • 1 : Sonic
 • 2 : Subsonic
 • 3 : Supersonic
 • 4 : Transonic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ค่า Thrust-to-weight ratio สูง หมายความว่า เครื่องยนต์เจ็ทมีขนาดใหญ่ และค่า Power loading สูง หมายความว่า เครื่องยนต์ลูกสูบมีขนาดใหญ่
 • 2 : ค่า Thrust-to-weight ratio สูง หมายความว่า เครื่องยนต์เจ็ทมีขนาดใหญ่ และค่า Power loading สูง หมายความว่า เครื่องยนต์ลูกสูบมีขนาดเล็ก
 • 3 : ค่า Thrust-to-weight ratio สูง หมายความว่า เครื่องยนต์ลูกสูบมีขนาดใหญ่ และค่า Power loading สูง หมายความว่า เครื่องยนต์เจ็ทมีขนาดใหญ่
 • 4 : ค่า Thrust-to-weight ratio สูง หมายความว่า เครื่องยนต์ลูกสูบมีขนาดใหญ่ และค่า Power loading สูง หมายความว่า เครื่องยนต์เจ็ทมีขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดในความหมายของ ระยะความสูงปลอดภัย (Obstacle Clearance Requirement) ของเครื่องบินที่วิ่งขึ้นลงสนามบิน ตามกฎของ FAR25
 • 1 : ระยะความสูงปลอดภัย 35 ฟุต สำหรับเครื่องบินทหาร
 • 2 : ระยะความสูงปลอดภัย 50 ฟุต สำหรับเครื่องบินโดยสาร
 • 3 : ระยะความสูงปลอดภัย 50 ฟุต สำหรับเครื่องบินทุกประเภท
 • 4 : ระยะความสูงปลอดภัย 35 ฟุต สำหรับเครื่องบินโดยสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระยะทางที่เกี่ยวข้องกับระยะทางวิ่งขึ้น (Total Take-off Distance)
 • 1 : Ground Roll
 • 2 : Flare Distance
 • 3 : Balance Field Length
 • 4 : Obstacle Clearance Distance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 121 :
 • เครื่องบิน Ultra-light มีข้อมูลจำเพาะของปีกดังนี้ กางปีก 8.50 เมตร พื้นที่ปีก 9.8033 ตารางเมตร น้ำหนักรวม 451.32 กิโลกรัม จงหา Wing loading ของเครื่องบิน Ultra-light
 • 1 : 53.10 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 • 2 : 49.32 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 • 3 : 46.04 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 • 4 : 45.13 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ตามภารกิจการบินของเครื่องบิน การบินในช่วง Loiter เป็นการบินลักษณะใด
 • 1 : บินวนเหนือพื้นที่
 • 2 : บินไต่ระดับ
 • 3 : บินเข้าหาพื้นที่เป้าหมาย
 • 4 : ลดเพดานบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • น้ำหนักวิ่งขึ้น (Design Take-off Weight) ของเครื่องบินประกอบด้วย
 • 1 : Empty weight + Payload or passenger weight
 • 2 : Empty weight + Crew weight + Payload or passenger weight
 • 3 : Empty weight + Crew weight + Payload or passenger weight + Fuel Weight
 • 4 : Empty weight + Payload or passenger weight + Fuel Weight
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการคำนวณหาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบิน
 • 1 : ภารกิจการบิน (Mission)
 • 2 : ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ (Fuel Consumption)
 • 3 : อากาศพลศาสตร์ของเครื่องบิน (Aerodynamics of Aircraft)
 • 4 : เสถียรภาพของเครื่องบิน (Stability of Aircraft)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • ตัวแปรใดไม่เกี่ยวข้องกับการหาพิสัยบิน (Range) ตามสมการ Breguet
 • 1 : ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Specific Fuel Consumption)
 • 2 : ความเร็ว (Velocity)
 • 3 : เพดานบิน (Altitude)
 • 4 : อัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้าน (Lift-to-Drag Ratio)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • เครื่องบินไอพ่นโดยสารส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบให้บินระดับ (Cruise) ที่ความสูงเท่าใด จึงจะมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะต่ำที่สุด
 • 1 : 8,000-10,000 ft
 • 2 : 10,000-20,000 ft
 • 3 : 20,000-30,000 ft
 • 4 : 30,000-40,000 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • การคำนวณหาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการแผนแบบอากาศยานแต่ละประเภทนั้น จะพิจารณาจากอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
 • 1 : ประเภทของอากาศยาน
 • 2 : ความเร็วสูงสุดของอากาศยาน
 • 3 : ขนาดและรูปร่างอากาศยาน
 • 4 : ภารกิจการบิน (MISSION PROFILES) ของอากาศยาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • เครื่องบินเช่น F-111 ที่ออกแบบปีกให้ปรับมุมจากปกติให้ลู่หลังได้ (Variable sweep) เพราะเหตุผลใด
 • 1 : ลดความเร็วในการบิน
 • 2 : ลดความสูงในการบิน
 • 3 : เพิ่มความเร็วในการบิน
 • 4 : เพิ่มความสูงในการบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดคือข้อเสียของเครื่องบินที่มีค่า Thrust-to-Weight Ratio สูง
 • 1 : อัตราเร่งสูง
 • 2 : ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง
 • 3 : บินไต่ระดับรวดเร็ว
 • 4 : เข้าความเร็วสูงสุดได้รวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • ค่า Thrust-to-Weight Ratio มีผลต่อภาวะของสมรรถนะอากาศยานข้อใดน้อยที่สุด
 • 1 : Take-off Condition
 • 2 : Climb Condition
 • 3 : Turn Condition
 • 4 : Cruise Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ค่า Weight Fraction ในการคำนวณหาน้ำหนักอากาศยานที่ลดลงจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภารกิจการบิน ใน Engine Start, Taxi, and Take-off Phase การแผนแบบส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เท่าไร
 • 1 : 1.00
 • 2 : 0.97-0.99
 • 3 : 0.94-0.95
 • 4 : 0.90-0.92
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ถ้าค่า Wing Loading ต่ำ จะทำให้การออกแบบปีกอากาศยานมีข้อดีอย่างไร
 • 1 : มีพื้นที่เพียงพอสำหรับใส่ถังน้ำมันและช่องเก็บฐานล้อ
 • 2 : มีปีกที่เล็กลงทำให้ลดแรงต้าน
 • 3 : ลดโครงสร้างปีกทำให้น้ำหนักเบา
 • 4 : มีพื้นที่เพียงพอสำหรับพื้นบังคับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :
 • ค่า Thrust-to-Weight Ratio มีผลต่ออากาศยานในด้านใดมากที่สุด
 • 1 : สมรรถนะอากาศยาน
 • 2 : อากาศพลศาสตร์
 • 3 : น้ำหนักอากาศยาน
 • 4 : เสถียรภาพและการควบคุมอากาศยาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • ค่า Wing loading มีผลต่อภาวะของสมรรถนะอากาศยานข้อใดน้อยที่สุด
 • 1 : Cruise Performance
 • 2 : Stall Speed
 • 3 : Climb Rate
 • 4 : Turn Performance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ค่า Approach Speed ในขณะเครื่องบินกำลังจะลงสนามควรมีค่าเป็นกี่เท่าของ Stall Speed
 • 1 : 0.9-1.1 เท่า
 • 2 : 1.2-1.3 เท่า
 • 3 : 1.4-1.5 เท่า
 • 4 : 1.6-1.8 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • Balance Field Length คืออะไร
 • 1 : ระยะทางรวมทั้งหมดที่ใช้ในการวิ่งขึ้น
 • 2 : ระยะทางวิ่งขึ้นของเครื่องบินในขณะที่ล้อแตะพื้น
 • 3 : ระยะทางหลังจากวิ่งขึ้นจนบินพ้นระยะความสูงปลอดภัย
 • 4 : ระยะทางที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องในขณะกำลังวิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดไม่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณขนาดของล้อเครื่องบินจากแรงเสียดทานที่ล้อกระทำกับพื้น Runway
 • 1 : ความยาวขาล้อ
 • 2 : ผิว Runway
 • 3 : ความดันยาง
 • 4 : จำนวนล้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • ตามสมการของ Breguet สำหรับเครื่องบินแบบ jet airplane ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเมื่อต้องการให้เครื่องบินสามารถบินได้ไกลที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • ตามสมการของ Breguet สำหรับเครื่องบินแบบ jet airplane ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเมื่อต้องการให้เครื่องบินสามารถบินได้นานที่สุด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ FAR part 23 เรื่อง landing field length
 • 1 : ระยะทางที่นับตั้งแต่ขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง 50 ฟุตจนกระทั่ง เครื่องบินจอดสนิทบน runway
 • 2 : ระยะทางที่นับตั้งแต่ขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง 35 ฟุตจนกระทั่ง เครื่องบินจอดสนิทบน runway
 • 3 : ระยะทางที่นับตั้งแต่ล้อเครื่องบินสัมผัส runway จนกระทั่งเครื่องบินจอดสนิท
 • 4 : ระยะทางที่นับตั้งแต่ล้อเครื่องบินสัมผัส runway จนกระทั่งเครื่องบินจอดเทียบ ท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Lift-to-drag ratio (L/D) ของปีกเครื่องบิน
 • 1 : L/D ไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเครื่องบิน
 • 2 : L/D จะมีค่ามากที่สุดที่มุม stall angle of attack
 • 3 : L/D จะมีค่ามากที่สุดที่มุมที่มี drag น้อยที่สุด
 • 4 : L/D จะมีค่ามากเมื่อบินที่ความเร็วมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 142 :
 • การลด stall speed ของเครื่องบินสามารถทำได้โดยวิธีใด
 • 1 : เพิ่มน้ำหนักของเครื่องบิน
 • 2 : เพิ่มพื้นที่ปีก
 • 3 : บินที่ความสูงเพิ่มขึ้น
 • 4 : ไม่ใช้ flap ในการบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับความดันอากาศในห้องผู้โดยสารของสายการบิน
 • 1 : เครื่องบินจะทำการปรับลดความดันหลังจากที่เครื่อง takeoff และกำลังไต่ระดับ ไปจนถึงเพดานบินที่ต้องการโดยจะรักษาระดับความดันอากาศในห้องผู้โดยสาร ไม่ให้ต่ำกว่าระดับความดันอากาศที่ความสูงประมาณ 6000 ถึง 8000 ฟุต
 • 2 : เครื่องบินจะทำการปรับลดความดันในห้องผู้โดยสารลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ เครื่อง takeoff และไต่ระดับไปจนถึงเพดานบินที่ต้องการ
 • 3 : เครื่องบินจะทำการรักษาระคับความดันในห้องผู้โดยสารให้คงที่เท่ากับความดัน ที่สนามบินหลังจากที่เครื่อง takeoff และไต่ระดับไปจนถึงเพดานบิน
 • 4 : เครื่องบินจะทำการปรับเพิ่มความดันในห้องผู้โดยสารขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ เครื่อง takeoff และไต่ระดับไปจนถึงเพดานบินที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ corner speed ใน V-n diagram
 • 1 : ความเร็วที่เครื่องบินสามารถทำการเลี้ยวด้วยความเร็วเชิงมุมน้อยที่สุดและรัศมี วงเลี้ยวน้อยที่สุดในเวลาเดียวกัน
 • 2 : ความเร็วที่เครื่องบินสามารถทำการเลี้ยวด้วยความเร็วเชิงมุมสูงสุดและรัศมีวง เลี้ยวมากที่สุดในเวลาเดียวกัน
 • 3 : ความเร็วที่เครื่องบินสามารถทำการเลี้ยวด้วยความเร็วเชิงมุมสูงสุดและรัศมีวง เลี้ยวน้อยที่สุดในเวลาเดียวกัน
 • 4 : ความเร็วที่เครื่องบินสามารถทำการเลี้ยวด้วยความเร็วเชิงมุมน้อยที่สุดและรัศมี วงเลี้ยวมากที่สุดในเวลาเดียวกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Absolute ceiling
 • 1 : ความสูงที่เครื่องบินมี maximum rate of climb เท่ากับ 0 ft/min
 • 2 : ความสูงที่เครื่องบินมี maximum rate of climb เท่ากับ 100 ft/min
 • 3 : ความสูงที่เครื่องบินมี maximum speed มากที่สุด
 • 4 : ความสูงที่เครื่องบินมี maximum excess power มากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • ความแตกต่างของ Ducted fan กับ Free Propeller อยู่ที่ Propulsion efficiency ซึ่ง Ducted fan มีข้อจำกัดอยากทราบว่า Ducted fan ให้แรงขับ ณ ประสิทธิภาพที่ดี ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด
 • 1 : 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 2 : 150 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 3 : 200 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • 4 : 250 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • เมื่อเทียบแรงขับเท่ากันของใบพัด และ Ducted fan อยากทราบว่า ใบพัดมี diameter เป็นกี่เท่าของความโต Ducted fan?
 • 1 : 1.2 เท่า
 • 2 : 1.4 เท่า
 • 3 : 1.6 เท่า
 • 4 : 1.8 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • โดยทั่วไปขนาดของใบพัดจะกำหนดไว้ดังนี้ φ 22”x24” อยากทราบว่า 24 นิ้ว pitch วัดอย่างไร?
 • 1 : 1/4 รอบใบพัดเครี่องบินเคลื่อนที่ได้ 22 นิ้ว
 • 2 : 2/4 รอบใบพัดเครื่องบินเคลื่อนที่ได้ 22 นิ้ว
 • 3 : 3/4 รอบใบพัดเครื่องบินเคลื่อนที่ได้ 24 นิ้ว
 • 4 : 4/4 รอบใบพัดเครื่องบินเคลื่อนที่ได้ 24 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 149 :
 • เพราะเหตุใด glider มักจะถูกออกแบบให้มี wing span มากๆ
 • 1 : เพื่อให้ lift-to-drag ratio มีค่ามากๆ
 • 2 : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของปีก
 • 3 : เพื่อลดพื้นที่ปีกจะได้ช่วยในการลด skin friction drag
 • 4 : เพื่อช่วยให้ glider สามารถทำการบินได้เร็วและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Rate of Climb (R/C) ของเครื่องบิน
 • 1 : R/C จะเพิ่มขึ้นถ้าน้ำหนักของเครื่องบินลดลง
 • 2 : R/C จะเพิ่มขึ้นถ้า lift-to-drag ratio ของเครื่องบินเพิ่มขึ้น
 • 3 : R/C จะลดลงถ้า excess power ของเครื่องบินเพิ่มขึ้น
 • 4 : R/C จะลดลงถ้า maximum lift coefficient ของเครื่องบินลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของลม headwind ต่อ endurance ของเครื่องบิน
 • 1 : Headwind ไม่ส่งผลต่อ endurance ของเครื่องบิน
 • 2 : Headwind ทำให้เครื่องบินมี endurance มากขึ้น
 • 3 : Headwind ทำให้เครื่องบินมี endurance น้อยลง
 • 4 : Headwind ทำให้ความเร็วที่ทำให้มี endurance มากที่สุดเปลี่ยนไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของลม headwind ต่อ range ของเครื่องบิน jet aircraft
 • 1 : เครื่องบินจะต้องบินเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 2 : เครื่องบินจะต้องบินช้าลงเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 3 : เครื่องบินจะมีระยะ maximum range เท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี headwind
 • 4 : ความเร็วของการบินที่จะได้ maximum range นั้นเท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี headwind
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของลม headwind ต่อ range ของเครื่องบินที่ขับเคลื่อนโดย piston propeller engine
 • 1 : เครื่องบินจะต้องบินเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 2 : เครื่องบินจะต้องบินช้าลงเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 3 : เครื่องบินจะมีระยะ maximum range เท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี headwind
 • 4 : ความเร็วของการบินที่จะได้ maximum range นั้นเท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี headwind
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของลม tailwind ต่อ endurance ของเครื่องบิน
 • 1 : Tailwind ไม่ส่งผลต่อ endurance ของเครื่องบิน
 • 2 : Tailwind ทำให้เครื่องบินมี endurance มากขึ้น
 • 3 : Tailwind ทำให้เครื่องบินมี endurance น้อยลง
 • 4 : Tailwind ทำให้ความเร็วที่ทำให้มี endurance มากที่สุดเปลี่ยนไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของลม tailwind ต่อ range ของเครื่องบิน jet aircraft
 • 1 : เครื่องบินจะต้องบินช้าลงเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 2 : เครื่องบินจะต้องบินเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ maximum range
 • 3 : เครื่องบินจะมีระยะ maximum range เท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี tailwind
 • 4 : ความเร็วของการบินที่จะได้ maximum range นั้นเท่ากับกรณีที่บินโดยไม่มี tailwind
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ stall speed ของเครื่องบินในท่าทางการบินต่างๆโดยมีน้ำหนักคงที่
 • 1 : Stall speed เมื่อกาง full flap ในขณะที่ landing จะน้อยกว่าเมื่อกาง half flap ในขณะที่ takeoff
 • 2 : Stall speed เมื่อกาง full flap ในขณะที่ landing จะมากกว่าเมื่อกาง half flap ในขณะที่ takeoff
 • 3 : Stall speed เมื่อไม่ใช้ flap จะมีค่ามากที่สุดเมื่อเครื่องบินกำลังบิน straight and level flight
 • 4 : Stall speed จะมีค่าคงที่เมื่อเครื่องบินมีน้ำหนักคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • ตามข้อกำหนดใน FAR 25 ขณะที่เครื่องบินกำลัง approach for landing เครื่องบินควรจะมี approach speed ไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : Approach speed ไม่น้อยกว่า 1.3 เท่าของ landing stall speed
 • 2 : Approach speed ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของ landing stall speed
 • 3 : Approach speed ไม่น้อยกว่า 1.3 เท่าของ cruise stall speed
 • 4 : Approach speed ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของ cruise stall speed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ minimum control speed ในขณะที่กำลังทำการ takeoff สำหรับ multiengine aircraft
 • 1 : Minimum control speed จะต้องน้อยกว่า decision speed
 • 2 : Minimum control speed จะต้องมากกว่า decision speed
 • 3 : Minimum control speed จะต้องน้อยกว่า stall speed
 • 4 : Minimum control speed จะต้องมากกว่า lift-off speed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ decision speed ในขณะที่เครื่องบินกำลังทำการ takeoff สำหรับ multiengine aircraft
 • 1 : ความเร็วที่นักบินใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะทำการนำเครื่องขึ้นต่อไปหรือไม่ถ้าเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเกิด ขัดข้องไม่ทำงานในขณะที่กำลังทำการ takeoff
 • 2 : ความเร็วที่ทำให้ rudder มีกำลังมากพอในการบังคับเครื่องบินไม่ให้เกิดการ yaw ถ้าเครื่องยนต์หนึ่งเกิดขัดข้อง ไม่ทำงานในขณะที่กำลังทำการ takeoff
 • 3 : ความเร็วต่ำที่สุดที่เครื่องบินจะยกตัวขึ้นจาก runway ในกรณีที่เครื่องยนต์หนึ่งเกิดขัดข้องไม่ทำงาน
 • 4 : ความเร็ว 1.3 เท่า ของ stall speed ของเครื่องบินขณะทำการ takeoff
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของ power loading ของเครื่องบิน piston-propeller driven airplane ต่อสมรรถนะของเครื่อง
 • 1 : ถ้า power loading มากจะทำให้ระยะ takeoff มาก
 • 2 : ถ้า power loading มากจะทำให้ระยะ landing น้อย
 • 3 : ถ้า power loading มากจะทำให้มี rate of climb สูง
 • 4 : ถ้า power loading มากจะทำให้มี maximum speed สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการ climb แบบ constant equivalent airspeed ในช่วง Troposphere
 • 1 : True airspeed จะเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
 • 2 : การ climb แบบ constant equivalent airspeed จะ climb ด้วย climb angle สูงสุด
 • 3 : Mach number จะคงที่ในขณะที่กำลัง climb
 • 4 : การ climb แบบ constant equivalent airspeed จะได้ rate of climb สูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการ climb แบบ constant Mach number ในช่วง Troposphere
 • 1 : True airspeed จะลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น
 • 2 : การ climb แบบ constant Mach number จะ climb ด้วย climb angle สูงสุด
 • 3 : Equivalent airspeed จะคงที่ในขณะที่กำลัง climb
 • 4 : การ climb แบบ constant Mach number จะได้ rate of climb สูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดคือความหมายของ ferry range
 • 1 : ระยะทางที่เครื่องบินสามารถบินได้โดยบรรจุน้ำมันสูงสุดและไม่บรรทุก payload
 • 2 : ระยะทางที่เครื่องบินสามารถบินได้โดยบรรจุน้ำมันสูงสุดและบรรทุก payload ตามที่ออกแบบไว้
 • 3 : ระยะทางที่เครื่องบินสามารถบินได้โดยบรรทุก payload มากที่สุด
 • 4 : ระยะทางที่เครื่องบินสามารถบินด้วย maximum takeoff weight
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ wing loading (W/S)
 • 1 : W/S มากขึ้นจะช่วยให้ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินสูงขึ้น
 • 2 : W/S มากขึ้นจะส่งผลให้ Stall speed ของเครื่องบินลดลง
 • 3 : W/S ลดลงจะส่งผลให้ระยะ landing ของเครื่องบินเพิ่มขึ้น
 • 4 : W/S ลดลงจะส่งผลให้ระยะ takeoff ของเครื่องบินเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 165 :
 • การออกแบบให้เครื่องบินสามารถเลี้ยวได้เร็วและมีรัศมีในการเลี้ยวแคบควรทำอย่างไร
 • 1 : ออกแบบเครื่องบินให้มี thrust-to-weight มากๆและ wing loading น้อยๆ
 • 2 : ออกแบบเครื่องบินให้มี thrust-to-weight มากๆและ wing loading มากๆ
 • 3 : ออกแบบเครื่องบินให้มี มี thrust-to-weight น้อยๆและ wing loading มากๆ
 • 4 : ออกแบบเครื่องบินให้มี มี thrust-to-weight และ wing loading ใกล้เคียงกันมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวการร่อนของเครื่องบินแบบ power-off glide
 • 1 : เครื่องบินจะร่อนได้ไกลที่สุดเมื่อร่อนที่ความเร็วสอดคล้องกับ maximum lift-to-drag ratio ของเครื่อง
 • 2 : เครื่องบินเมื่อบรรทุกน้ำหนักมากจะสามารถร่อนไปได้ในระยะทางที่สั้นกว่าเมื่อบรรทุกน้ำหนักน้อย
 • 3 : เครื่องบินเมื่อบรรทุกน้ำหนักมากขึ้นควรจะร่อนที่ความเร็วช้าลงเพื่อที่จะร่อนได้ระยะทางไกลที่สุด
 • 4 : มุมร่อนที่ไปได้ระยะไกลที่สุดคือมุมปะทะที่สอดคล้องกับ minimum drag
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ stall speed ของเครื่องบินขณะที่ทำการเลี้ยว
 • 1 : ถ้ามุม bank angle มากจะทำให้ stall speed สูง
 • 2 : ถ้ามุม bank angle มากจะทำให้ stall speed ต่ำ
 • 3 : ถ้าเครื่องบินเลี้ยวด้วยความเร็วสูง stall speed จะสูงเช่นกัน
 • 4 : ถ้าเครื่องบินเลี้ยวด้วยความเร็วสูง stall speed จะลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 • ชั้นบรรยากาศใดต่อไปนี้อยู่ใกล้ชิดกับพื้นผิวโลกมากที่สุด
 • 1 : Troposphere
 • 2 : Stratosphere
 • 3 : Mesosphere
 • 4 : Thermosphere
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Equivalent airspeed (EAS)
 • 1 : Equivalent airspeed จะเท่ากับ true airspeed ที่ standard sea level
 • 2 : Equivalent airspeed คือค่าความเร็วที่อ่านได้จากอุปกรณ์ Airspeed indicator
 • 3 : Equivalent airspeed คือ true airspeed ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
 • 4 : Equivalent airspeed คือ true airspeed รวมกับความเร็วลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของ Ground Effect ในขณะ takeoff และ landing
 • 1 : Ground Effect ช่วยลดแรงต้านของเครื่องบิน
 • 2 : Ground Effect เพิ่มแรงต้านของเครื่องบิน
 • 3 : Ground Effect ลดแรงยกของเครื่องบิน
 • 4 : Ground Effect ทำให้ sink rate ของเครื่องบินเพิ่มขึ้นขณะ landing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 327 : Stability and Controls
ข้อที่ 171 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Positive Static Margin
 • 1 : ตำแหน่ง 25% MAC ของปีก จะต้องอยู่หน้า Center of Gravity ของเครื่องบินเสมอ
 • 2 : ตำแหน่ง Center of Gravity ของเครื่องบินจะต้องอยู่หน้า Center of Pressure ของปีก
 • 3 : ตำแหน่ง Center of Gravity ของเครื่องบินจะต้องอยู่หน้า Neutral point
 • 4 : ตำแหน่ง 25% MAC ของปีก จะต้องอยู่หลัง Center of Gravity ของเครื่องบินเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 172 :
 • ในขณะที่เครื่องบินกำลังวิ่งเพื่อที่จะ takeoff นั้น ความเร็ว minimum control speed ถูกกำหนดโดยชิ้นส่วนใดมากที่สุด
 • 1 : Vertical fin และ Rudder
 • 2 : Tailplane และ Elevator
 • 3 : Aileron และ Spoiler
 • 4 : Flap และ Slat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • พื้นบังคับใดที่ควบคุมให้อากาศยานหัวเชิดหรือหัวปัก
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Elevator
 • 4 : Rudder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • พื้นบังคับใดที่ควบคุมการลดแรงยกของอากาศยาน
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Elevator
 • 4 : Rudder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • พื้นบังคับใดที่ควบคุมอากาศยานในแนวแกน Yaw
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Elevator
 • 4 : Rudder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับมุม Absolute Angle of Attack
 • 1 : มุมระหว่าง zero-lift line กับ ความเร็ว
 • 2 : มุมระหว่าง chord line กับ ความเร็ว
 • 3 : มุมระหว่าง zero-lift line กับ chord line
 • 4 : มุมตั้งปีกของเครื่องบิน กับ ความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • พื้นบังคับใดไม่ได้ถูกติดตั้งบนปีกอากาศยาน
 • 1 : Spoiler
 • 2 : Slat
 • 3 : Flapron
 • 4 : Ruddervator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดไม่ใช่อาการที่เปลี่ยนไปของเครื่องบินเมื่อเปิด Spoiler
 • 1 : ในระหว่างทำการบิน เปิด Spoiler ทั้ง 2 ข้าง จะทำให้เครื่องบินลดเพดานบินลงได้เร็วขึ้น
 • 2 : ในระหว่างทำการบิน เปิด Spoiler 1 ข้าง จะทำให้เกิด Rolling Moment ได้มากขึ้น
 • 3 : ขณะเครื่องบินลงสู่สนาม เปิด Spoiler ทั้ง 2 ข้าง จะทำให้ปีกเครื่องบินลดแรงยกลงได้เร็วขึ้น
 • 4 : ในระหว่างทำการบิน เปิด Spoiler 2 ข้าง จะทำให้เกิด Yawing Moment ได้มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • Aileron Reversal คืออะไร
 • 1 : อาการที่เกิดแรงกระทำที่ Aileron มากเกินไป ทำให้อากาศยานหมุนเร็วขึ้น
 • 2 : อาการที่ Aileron ไม่ตอบสนองต่ออากาศที่ไหลผ่าน ทำให้อากาศยานไม่เปลี่ยนทิศทาง
 • 3 : อาการที่ เครื่องบินเกิดการหมุนด้วยการบิดของปีก (Twist) สูงกว่าแรงที่กระทำที่ Aileron ทำให้เกิดการหมุนสวนทาง
 • 4 : อาการที่ เครื่องบินเกิดการหมุนด้วยการบิดของปีก (Twist) ต่ำกว่าแรงที่กระทำที่ Aileron ทำให้เกิดการหมุนสวนทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :
 • วิธีใดไม่ใช่การแก้อาการ Aileron Reversal
 • 1 : เพิ่ม Inboard Aileron เพื่อให้ควบคุมทิศทางการหมุนได้
 • 2 : ใช้ Rudder แก้การหมุน
 • 3 : ใช้ Spoiler แก้การหมุน
 • 4 : ใช้ Nonsymmetrical Elevator แก้การหมุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • เทอมของ parameter ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นบังคับ (Control surface) ให้ได้ประสิทธิผลดีทาง Stability คือ Control effectiveness parameter เทอมนี้คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • ถ้าใช้ NACA 0009 เป็น AIRFOIL ของพื้นบังคับ โดยมี Chord ของพื้นบังคับเป็น 15% ของ Mean Aerodynamic chord ให้เลือกว่าข้อมูลไหนถูก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • พื้นบังคับชนิด ALL – MOVABLE CONTROL SURFACE จะมีเทอม parameter ดังนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • หางเครื่องบินชนิด VEE-TAIL ช่วยลด Trim – drag ของหางลงได้มาก แต่ถ้าเลือกใช้ไม่ถูกจะพบกับปัญหาของการทรงตัวและการบังคับทางด้านหลัง (LATERAL STABILITY & CONTROL) ถามว่ารูปร่างหาง VEE-TAIL แบบไหนดีกว่า
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 185 :
 • Stick force velocity gradient คือ
 • 1 : ค่าของ Stick force ที่ต้องการเปลี่ยน Trimmed Speed ต่อความเร็ว 1 KNOT
 • 2 : ค่าแรงที่คันบังคับใช้เปลี่ยน Trimmed load factor เทียบต่อ 1 G load
 • 3 : ค่าตอบสนองปฏิกิริยาการบังคับจากนักบินไปยังพื้นบังคับ
 • 4 : สภาวะการควบคุมเครื่องบินตามแกนยาว (Longitudinal control axis)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • Floating Tendency ที่เกิดจากพื้นบังคับของเครื่องบิน หมายถึง
 • 1 : ผลต่างระหว่าง STICK – FIXED และ STICK FREE STABILITY
 • 2 : แนวโน้มที่จะบ่งว่าเครื่องบินมีเสถียรภาพที่ดี
 • 3 : เป็นอาการ Stabilizing จากแผนหางระดับ
 • 4 : พื้นบังคับพยายามกลับสู่ Neutral position
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ข้อใดคือความหมายของเครื่องบินที่อยู่ในสภาวะ Trim
 • 1 : โมเมนต์รอบ CG ของเครื่องบินเป็นศูนย์
 • 2 : ตำแหน่ง CG อยู่หน้า Neutral point
 • 3 : ตำแหน่ง CG อยู่หลัง Aerodynamic center
 • 4 : โมเมนต์รอบ CG ของเครื่องบินมีค่าเป็นลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • อาการของเครื่องบินซึ่งนักบินเรียกว่า WEATHERCOCK STABILITY คือ
 • 1 : อาการหันหัวเครื่องสู้แรงลมพัด (AGAINST THE WIND DIRECTION)
 • 2 : อาการหนีจากแนวแรงลมพัด (AWAY FROM THE WIND DIRECTION)
 • 3 : อาการสวนทิศทางถุงลมตามสนามบิน (OPPOSE TO THE WEATHERCOCK)
 • 4 : อาการทรงตัวเหมือนไก่ขัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 :
 • การบินที่แสดงว่าเครื่องบินมีเสถียรภาพดี (STABLE STABILITY) เทอม STATIC MARGIN ต้องกำหนดให้สมดุลย์กับแรง Aerodynamic center, Center of Pressure และ Center of Gravity เป็นหลัก เมื่อเทียบกับ STABILITY ของเรือลอยในน้ำจุดที่ทำให้มีเสถียรภาพดีของเรือ ก็คือ
 • 1 : Meta Center
 • 2 : Matra Center
 • 3 : Metric Center
 • 4 : Matrix Center
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Canard-Wing Desing เมื่อเทียบกับ Wing-Tail Design
 • 1 : Trimmed drag ของ canard-wing น้อยกว่า
 • 2 : Canard-wing มี static stability ที่ดีกว่า
 • 3 : โครงสร้างของ canard-wing จะแข็งแรงกว่า
 • 4 : Canard-wing ทำการควบคุมการบินได้ง่ายกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • ส่วนประกอบใดต่อไปนี้ส่งผลต่อ Directional Static Stability ของเครื่องบินน้อยที่สุด
 • 1 : Fuselage
 • 2 : Fin
 • 3 : Swept wing
 • 4 : Rudder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระแส Downwash
 • 1 : กระแส Downwash เปลี่ยนแปลงตามความยาวปีกและเข้าใกล้ศูนย์ที่ปลายปีก
 • 2 : กระแส Downwash ลดค่ามุมปะทะของหาง
 • 3 : กระแส Downwash กดลำตัวส่วนหลังลงทำให้เกิดโมเมนต์ก้มเงยที่ลำตัว
 • 4 : กระแส Propwash มีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อกระแส Downwash
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • พื้นบังคับ (CONTROL SURFACE) ใดที่ควบคุมอากาศยานในแนวแกน Roll
 • 1 : Aileron
 • 2 : Spoiler
 • 3 : Elevator
 • 4 : Rudder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องในการออกแบบให้เครื่องบินมี longitudinal static stability
 • 1 : ออกแบบให้เครื่องบินมี center of gravity อยู่ด้านหน้าของ neutral point ของเครื่องบิน
 • 2 : ออกแบบให้เครื่องบินมี center of gravity อยู่ด้านหลังของ neutral point ของเครื่องบิน
 • 3 : ออกแบบให้โมเมนต์รอบ center of gravity ของเครื่องบินเป็นศูนย์
 • 4 : ออกแบบให้โมเมนต์รอบ neutral point ของเครื่องบินเป็นศูนย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • ข้อใดคือหน้าที่หลักของ elevator trim tab
 • 1 : เพื่อช่วยลดภาระของนักบินในการควบคุมให้ elevator อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
 • 2 : เพื่อช่วยปรับให้เครื่องบินอยู่ในสภาวะสมดุล
 • 3 : เพื่อช่วยให้โมเมนต์รอบ center of gravity ของเครื่องบินเป็นศูนย์
 • 4 : เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Horn balance ที่ใช้กับ control surface ต่างๆ
 • 1 : เพื่อช่วยผ่อนแรงของนักบินในการควบคุมการเคลื่อนที่ control surface นั้นๆ
 • 2 : เพื่อช่วยปรับให้เครื่องบินอยู่ในสภาวะสมดุล
 • 3 : เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งของ neutral point
 • 4 : เพื่อเพิ่มแรงทางอากาศพลศาสตร์ที่กระทำต่อ control surface นั้นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิด adverse yaw
 • 1 : เกิดจาก drag ที่ไม่เท่ากันของปีกทั้งสองข้างในขณะเริ่มทำการเลี้ยว ส่งผลให้เกิดการ yaw ไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเลี้ยว
 • 2 : เกิดจากการใช้ rudder ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ yaw
 • 3 : เกิดจากการที่โครงสร้างของ vertical tail ไม่แข็งแรงทำให้เกิดการ yaw ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ต้องการ
 • 4 : เกิดจากการที่โครงสร้างของ aileron ไม่แข็งแรงทำให้เกิดการ yaw ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในการลดการเกิด Dutch roll
 • 1 : เพิ่ม lateral stability ลด directional stability ของเครื่องบิน
 • 2 : เพิ่ม directional stability ลด lateral stability ของเครื่องบิน
 • 3 : เพิ่ม directional stability เพิ่ม lateral stability ของเครื่องบิน
 • 4 : ลด directional stability ลด lateral stability ของเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • Spiral instability มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องบินที่มีคุณลักษณะในข้อใด
 • 1 : มี directional stability มากและมี lateral stability น้อย
 • 2 : มี directional stability มากและมี lateral stability มาก
 • 3 : มี directional stability น้อยและมี lateral stability น้อย
 • 4 : มี directional stability น้อยและมี lateral stability มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จำกัดตำแหน่งของ forward center of gravity ของเครื่องบินไม่ให้อยู่ด้านหน้ามากเกินไป
 • 1 : Stick-free static margin ของเครื่องบิน
 • 2 : Stick-fixed static margin ของเครื่องบิน
 • 3 : Elevator control force available ในการ trimที่มุมปะทะสูงๆ
 • 4 : Elevator control force available ในระหว่าง rotation at takeoff
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดต่อไปนี้สามารถช่วยลดการเกิด aileron reversal
 • 1 : ออกแบบให้โครงสร้างปลายปีกแข็งแรงรับ torque ได้ดียิ่งขึ้น
 • 2 : ออกแบบให้ปลายปีกสามารถรับ bending ได้ดียิ่งขึ้น
 • 3 : ลด taper ratio ของปีกลง
 • 4 : Sweep ปลายปีกไปด้านหลังมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • เมื่อเครื่องบินที่บินด้วยความเร็ว subsonic ไปเป็น supersonic ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : Static margin ของเครื่องบินจะเพิ่มมากขึ้น
 • 2 : เครื่องบินจะ longitudinal static stability ลดลง
 • 3 : Mean aerodynamic chord ของปีกจะขยับถอยหลัง
 • 4 : Drag ของเครื่องบินลดน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • Pitch damping ของเครื่องบินได้มาจากส่วนใดของเครื่องบินเป็นหลัก
 • 1 : Horizontal tail
 • 2 : Fuselage
 • 3 : Wing
 • 4 : Vertical tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • Roll damping ของเครื่องบินได้มาจากส่วนใดของเครื่องบินเป็นหลัก
 • 1 : Wing
 • 2 : Fuselage
 • 3 : Horizontal tail
 • 4 : Vertical tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 :
 • Yaw damping ของเครื่องบินได้มาจากส่วนใดของเครื่องบินเป็นหลัก
 • 1 : Vertical tail
 • 2 : Fuselage
 • 3 : Wing
 • 4 : Horizontal tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • สำหรับ conventional aft-tail aircraft นั้น เครื่องบินควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะลดโอกาสการเกิด pilot-induced oscillation
 • 1 : มี frequency of short period pitching oscillation ของเครื่องสูง
 • 2 : มี frequency of short period pitching oscillation ของเครื่องต่ำ
 • 3 : มี phugoid frequency สูง
 • 4 : มี phugoid frequency ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • การเพิ่ม frequency of short period pitching oscillation สำหรับเครื่อง conventional aft-tail aircraft นั้นสามารถทำได้โดยข้อใด
 • 1 : ลด static margin
 • 2 : เพิ่ม pitch damping
 • 3 : เพิ่มน้ำหนักของเครื่องบิน
 • 4 : ลด lift slope ของเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ tailless aircraft โดยส่วนมาก คือข้อใด
 • 1 : Tailless aircraft มี frequency of short period pitching oscillation ต่ำทำให้ ยากต่อการควบคุม
 • 2 : ไม่สามารถทำให้ tailless aircraft มีเสถียรภาพได้ถ้าไม่มี wing sweep
 • 3 : Tailless aircraft มีแรงต้านน้อยกว่าเครื่องบินประเภทอื่น
 • 4 : Tailless aircraft มักจะมีน้ำหนักมากกว่าเครื่องบินประเภทอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • การเพิ่ม lateral stability ให้กับเครื่องบินสามารถทำได้โดยข้อใด
 • 1 : เพิ่ม dihedral ให้กับปีก
 • 2 : เปลี่ยนไปใช้ low wing design
 • 3 : ลด sweep ของปีก
 • 4 : เพิ่มขนาดของ vertical tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ yawing moment ที่เกิดจาก roll rate
 • 1 : Yawing moment ที่เกิดจาก roll rate จะลดลงเมื่อปีกมี span มากขึ้น
 • 2 : Yawing moment ที่เกิดจาก roll rate จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อปีกมี span มากขึ้น
 • 3 : Yawing moment ที่เกิดจาก roll rate จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมี vertical tail ใหญ่ขึ้น
 • 4 : Yawing moment ที่เกิดจาก roll rate จะลดลงเมื่อมี vertical tail ใหญ่ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ rolling moment ที่เกิดจาก yaw rate
 • 1 : Rolling moment ที่เกิดจาก yaw rate จะมีค่าเป็นลบเสมอ
 • 2 : Rolling moment ที่เกิดจาก yaw rate เกิดจากผลต่างของแรงยกของปีกทั้งสอง ข้างในขณะที่เครื่องบินกำลัง yaw
 • 3 : Rolling moment ที่เกิดจาก yaw rate จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมี vertical tail ใหญ่ ขึ้น
 • 4 : Rolling moment ที่เกิดจาก yaw rate จะลดลงเมื่อมี vertical tail ใหญ่ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • การบินของเครื่องบินชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนค่า Tail Volume ได้มีจุดประสงค์การทำเพื่อ
 • 1 : ควบคุม Static Margin
 • 2 : ควบคุม Center of Lift
 • 3 : ให้เครื่องบินมีอาการ destabilized
 • 4 : ควบคุม Aerodynamic center กับ Center of pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • ที่ย่านความเร็วเหนือเสียง จุดศูนย์กลางอากาศพลศาสตร์ของปีก (Wing Aerodynamic Center) จะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณกี่เปอร์เซนของ Mean Aerodynamic Chord
 • 1 : 45% MAC
 • 2 : 47% MAC
 • 3 : 50% MAC
 • 4 : 52% MAC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 328 : Sizing,Drawing,Regulation
ข้อที่ 214 :
 • ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา FAA ของสหรัฐได้กำหนดน้ำหนักตัวมาตรฐานของนักบินพลเรือน เป็น 85 ก.ก. เดิมใช้
 • 1 : 65 ก.ก.
 • 2 : 70 ก.ก.
 • 3 : 75 ก.ก.
 • 4 : 80 ก.ก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • อากาศยานเบา (LIGHT AIRCRAFT) ทั่วไป กำหนดใช้สถิติของค่า ASPECT RATIO อยู่ระหว่าง
 • 1 : 3 - 5
 • 2 : 6 – 9
 • 3 : 10 - 14
 • 4 : 15 - 19
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • เครื่องบินขนาดเบา (LIGHT AIRCRAFT) นิยมใช้ค่าอัตราส่วนของปริมาตรแพนหางระดับ (HORIZONTAL TAIL VOLUME RATIO) อยู่ในย่านใช้งานดังนี้
 • 1 : 0.035 – 0.075
 • 2 : 0.300 – 0.750
 • 3 : 0.750 – 0.950
 • 4 : 0.100 – 0.300
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของปีกเครื่องบิน stealth
 • 1 : มี leading edge และ trailing edge ของปีกขนานกัน
 • 2 : มี leading edge และ trailing edge ของปีกทำมุม 45 องศา
 • 3 : มี มุม leading-edge sweep มากกว่าหนึ่งมุม
 • 4 : มีมุม dihedral มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • เครื่องบินใดต่อไปนี้มีความเป็น Stealth น้อยที่สุด
 • 1 : F-117
 • 2 : B-2
 • 3 : F-16
 • 4 : C-130
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • เครื่องบินขนาดเบา ปีกตรงและปีกต่ำ (STRAIGHT – LOW WING LIGHT AIRCRAFT) นิยมใช้มุมยกปีกอยู่ระหว่าง
 • 1 : 2 – 4 Degree
 • 2 : 3 - 5 Degree
 • 3 : 5 – 7 Degree
 • 4 : 6 - 8 Degree
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • ข้อใดแสดงลำดับการบินถูกต้องที่สุดสำหรับภารกิจ Simple Cruise Mission
 • 1 : Take-off, Climb, Cruise-out, Loiter, Descent, Landing
 • 2 : Take-off, Climb, Loiter, Cruise-out, Descent, Landing
 • 3 : Take-off, Climb, Cruise-in, Loiter, Descent, Landing
 • 4 : Take-off, Climb, Loiter, Cruise-in, Descent, Landing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • ระบบใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Control Systems) ในอากาศยาน
 • 1 : Fire Precaution
 • 2 : Pressurization
 • 3 : De-Icing
 • 4 : Air Condition
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • ข้อใดไม่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบห้องโดยสารสำหรับเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก
 • 1 : Head Room
 • 2 : Seat Pitch
 • 3 : Aisle Width
 • 4 : Passenger per Lavatory
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • มุมที่ใช้สำหรับประกอบการติดตั้งอาวุธบนเครื่องบินรบตามแนวกางปีก ระหว่างอาวุธแต่ละลูกควรทำมุมในแนวดิ่งห่างกันอย่างน้อยกี่องศา
 • 1 : 8 องศา
 • 2 : 10 องศา
 • 3 : 12 องศา
 • 4 : 14 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระยะปลอดภัยของการติดตั้งอาวุธใต้ปีกเครื่องบินสูงจากพื้น
 • 1 : ตำแหน่งอาวุธต้องอยู่สูงจากพื้นในระยะปลอดภัย เมื่อยางแบน
 • 2 : ตำแหน่งอาวุธต้องอยู่สูงจากพื้นในระยะปลอดภัย เมื่อหางติดพื้น
 • 3 : ตำแหน่งอาวุธต้องอยู่สูงจากพื้นในระยะปลอดภัย เมื่อเอียงปีก 5 องศา
 • 4 : ตำแหน่งอาวุธต้องอยู่สูงจากพื้นในระยะปลอดภัย เมื่อพับล้อหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • จากรูป เครื่องบิน A-10 Thunderbolt เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์แบบใด
 • 1 : Over Fuselage
 • 2 : Wing Tip
 • 3 : Over Wing
 • 4 : Aft-Fuselage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • การแผนแบบปีกแบบใดที่ทำให้เกิดแรงต้านน้อยในช่วงความเร็ว subsonic
 • 1 : ปีกสั้นและหนา
 • 2 : ปีกสั้นและบาง
 • 3 : ปีกยาวและหนา
 • 4 : ปีกยาวและบาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • การออกแบบห้องนักบินจะต้องคำนึงถึงความสูงในท่านั่งของนักบินเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ขนาดของห้องนักบินเครื่องบินทางทหารและเครื่องบินโดยสาร จะกำหนดตามความสูงของนักบินชายในช่วงใด
 • 1 : 1.46-1.66 เมตร
 • 2 : 1.46-1.86 เมตร
 • 3 : 1.66-1.86 เมตร
 • 4 : 1.66-2.06 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • จากรูป เครื่องบิน F-15 Eagle เป็นการแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : Conventional
 • 2 : Twin-Tail
 • 3 : V-Tail
 • 4 : Cruciform Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 229 :
 • อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการออกแบบขนาดของห้องนักบิน
 • 1 : หมวกบิน
 • 2 : ชุดบิน
 • 3 : รองเท้า
 • 4 : เก้าอี้นักบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • ในขั้นตอนการแผนแบบที่เรียกว่า Aircraft Sizing ถ้าต้องการแผนแบบเครื่องยนต์ใหม่ให้มีขนาดและแรงขับตามที่ต้องการ เครื่องยนต์ใหม่นี้เรียกว่าอะไร
 • 1 : Fixed Engine
 • 2 : Rubber Engine
 • 3 : Manufacturing Engine
 • 4 : Sizing Engine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • การออกแบบเก้าอี้นักบิน โดยทั่วไปจะปรับมุมเอนหลังกี่องศา
 • 1 : 13 องศา
 • 2 : 15 องศา
 • 3 : 18 องศา
 • 4 : 20 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :
 • จากรูป เครื่องบิน MD-11 เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์แบบใด
 • 1 : Over Fuselage
 • 2 : Aft-Fuselage
 • 3 : Over Wing
 • 4 : Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • เครื่องบินที่ออกแบบให้มีค่า Taper Ratio ของปีกเข้าใกล้ศูนย์ คือเครื่องบินที่มีปีกแบบใด
 • 1 : Rectangular Wing
 • 2 : Elliptical Wing
 • 3 : Low-Sweep Wing
 • 4 : Delta Wing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • เครื่องบินโดยสารส่วนมากจะมีถังน้ำมันและเครื่องยนต์ติดตั้งที่ปีก ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : เพื่อช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างของปีก
 • 2 : ช่วยให้โครงสร้างของปีกแข็งแรงขึ้น
 • 3 : ช่วยทำให้ตำแหน่ง CG ของเครื่องเคลื่อนที่ได้มากยิ่งขึ้น
 • 4 : ช่วยให้เครืองบินมีสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดคือผลเสียจากการเลือกใช้ Rubber Engine ในการแผนแบบอากาศยาน
 • 1 : เมื่อสมรรถนะอากาศยานเปลี่ยน แรงขับของเครื่องยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • 2 : เมื่อน้ำหนักอากาศยานเปลี่ยน แรงขับของเครื่องยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • 3 : เมื่อสมรรถนะอากาศยานเปลี่ยน ขนาดของเครื่องยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • 4 : การสร้างเครื่องยนต์ใหม่ตามสมรรถนะและน้ำหนักที่ได้จากการแผนแบบจะมีราคาสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำให้เก้าอี้นักบินดีดออกโดยนักบินปลอดภัย มีค่าไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 240 Knots
 • 2 : 250 Knots
 • 3 : 260 Knots
 • 4 : 270 Knots
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 :
 • การแผนแบบปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับอากาศยานนั้นจะมีการกำหนดปริมาณน้ำมันสำรองและน้ำมันส่วนที่ไม่ได้ใช้ (Reserve and Trapped Fuel) เป็นปริมาณเท่าใดของน้ำมันทั้งหมด
 • 1 : 1%
 • 2 : 3%
 • 3 : 6%
 • 4 : 8%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • การออกแบบห้องโดยสาร ระยะ Seat Pitch เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดความยาวห้องโดยสาร โดยทั่วไประยะ Seat Pitch วัดจากตำแหน่งใดถึงตำแหน่งใด
 • 1 : จากด้านหลังพนักพิงเก้าอี้ตัวหน้าถึงด้านหน้าพนักพิงเก้าอี้ตัวหลัง
 • 2 : จากด้านหลังพนักพิงเก้าอี้ตัวหน้าถึงด้านหลังพนักพิงเก้าอี้ตัวหลัง
 • 3 : จากขอบนอกที่วางแขนด้านซ้ายถึงขอบนอกที่วางแขนด้านขวา
 • 4 : จากขอบในที่วางแขนด้านซ้ายถึงขอบในที่วางแขนด้านขวา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ชิ้นส่วนอากาศยานใดถูกใช้เพื่อช่วยป้องกัน Sideslip
 • 1 : Vortex generator
 • 2 : Vertical Fin
 • 3 : Ventral Fin
 • 4 : Wing fence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบขนาดความยาวลำตัวของเครื่องบินโดยสาร
 • 1 : จำนวนผู้โดยสาร
 • 2 : จำนวนสัมภาระ
 • 3 : จำนวนเก้าอี้ตามขวาง
 • 4 : จำนวนเก้าอี้ตามยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ปริมาตรของสัมภาระที่จะ Load ลงใต้ท้องเครื่องบิน ต่อผู้โดยสาร 1 คน ตามกฎการบินกำหนดไว้เท่าใด
 • 1 : 0.04-0.24 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 0.14-0.34 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 0.24-0.44 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 0.34-0.54 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • Fuselage Fineness Ratio คืออัตราส่วนในการประมาณขนาดลำตัวเครื่องบิน ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างสัดส่วนใดของลำตัว
 • 1 : ความยาวลำตัวกับความสูงของลำตัว
 • 2 : ความกว้างของลำตัวที่มากที่สุดกับความสูงของลำตัวที่มากที่สุด
 • 3 : ความยาวลำตัวกับเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวหรือพื้นที่ตัดขวางลำตัวที่มากที่สุด
 • 4 : ความยาวลำตัวกับความกว้างของลำตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • พื้นลำตัวเครื่องบินลำเลียงทางทหารที่ออกแบบไว้สำหรับบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะออกแบบให้สูงจากพื้นเท่าใด
 • 1 : 0.8 เมตร
 • 2 : 1.0 เมตร
 • 3 : 1.2 เมตร
 • 4 : 1.4 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • เครื่องบินต่อไปนี้ชนิดใดมี Takeoff Wing Loading มากที่สุด
 • 1 : Jet transport aircraft
 • 2 : Jet fighter
 • 3 : Glider
 • 4 : Homebuilt aircraft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • การออกแบบขนาดลูกล้ออากาศยานจะคิดจากค่าแรงเสียดทานของลูกล้อที่สัมผัสพื้นทางวิ่ง พื้นทางวิ่งใดที่ไม่นำมาใช้ในการหาขนาดลูกล้ออากาศยาน
 • 1 : พื้นหญ้าแข็ง
 • 2 : พื้นหญ้านุ่ม
 • 3 : พื้นหญ้าแห้ง
 • 4 : พื้นหญ้าเปียก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • จากรูป เครื่องบิน Global Hawk UAV เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์แบบใด
 • 1 : Aft-Fuselage
 • 2 : Over Fuselage
 • 3 : Over Wing
 • 4 : Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • การออกแบบใบพัดสำหรับอากาศยานจะมีการกำหนดมุมบิด (Pitch angle) ของใบพัดแตกต่างกันตามประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งการกำหนดค่ามุมบิดของใบพัดนั้นมักจะกำหนดมุมบิดที่ระยะเท่าใดจากจุดศูนย์กลาง
 • 1 : 25% ของรัศมีใบพัด
 • 2 : 75% ของรัศมีใบพัด
 • 3 : 100% ของรัศมีใบพัด
 • 4 : 50% ของรัศมีใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 248 :
 • จากรูป เครื่องบิน F-16 Falcon เป็นการแผนแบบ Inlet สำหรับ Intake Diffuser ประเภทใด
 • 1 : Armpit Inlet
 • 2 : Chin Inlet
 • 3 : Side Inlet
 • 4 : Nose Inlet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • จากรูป เครื่องบิน U-2 เป็นการแผนแบบฐาน ล้อ ประเภทใด
 • 1 : Taildragger
 • 2 : Quadricycle
 • 3 : Multi-Bogey
 • 4 : Bicycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • สิ่งใดในรายการต่อไปนี้ที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มน้ำหนักบรรทุก (Payload) สำหรับอากาศยาน
 • 1 : อุปกรณ์นิรภัย
 • 2 : ผู้โดยสาร
 • 3 : อาวุธ
 • 4 : กระเป๋าเดินทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 251 :
 • จากรูป ส่วนที่เป็นฝาครอบเครื่องยนต์ทั้ง 4 ของเครื่องบิน Airbus A-380 มีชื่อ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Pylon
 • 2 : Nacelles
 • 3 : Throttle
 • 4 : Intake
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • ในขั้นตอนการแผนแบบที่เรียกว่า Aircraft Sizing ถ้าต้องการแผนแบบโดยใช้เครื่องยนต์ที่มีอยู่จริงให้มีขนาดและแรงขับตามที่ได้ผลิตมาใช้งานแล้ว เครื่องยนต์นี้เรียกว่าอะไร
 • 1 : Fixed Engine
 • 2 : Rubber Engine
 • 3 : Manufacturing Engine
 • 4 : Sizing Engine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใบพัดบนลำตัวเครื่อง
 • 1 : การติดตั้งแบบ pusher จะช่วยให้เครื่องบินมี longitudinal static stability มาก ขึ้น
 • 2 : การติดตั้งแบบ tractor นั้นทำให้ใบพัดสามารถทำงานได้มีประสิทธิ์ภาพมากกว่า แบบ pusher
 • 3 : การติดตั้งแบบ tractor จะช่วยให้ปีกมีประสิทธิ์ภาพมากกว่าแบบ pusher
 • 4 : การติดตั้งแบบ pusher จะปัญหาในการระบายความร้อนน้อยกว่าแบบ tractor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใบพัดแบบต่างๆ
 • 1 : Variable-pitch propeller จะทำให้ใบพัดสามารถทำงานที่ประสิทธิ์ภาพสูง ที่ความเร็วของเครื่องบินต่างๆกัน
 • 2 : Fixed-pitch propeller จะมีประสิทธิ์ภาพของใบพัดคงที่เสมอไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องบิน
 • 3 : Fixed-pitch propeller จะต้องหมุนที่ความเร็วรอบสูงๆเพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด
 • 4 : Variable-pitch propeller มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดใหญ่กว่าแบบ fixed-pitch propeller
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ bypass ratio ของเครื่องยนต์แบบ turbofan
 • 1 : อัตราส่วนของมวลอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์แต่ไม่เข้าห้องเผาไหม้ต่อมวล อากาศที่เหลือที่ไหลเข้าห้องเผาไหม้
 • 2 : อัตราส่วนของมวลอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์และเข้าห้องเผาไหม้ต่อมวล อากาศที่เหลือที่ไม่ไหลเข้าห้องเผาไหม้
 • 3 : อัตราส่วนของมวลอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์แต่ไม่เข้าห้องเผาไหม้ต่อมวล อากาศทั้งหมดที่ไหลเข้าเครื่องยนต์
 • 4 : อัตราส่วนของมวลอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์และเข้าห้องเผาไหม้ต่อมวล อากาศทั้งหมดที่ไหลเข้าเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องยนต์ high-bypass turbofan
 • 1 : Thrust ของเครื่องยนต์จะลดลงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่ระดับความสูงมากขึ้น
 • 2 : Specific fuel consumption จะมากขึ้นเมื่อเครื่องทำงานที่ระดับความสูงมากขึ้น
 • 3 : Thrust ของเครื่องจะมากขึ้นเมื่อเครื่องทำงานที่ระดับความสูงมากขึ้น
 • 4 : Thrust ของเครื่องยนต์จะคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่เครื่องยนต์ทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • เหตุใดมุมบิดของใบพัดบริเวณโคนของใบพัดจึงมากกว่าที่บริเวณปลายของใบพัด
 • 1 : เพื่อต้องการให้ใบพัดสร้างแรงขับไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งใบพัด
 • 2 : เพื่อป้องกันการ stall ที่บริเวณโคนของใบพัด
 • 3 : เพื่อป้องกันการการเกิด shock wave ที่บริเวณปลายของใบพัด
 • 4 : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของใบพัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 258 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ
 • 1 : Piston-propeller engine มี propulsive efficiency ดีกว่า Jet engine ในช่วงความเร็วในการบิน subsonic
 • 2 : Turbofan engine ให้แรงขับได้มากกว่า Jet engine
 • 3 : Propeller-reciprocating engine เหมาะที่จะใช้กับเครื่องบิน supersonic
 • 4 : Jet engine เหมาะที่จะใช้กับเครื่องบิน subsonic มากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • บริษัทผู้ผลิตใบพัดเครื่องบินกำหนดขนาดของใบพัดเป็น 24×16 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ขนาดของเส้นผ่านศูนย์ของใบพัดเท่ากับ 24 นิ้ว
 • 2 : ขนาดของเส้นผ่านศูนย์ของใบพัดเท่ากับ 16 นิ้ว
 • 3 : ความยาว pitch เท่ากับ 24 นิ้ว
 • 4 : มุม pitch เท่ากับ 16 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • P-factor ของเครื่องยนต์ใบพัดเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : เกิดจากการที่ plane of rotation ของใบพัดไม่ตั้งฉากกับ flight path ทำให้เกิดการ yaw ขึ้น
 • 2 : เกิดจาก propwash ที่กระทำกับ vertical tail ทำให้เกิดการ yaw ขึ้น
 • 3 : เกิดจาก torque ที่มาจากเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการ yaw ขึ้น
 • 4 : เกิดจาก gyroscopic effect ของใบพัดทำให้เกิดการ yaw ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • สำหรับเครื่องยนต์ Jet engine นั้น wet thrust หมายถึงข้อใด
 • 1 : Thrust ที่ได้จากอัตราส่วนผสมอากาศ-น้ำมันแบบ lean mixer
 • 2 : Thrust ที่ได้เมื่อไม่ใช้ afterburner
 • 3 : Thrust ที่ได้จากการใช้ afterburner
 • 4 : Thrust ที่ได้จากอัตราส่วนผสมอากาศ-น้ำมันแบบ thick mixer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • สำหรับเครื่องยนต์ Jet engine การใช้ afterburner จะส่งผลในข้อใด
 • 1 : เครื่องยนต์จะให้แรงขับมากขึ้นโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
 • 2 : เครื่องยนต์จะให้แรงขับมากขึ้นโดยใช้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดลง
 • 3 : เครื่องยนต์จะให้แรงขับเท่าเดิมแต่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดลง
 • 4 : เครื่องยนต์จะให้แรงขับคงที่เมื่อความเร็วของเครื่องบินเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • การติดตั้งอาวุธบนเครื่องบินรบมี 4 แบบด้วยกัน ประกอบด้วย
 • 1 : External, Semi-Submerged, Conformal, Internal
 • 2 : External, Submerged, Semi-Conformal, Internal
 • 3 : External, Semi-Submerged, Semi-Conformal, Internal
 • 4 : External, Semi-Submerged, Semi-Conformal, Semi-Internal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดคือหน้าที่หลักของ inlet ของเครื่องยนต์ jet engine
 • 1 : ลดความเร็วของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิด shock wave ที่ compressor blade
 • 2 : เพิ่มความเร็วของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ให้แรงขับได้มาก ยิ่งขึ้น
 • 3 : เพิ่มปริมาณอัตราการไหลของอากาศที่เข้าเครื่อง
 • 4 : ลดความดันของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ให้แรงขับได้มากยิ่งขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • ชนิดของ inlet ของเครื่องยนต์ jet engine ในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องบิน subsonic
 • 1 : Ramp inlet
 • 2 : NACA flush inlet
 • 3 : Conical inlet
 • 4 : Pitot inlet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • ลักษณะของ WIng Tip ในข้อใดช่วยลด Induced Drag ได้มากที่สุด
 • 1 : Rouded tip
 • 2 : Cut-off tip
 • 3 : Drooped tip
 • 4 : Endplate tip
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ปีกชนิดต่างๆ
 • 1 : Wetted area มากกว่า Exposed planform area
 • 2 : Wetted area น้อยกว่า Wing area
 • 3 : Exposed planform area มากกว่า Wing area
 • 4 : Wetted area น้อยกว่า Exposed planform area
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • ค่าของอัตราส่วนปริมาตรแพนหางระดับ (Horizontal tail volume ratio) ของเครื่องบิน General aviation มีสถิติการใช้อยู่ในช่วงดังนี้
 • 1 : 0.035 – 0.075
 • 2 : 0.60 – 0.8
 • 3 : 1.0-1.2
 • 4 : 1.5 –2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 269 :
 • การแผนแบบให้วัสดุของโครงสร้างเครื่องบินเป็นชนิดจำกัดอายุใช้งาน แสดงว่าโครงสร้างจัดอยู่ในประเภท
 • 1 : Fail-safe design
 • 2 : Fatigue design
 • 3 : Safe – life design
 • 4 : Endurance design
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • การออกแบบ Airfoil ของหน้าตัดปีกเครื่องบิน TRANSONIC อาศัย Computer ช่วยพัฒนาปีกแบบเดิมให้ดีขึ้น ส่วนสำคัญจากการพัฒนานี้คือ SUPERCRITICAL WING เป็นการพัฒนาโดย
 • 1 : ดัดแปลงชายหลังปีกให้เรียบไม่ให้มี CUSP
 • 2 : ดัดแปลงชายหน้าปีกให้นูนขึ้นมากกว่าเดิม
 • 3 : ดัดแปลงชายหน้าปีกบริเวณ 30% CHORD แนวผิวบนของปีกให้เรียบ
 • 4 : ดัดแปลงชายปีกด้านล่างให้ย้อยลงมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • ในการออกแบบห้องนักบิน ระยะช่องว่าง (Clearance) ของนักบิน 1 คนตามความกว้างของหัวไหล่กำหนดไว้เท่าไร
 • 1 : 30 นิ้ว
 • 2 : 31 นิ้ว
 • 3 : 32 นิ้ว
 • 4 : 33 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • เก้าอี้นักบินรบจะสามารถปรับมุมเอนหลังได้มากที่สุดกี่องศา เพื่อสามารถทนแรงดึงดูดต่อโลกได้มากขึ้น
 • 1 : 50 องศา
 • 2 : 60 องศา
 • 3 : 70 องศา
 • 4 : 80 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • พื้นบังคับที่ทำ 2 หน้าที่ในการควบคุมทิศทางของเครื่องบินในข้อใดที่เรียกชื่อไม่ถูกต้อง
 • 1 : Rudderron
 • 2 : Split Elevon
 • 3 : Flapron
 • 4 : Ruddervator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • จากรูป เครื่องบิน Transport Jet เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์แบบใด
 • 1 : Over Fuselage
 • 2 : Chin
 • 3 : Armpit
 • 4 : Side
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • ครื่องบินที่ออกแบบให้มีค่า Taper Ratio ของปีกมีค่าเป็น 1 คือเครื่องบินที่มี ปีกแบบใด
 • 1 : Delta Wing
 • 2 : Elliptical Wing
 • 3 : Low-Sweep Wing
 • 4 : Rectangular Wing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • องค์ประกอบใดที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญในการคำนวณหาจุดศูนย์รวมปริมาตรของปีก (Wing Center of Volume)
 • 1 : Aspect Ratio
 • 2 : Wing Sweep
 • 3 : Thickness Ratio
 • 4 : Taper Ratio
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • ขนาดความยาว Chord ของ Flap และ Aileron ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีขนาดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขนาดความยาว Chord ของปีก
 • 1 : 20-25%
 • 2 : 35-40%
 • 3 : 10-15%
 • 4 : 30-60%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการพิจารณาการติดตั้ง landing gear
 • 1 : Wing setting angle
 • 2 : Taildown angle
 • 3 : Caster angle
 • 4 : Overturn angle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • Load ในข้อใดถูกใช้ในการเลือกขนาดยางของล้อ nose landing gear
 • 1 : Maximum static load
 • 2 : Aircraft takeoff weight
 • 3 : Maximum breaking load
 • 4 : Aircraft landing weight
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • สำหรับการออกแบบ tricycle landing gear ซึ่งมีล้อหน้า (Nose Gear) และล้อหลัก (Main Gear) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ต้องให้ล้อหลัก (Main Gear) รับน้ำหนักของเครื่องบินมากกว่าล้อหน้า (Nose Gear)
 • 2 : ต้องให้ล้อหน้า (Nose Gear) และล้อหลัก (Main Gear) แบ่งรับน้ำหนักของเครื่องบินเท่ากัน
 • 3 : ต้องให้ center of gravity ของเครื่องบินอยู่ด้านหลังของล้อหลัก (Main Gear) เพื่อให้ takeoff ง่ายขึ้น
 • 4 : ต้องให้ center of gravity ของเครื่องบิน อยู่ใกล้กับล้อหน้า (Nose Gear) เพื่อให้ takeoff ง่ายขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • ในขณะที่เครื่องบินกำลัง touchdown ในช่วงระหว่างลงจอด ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : Load factor ที่ center of gravity ของเครื่องบิน มากกว่า landing gear load factor
 • 2 : Load factor ที่ center of gravity ของเครื่องบิน น้อยกว่า landing gear load factor
 • 3 : Load factor ที่ center of gravity ของเครื่องบิน เท่ากับ landing gear load factor
 • 4 : Landing gear load factor เท่ากับสัดส่วนน้ำหนักของเครื่องบินต่อแรงยก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ landing gear แบบ tail dragger
 • 1 : Tail dragger มักจะก่อให้เกิดการหมุนตัวบนพื้นของเครื่องบิน (Ground Roll) ทำให้เสียการทรงตัว
 • 2 : Tail dragger ช่วยทำให้นักบินมีทัศนะวิสัยดีขึ้น ในขณะ ground roll
 • 3 : Tail dragger ช่วยทำให้เครื่องบินวิ่งขึ้นจาก runway ได้ช้าลง
 • 4 : Tail dragger ช่วยทำให้เครื่องบินสามารถ landing ได้ง่ายขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ในการออกแบบห้องนักบิน การกำหนดมุมมองของสายตานักบินจากในห้องนักบินไปยังทางวิ่งขณะนำเครื่องร่อนลงในทัศนวิสัยที่แย่ นักบินควรจะมองเห็นสนามบินจากระยะห่างกี่ฟุต
 • 1 : 800 ฟุต
 • 2 : 1000 ฟุต
 • 3 : 1200 ฟุต
 • 4 : 1400 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • ในการออกแบบ Landing Gear นั้น Shock Absober ชนิดใดต่อไปนี้มีประสิทธิภาพในการ absorb energy ได้สูงสุด
 • 1 : Steel leaf spring
 • 2 : Rubber bungee
 • 3 : Steel coil spring
 • 4 : Oleo pneumetric
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • ในการออกแบบ Landing Gear นั้น Gear Load Factor ของเครื่องบินชนิดใดมีค่ามากที่สุด
 • 1 : Bomber
 • 2 : Transport aircraft
 • 3 : General aviation
 • 4 : Navy fighter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • ตำแหน่ง Front Spar ของปีกเครื่องบินโดยทั่วไปจะอยู่ที่ระยะใด
 • 1 : 20-30 %MAC
 • 2 : 5-15 %MAC
 • 3 : 35-40 %MAC
 • 4 : 10-45 %MAC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • Fuselage Slenderness Ratio ของเครื่องบิน Light Transport กำหนดให้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมระหว่าง
 • 1 : 3 – 8
 • 2 : 7 – 9
 • 3 : 9 – 14
 • 4 : 8 – 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • เครื่องบินขนาดเบาที่ใช้หางเป็นรูปตัว V (V – TAIL) ควรใช้พื้นที่หางมากกว่าหางธรรมดา (CONVENTIONAL AIRCRAFT) เป็นกี่เปอร์เซ็นต์?
 • 1 : ขนาดเพิ่มขึ้น 5% ของพื้นบังคับธรรมดา
 • 2 : ขนาดเพิ่มขึ้น 10% ของพื้นบังคับธรรมดา
 • 3 : ขนาดเพิ่มขึ้น 15% ของพื้นบังคับธรรมดา
 • 4 : ขนาดเพิ่มขึ้น 20% ของพื้นบังคับธรรมดา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • ตำแหน่ง Rear Spar ของปีกเครื่องบินโดยทั่วไปอยู่ที่ระยะใด
 • 1 : 40-50 %MAC
 • 2 : 60-75 %MAC
 • 3 : 75-85 %MAC
 • 4 : 50-80 %MAC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • การออกแบบระบบฐานล้อ (LANDING GEAR) ให้แข็งแรงตามประเภทต่าง ๆ ของเครื่องบิน (AIRPLANE CATEGORY) ถ้าเป็นเครื่องบินใช้งานธุรการ ระบบฐานต้องแข็งแรงต่อ LIMIT DESENT VELOCITY ได้ประมาณ
 • 1 : 6 FT/SEC
 • 2 : 8 FT/SEC
 • 3 : 10 FT/SEC
 • 4 : 12 FT/SEC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ขณะที่เครื่องบินเริ่มลดตัว Landing สู่สนามบิน นักบินจะต้องปรับมุมปะทะปีกให้ Lift น้อยกว่า Weight ข้อบังคับการออกแบบอากาศยาน กำหนดเกณฑ์นี้ไว้ดังนี้
 • 1 : ให้ Lift เหลือ 1 ใน 3 ของ Weight ขณะ Landing
 • 2 : ให้ Lift เหลือ 2 ใน 3 ของ Weight ขณะ Landing
 • 3 : ให้ Lift เหลือเท่ากับ Weight ขณะ Landing
 • 4 : ให้ Lift เหลือครึ่งหนึ่งของ Weight ขณะ Landing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ปัจจุบัน FAR part 23 ของสหรัฐอเมริกา ยอมขยายขอบเขตของน้ำหนักรวมวิ่งขึ้นสูงสุดจาก 12500 ปอนด์ (5670 kg) มาเป็น 19000 ปอนด์ (9314 kg) เพื่อให้เครื่องบินขนาดเบาแบบ COMMUTOR สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้กี่ที่นั่ง?
 • 1 : 15 ที่นั่ง
 • 2 : 17 ที่นั่ง
 • 3 : 19 ที่นั่ง
 • 4 : 21 ที่นั่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • PRIMARY AIRCRAFT CATEGORY (PAC) ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เครื่องบินขนาดเบาบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 4 คน เป็น SPECIAL CATEGORY โดยกำหนดน้ำหนักรวมสูงสุดไว้ที่เท่าใด?
 • 1 : 2500 ปอนด์ (1334 kg)
 • 2 : 2700 ปอนด์ (1225 kg)
 • 3 : 2900 ปอนด์ (1315 kg)
 • 4 : 3100 ปอนด์ (1406 kg)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • เครื่องบินประเภทเบาพิเศษใช้ชื่อว่า VERY LIGHT AIRCRAFT (VLA) ซึ่งมีคนนั่งได้เพียง 2 คน ได้จำกัดน้ำหนักรวมสูงสุดขณะวิ่งขึ้นไว้ไม่เกินเท่าใด?
 • 1 : 1454 ปอนด์ (660 kg)
 • 2 : 1554 ปอนด์ (705 kg)
 • 3 : 1654 ปอนด์ (750 kg)
 • 4 : 1754 ปอนด์ (795 kg)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • ในการออกแบบห้องนักบิน การกำหนดมุมมองของสายตานักบินจากในห้องนักบินไปยังทางวิ่งขณะนำเครื่องร่อนลงในทัศนวิสัยที่แย่ นักบินควรจะมองเห็นสนามบินจากระยะสูงกี่ฟุต
 • 1 : 50 ฟุต
 • 2 : 100 ฟุต
 • 3 : 150 ฟุต
 • 4 : 200 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของการแผนแบบเครื่องบินล่องหน (Stealth Aircraft)
 • 1 : Radar Cross-section
 • 2 : ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • 3 : ความร้อน (Heat – Infrared)
 • 4 : การมองเห็น (Visual)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • จากรูป เครื่องบิน F-4 Phantom เป็น การแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : Conventional Tail
 • 2 : H-Tail
 • 3 : Inverted Y-Tail
 • 4 : Cruciform Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • ปีกอากาศยานที่มีค่า Aspect Ratio สูง คือปีกแบบใด
 • 1 : ปีกสั้นและกว้าง
 • 2 : ปีกสั้นและแคบ
 • 3 : ปีกยาวและกว้าง
 • 4 : ปีกยาวและแคบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 299 :
 • การออกแบบห้องนักบินจะต้องคำนึงถึงความสูงของนักบินเป็นหลัก ขนาดของห้องนักบินเครื่องบินทางทหารและเครื่องบินโดยสารในอนาคตสำหรับนักบินหญิง จะกำหนดความสูงของนักบินไม่ต่ำกว่าเท่าไร
 • 1 : 1.56 เมตร
 • 2 : 1.61 เมตร
 • 3 : 1.66 เมตร
 • 4 : 1.71 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • เครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ห้องโดยสารชั้นหนึ่งจะกำหนดให้พนักงานต้อนรับอย่างน้อย 1 คนสามารถให้บริการผู้โดนสารได้จำนวนกี่คน
 • 1 : 12
 • 2 : 16
 • 3 : 20
 • 4 : 24
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • จากรูป เครื่องบิน F-14 Tomcat เป็น การแผนแบบฐานล้อ ประเภทใด
 • 1 : Tricycle
 • 2 : Quadricycle
 • 3 : Multi-Bogey
 • 4 : Bicycle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • เครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ห้องโดยสารชั้นประหยัดจะกำหนดให้ห้องน้ำอย่างน้อย 1 ห้องสามารถให้บริการผู้โดนสารได้จำนวนกี่คน
 • 1 : 40-60 คน
 • 2 : 30-40 คน
 • 3 : 20-30 คน
 • 4 : 10-20 คน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • จากรูป เครื่องบิน A-10 Thunderbolt เป็นการแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : Conventional Tail
 • 2 : T-Tail
 • 3 : H-Tail
 • 4 : Cruciform Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • เครื่องบินน้ำหนักประมาณเท่าใด ที่ควรจะต้องมียางล้อ 4 เส้นต่อ 1 ขาล้อหลัก
 • 1 : < 50,000 ปอนด์
 • 2 : 50,000 ปอนด์ – 200,000 ปอนด์
 • 3 : 200,000 ปอนด์ – 400,000 ปอนด์
 • 4 : > 400,000 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • จากรูป เครื่องบิน C-5 Galaxy เป็นการแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : Conventional Tail
 • 2 : T-Tail
 • 3 : H-Tail
 • 4 : Cruciform Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • จากรูป เครื่องบิน F-117 Nighthawk เป็นการแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : V-Tail
 • 2 : T-Tail
 • 3 : H-Tail
 • 4 : Y-Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 • จากรูป เครื่องบิน Ultra-Light เป็น การแผนแบบหางแบบใด
 • 1 : Inverted Y-Tail
 • 2 : Inverted T-Tail
 • 3 : Inverted H-Tail
 • 4 : Inverted V-Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ข้อใดไม่ใช่บริภัณฑ์ (ACCESSORY) ในการคำนวณหาน้ำหนักรวมของอากาศยานที่ปรับลดลงในภารกิจการบินสำหรับเครื่องบินรบ
 • 1 : ปืนกล
 • 2 : ลูกระเบิด
 • 3 : กระสุนปืน
 • 4 : น้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • จากรูป เครื่องบิน PC-9 Pilatus เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์ แบบใด
 • 1 : Tractor Tail
 • 2 : Pusher Pod
 • 3 : Tractor Fuselage
 • 4 : Tractor Wing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • เครื่องบินโดยสารบินที่ระดับความสูงระหว่าง 25,000 – 43,000 ฟุต จะต้องปรับความดันในห้องโดยสารเท่าใด
 • 1 : 0 บาร์
 • 2 : 0.37 บาร์
 • 3 : 0..58 บาร์
 • 4 : 0.65 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :
 • จากรูป เครื่องบิน Sonic Cruiser เป็นการแผนแบบอากาศยานแบบใด
 • 1 : Three-Surface
 • 2 : Lifting Canard
 • 3 : Flying Wing
 • 4 : Tailless
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • จากรูป เครื่องบิน Super Guppy เป็นการแผนแบบติดตั้งเครื่องยนต์ แบบใด
 • 1 : Tractor Wing
 • 2 : Tractor Pod
 • 3 : Tractor Fuselage
 • 4 : Tractor Tail
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :
 • ระยะ Moment Arm ของส่วนหางคือระยะที่วัดระหว่าง
 • 1 : 25% ของเส้น Mean Aerodynamic Chord ของปีกและหาง
 • 2 : 25% ของเส้น Geometric Chord ของปีกและหาง
 • 3 : 25% ของเส้น Root Chord ของปีกและหาง
 • 4 : 25% ของเส้น Tip Chord ของปีกและหาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • ช่วงน้ำหนักเท่าใดของเครื่องบินขนส่งขนาดกลางขึ้นไปที่ถูกออกแบบให้ใช้ลูกล้อคู่ 2 ล้อต่อ Strut
 • 1 : น้อยกว่า 50,000 ปอนด์
 • 2 : 50,000-250,000 ปอนด์
 • 3 : 200,000-400,000 ปอนด์
 • 4 : มากกว่า 400,000 ปอนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • จากรูป เครื่องบิน X-47 UCAV เป็น การแผนแบบอากาศยานแบบใด
 • 1 : Three-Surface
 • 2 : Lifting Canard
 • 3 : Flying Wing
 • 4 : Tailless
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • ในการออกแบบลำตัวอากาศยาน ข้อใดไม่ได้นำมาพิจารณาเป็นอันดับแรกในการออกแบบ
 • 1 : น้ำหนักบรรทุก
 • 2 : ระบบปรับความดัน
 • 3 : ถังน้ำมัน
 • 4 : ตำแหน่งเครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 317 :
 • การวิเคราะห์น้ำหนักล้อในขั้น Conceptual Design จะประมาณจากน้ำหนักรวมของอากาศยานในขณะลงพื้น (Landing Weight) ซึ่งน้ำหนักอากาศยานขณะลง พื้นนี้โดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่าสูงสุดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของน้ำหนักวิ่งขึ้น
 • 1 : 70%
 • 2 : 75%
 • 3 : 80%
 • 4 : 85%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • การแผนแบบในส่วนของ Conceptual Sketch เป็นการแผนแบบในขั้นตอนใด
 • 1 : Conceptual Design
 • 2 : Preliminary Design
 • 3 : Detail Design
 • 4 : Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • ตามกฏขององค์กรการบินสหรัฐฯ (FAA) กำหนดให้ยืดความยาวทางวิ่งออกไปอีกเป็นระยะทางเท่าใดของระยะทางวิ่งลงพื้นทั้งหมด (Total Landing Distance) เพื่อกำหนดให้เป็นระยะทางวิ่งลงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอากาศยาน
 • 1 : 1.67 เท่าของ Total Landing Distance
 • 2 : 2.33 เท่าของ Total Landing Distance
 • 3 : 2.67 เท่าของ Total Landing Distance
 • 4 : 3.33 เท่าของ Total Landing Distance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • การแผนแบบในส่วนของการวางโครงสร้างอากาศยาน เป็นการแผนแบบในขั้นตอนใด
 • 1 : Conceptual Design
 • 2 : Preliminary Design
 • 3 : Detail Design
 • 4 : Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • การแผนแบบในส่วนของการกำหนดขนาดชิ้นส่วนของโครงสร้างโดยละเอียดเป็นการแผนแบบในขั้นตอนใด
 • 1 : Conceptual Design
 • 2 : Preliminary Design
 • 3 : Detail Design
 • 4 : Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • การแผนแบบในส่วนของ Aircraft Lofting เป็นการแผนแบบในขั้นตอนใด
 • 1 : Preliminary Design
 • 2 : Detail Design
 • 3 : Conceptual Design
 • 4 : Fabrication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • FAR กำหนดให้ Balance Field Length ควรมีระยะปลอดภัยสูงสุดสำหรับเครื่องบินขนาดตั้งแต่กี่เครื่องยนต์
 • 1 : 1 เครื่องยนต์
 • 2 : 2 เครื่องยนต์
 • 3 : 3 เครื่องยนต์
 • 4 : 4 เครื่องยนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • จากรูป เครื่องบิน TM-50261 เป็นการแผน แบบอากาศยานแบบใด
 • 1 : Three-Surface
 • 2 : Lifting Canard
 • 3 : Flying Wing
 • 4 : Winglets
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ที่ปีก wing-mounted podded engine
 • 1 : ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างของปีก
 • 2 : เพิ่มน้ำหนักโครงสร้างของปีก
 • 3 : ทำให้ปีกมีแรงต้านลดลง
 • 4 : การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทำได้ยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • กรณี Landing สู่พื้นสนามของเครื่องบินเกิดอาการกระดอน (REBOUND) จากพื้น เพราะฐานยุบตัวสุดแล้วยืดตัวทันทีจนสุด (UNSPRUNG) อยากทราบว่า LOAD FACTOR กระทำที่จุดยึดฐานในภาวะนี้ คือ
 • 1 : 20 เท่า
 • 2 : 15 เท่า
 • 3 : 25 เท่า
 • 4 : 30 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • การออกแบบโครงสร้างชนิดความเค้นอยู่ที่ Permanent Deform 0.2% Elongation โลหะจะมีคุณสมบัติอยู่ในภาวะเช่นใด
 • 1 : Ultimate strength
 • 2 : Design elongation
 • 3 : Plastic limit
 • 4 : Elastic limit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • การบินในความหมายของนักบินพูดถึงสภาวะ TUCK UNDER ของเครื่องบิน เมื่อบินด้วยความเร็วสูงใกล้ย่าน Transonic speed เข้าสู่สภาวะ Unstable เพราะ center of pressure เคลื่อนที่ไปอยู่ที่ 50% Mean Aerodynamic chord การแก้ไขให้ Stable ทำได้โดย
 • 1 : เปลี่ยนปีกลู่หลังให้มาเป็นปีกตรง (NON SWEPT)
 • 2 : เปลี่ยนปีกลู่หลัง มาเป็นปีกแบบ Delta Wing
 • 3 : แก้ไขให้ปีกมีค่า ASPECT RATION มากขึ้น
 • 4 : ปรับตัวผล Aerodynamic Center ให้ใกล้ Center of gravity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • แผ่นอลูมิเนียมอัลลอย บุผิวปีกเครื่องบิน ตรงกับมาตรฐานอเมริกันเรียกว่า Sheet มีขนาดต่าง ๆ ของความหนาแผ่นวิ่งอยู่ระหว่าง
 • 1 : 0.016” ถึง 0.250”
 • 2 : 0.020” ถึง 0.200”
 • 3 : 0.020” ถึง 0.250”
 • 4 : 0.025” ถึง 0.250”
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :
 • สำหรับเครื่องบินโดยสารทั่วไป ความดันลมยางควรมีค่าสูงสุดไม่เกินเท่าใด เพื่อป้องกันความเสียหายของลู่วิ่ง
 • 1 : 80 psi
 • 2 : 120 psi
 • 3 : 150 psi
 • 4 : 200 psi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • หลักการทั่วไปในการป้องกันการเกิด flutter ที่ aileron คือข้อใด
 • 1 : ออกแบบให้ center of gravity ของ aileron อยู่ด้านหน้าของ hinge line
 • 2 : ออกแบบให้ center of gravity ของ aileron อยู่ข้างหลังของ hinge line
 • 3 : ออกแบบให้ aileron มีความยาว span มากๆ
 • 4 : ออกแบบให้ aileron มีความยาว chord มากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มช่องว่างขนาดใหญ่ (Major Cutouts) บนโครงสร้างลำตัวอากาศยาน
 • 1 : หน้าต่างสำหรับผู้โดยสาร
 • 2 : กระจกห้องนักบิน (Windscreen)
 • 3 : ประตูทางเข้าออกอากาศยาน
 • 4 : ช่องเก็บขาล้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 330 : Construction,Cost Manage
ข้อที่ 333 :
 • อลูมิเนียมอัลลอยเป็นวัตถุที่มีใช้มากกับโครงสร้างอากาศยาน เพราะนอกจากแข็งแรงแล้ว ยังมีน้ำหนักเบาอยากทราบว่าเบากว่าเหล็ก เป็นเท่าใด ?
 • 1 : 1 ใน 3.5 เท่า
 • 2 : 1 ใน 3.8 เท่า
 • 3 : 1 ใน 2.5 เท่า
 • 4 : 1 ใน 2.8 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • วัสดุอลูมิเนียมชนิดอบชุบได้ (Heat Treatable alloy) ภายหลังอบชุบแล้ว จะป้องกันมิให้เกิดการแก่ตัว (Aging) ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ
 • 1 : ต่ำกว่า 0 องศาฟาเรนไฮด์
 • 2 : ต่ำกว่า 32 องศาฟาเรนไฮด์
 • 3 : ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
 • 4 : ต่ำกว่า 32 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • กระบวนการทำ Artificial Aging ตามมาตรฐานอเมริกันเป็นการนำชิ้นงานมาเผาให้ร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิระดับหนึ่ง ให้ตรวจสอบหมายเลขวัสดุต่อไปนี้วัสดุข้อไหนอบชุบไม่ได้
 • 1 : 2024 , 3003
 • 2 : 6061 , 7075
 • 3 : 5052 , 1100
 • 4 : 3003 , 6061
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยชนิดอบชุบไม่ขึ้น แต่ทำ Cold work (ขึ้นรูปรีดเย็น) ได้ดี จงหาว่าอยู่ข้อไหน
 • 1 : 5056
 • 2 : 6061
 • 3 : 1100
 • 4 : 3003
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • อลูมิเนียม นอกจากตีขึ้นรูป (forging) ได้แล้วยังสามารถนำมาหล่อขึ้นรูปได้ อยากทราบว่าอลูมิเนียมหล่อมีกี่ชนิด
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • รหัสอักษรใช้ถามหลังตัวตัวเลขบ่งถึงกระบวนการอบชุบของวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย ให้หาดูว่าตัวห้อยบ่งวัสดุโกลนซิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า “WROUGHT ALLOY” เป็นข้อใด
 • 1 : _S
 • 2 : _F
 • 3 : _RT
 • 4 : _W
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :
 • ตามมาตรฐานอเมริกัน กำหนดให้เครื่องบินมีสิทธิ์ใช้วัสดุเหล็กได้ในเฉพาะที่รับ Loads สูง ๆ ชนิดของเหล็กที่ยอมให้ใช้ได้กับอากาศยานได้แก่หมายเลข
 • 1 : 2330
 • 2 : 3440
 • 3 : 4130
 • 4 : 1100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามที่ควรระวังเกี่ยวกับวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยในการใช้งานที่อุณหภูมิบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสูงเกินกว่าเท่าใด จึงห้ามใช้ชนิด 7075
 • 1 : 210 องศาฟาเรนไฮด์ (99 องศาเซสเซียส)
 • 2 : 240 องศาฟาเรนไฮด์ (116 องศาเซสเซียส)
 • 3 : 300 องศาฟาเรนไฮด์ (149 องศาเซสเซียส)
 • 4 : 250 องศาฟาเรนไฮด์ (121 องศาเซสเซียส)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • อลูมิเนียมอัลลอยชนิดใดที่สามารถอบชุบ (Heat treatment) & เชื่อม (weld) ได้ดี และนิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของเครื่องบินเบาพิเศษ (Ultra light)
 • 1 : 5052
 • 2 : 2024
 • 3 : 7075
 • 4 : 6061
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ภาวะประสงค์ _AQ หลังการอบชุบ (Heat treatment) หากยังไม่ดำเนินการจนจบ process ของการผลิตชิ้นส่วนแล้ว ชิ้นงานนั้นจะอยู่ในภาวะใดต่อไป
 • 1 : _AQ เป็น _W
 • 2 : _W เป็น _O
 • 3 : _W เป็น _T
 • 4 : _W เป็น _AQ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ความหนาของแผ่นผิว (SKIN) ของอลูมิเนียมอัลลอยตามมาตรฐานอเมริกัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 • 1 : FOIL , SHIM และ SHEET
 • 2 : SHIM , SKIN และ PLATE
 • 3 : SHEET , SKIN และ PLATE
 • 4 : FOIL , SHEET และ PLATE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • สัญลักษณะของกลุ่มวัสดุ (Designation of group) จากตัวเลขต่อไปนี้ กลุ่มไหนมี Magnesium เป็นตัวผสมหลัก (Alloying Element)
 • 1 : 5052
 • 2 : 3003
 • 3 : 6061
 • 4 : 7075
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • วัสดุในกลุ่มของโลหะประเภทใดที่ Military Standard Specification ระบุว่า ไม่ค่อยนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างเครื่องบิน
 • 1 : อลูมีเนียม
 • 2 : เหล็ก
 • 3 : ไททาเนียม
 • 4 : แมกนีเซียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • การออกแบบประตูเข้าออกและช่องว่างระหว่างแถวเก้าอี้โดยสาร โดยทั่วไปจะแบ่งจากเก้าอี้โดยสารจำนวนกี่แถว
 • 1 : 5-8 แถว
 • 2 : 10-20 แถว
 • 3 : 8-15 แถว
 • 4 : 15-25 แถว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องในการแผนแบบส่วนหางของอากาศยานให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1 : จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยาน
 • 2 : แรงยกที่เกิดจากส่วนหาง
 • 3 : Tail Moment Arm
 • 4 : ความหนาของหาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • การติดตั้งอาวุธบนเครื่องบินรบ โดยทั่วไประยะห่างระหว่างจุดติดตั้งอาวุธกำหนดไว้อย่างต่ำเท่าใด
 • 1 : 8 เซนติเมตร
 • 2 : 10 เซนติเมตร
 • 3 : 15 เซนติเมตร
 • 4 : 20 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • อลูมิเนียมชนิดอบชุบได้ (Heat Treatable alloy) เมื่อผ่านการอบชุบเสร็จใหม่ ๆ แต่ยังไม่ทำกระบวนการใดๆ ในขั้นต่อไป และต้องการพักไว้จะยืดอายุ (prolong life) ต้องทำอย่างไร?
 • 1 : เก็บไว้ในน้ำแข็งแห้ง
 • 2 : เก็บไว้ในตู้เย็น
 • 3 : เก็บไว้ในถังน้ำร้อน
 • 4 : เก็บในเตาอบชุบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • ถ้าอลูมิเนียมอบชุบแล้วยังไม่ทำกระบวนการอะไรต่อไป และไม่ทำ prolong Life ถ้าห้องทำงานมีอุณหภูมิ 10°F (-12°C) จะเก็บไว้ได้นานกี่วัน
 • 1 : 10 วัน
 • 2 : 7 วัน
 • 3 : 6 วัน
 • 4 : 3 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • ให้หาว่า เหล็กกล้า (CARBON STEEL) ชนิดใดตามมาตรฐานอเมริกันใช้ทำสปริงได้
 • 1 : 1095
 • 2 : 1020
 • 3 : 1010
 • 4 : 1008
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • เหล็กกล้าผสม (ALLOY STEEL) ชนิดใดกำหนดเป็นมาตรฐานของอเมริกัน มีความแข็งแรงชนิดทำหูยึดแท่นเครื่องยนต์ได้
 • 1 : 4130
 • 2 : 3440
 • 3 : 6135
 • 4 : 6063
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • จงเลือกชนิดของสลักย้ำ (RIVET) อลูมิเนียมของเครื่องบิน ว่าตัวไหนต้องอบชุบก่อนใช้ (Heat Treatment)
 • 1 : AN 426 A 4 – 6
 • 2 : AN 426 B 4 – 6
 • 3 : AN 426 D 4 – 6
 • 4 : AN 426 – 4 – 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • ภายหลังอบชุบแล้ว อลูมิเนียมอัลลอยต้องคลายความเครียดให้อยู่ตัวตามภาวะประสงค์ (Temper designation) ตัวอย่างเช่น7075_T6511 ข้อไหนตัวเลขหลักใดบ่งว่าคลายความเครียด
 • 1 : 6xxx
 • 2 : x5xx
 • 3 : xx1x
 • 4 : xxx1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • วัสดุไตเตเนียมอัลลอย มีความแข็งแรงเกือบเท่าเหล็กแต่น้ำหนักเบากว่าเหล็กถามว่าเบากว่ากี่เท่า
 • 1 : 1.7 เท่า
 • 2 : 1.3 เท่า
 • 3 : 2.0 เท่า
 • 4 : 2.2 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • เศษผงของแมกนีเซียมติดไฟง่าย ถ้าติดไฟจะดับได้อย่างไร
 • 1 : ใช้โฟมเคมีดับ
 • 2 : ใช้ทรายแห้งหรือดินกลบ
 • 3 : ใช้น้ำดับ
 • 4 : ใช้ผงถ่านกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • ตัวเลขข้อไหนเป็น Young’s Modulus ของ Magnesium Alloy
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 358 :
 • อากาศยานใช้วัสดุแมกนีเซียมอัลลอยได้มากในบริเวณโครงสร้างที่ต้องการให้น้ำหนักเบากว่าอลูมิเนียมอัลลอย ถามว่าเบากว่ากี่เท่า
 • 1 : 1.50 เท่า
 • 2 : 1.75 เท่า
 • 3 : 1.85 เท่า
 • 4 : 1.95 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • เหล็กกล้าอัลลอย (High Alloy steel) ชนิดที่มีใช้กับโครงสร้างอากาศยาน เช่น แท่นเครื่องยนต์ และโครงสร้างฐานลูกล้อ ฯลฯ เป็นต้น ตามมาตรฐานอเมริกันจะกำหนดด้วยรหัสอะไร
 • 1 : 2310
 • 2 : 4130
 • 3 : 6135
 • 4 : 6150
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • การตรวจสอบคุณภาพความแข็ง (Hardness Testing) ของวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยกระทำเพื่อต้องการทราบอะไร
 • 1 : ภาวะประสงค์ถูกต้อง
 • 2 : ความแข็งที่ผิวถูกต้อง
 • 3 : การอบชุบถูกต้อง
 • 4 : แรงดึงผ่านการรับรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • คำว่า Pure Aluminum หมายถึง กลุ่มรหัส 1100 ถามว่า มีอลูมิเนียมบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 95%
 • 2 : 96.5%
 • 3 : 98.5%
 • 4 : 99.99%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • ระยะเวลาที่ใช้เพื่อการอบชุบวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 7075 ให้เป็น _T6 ที่อุณหภูมิ 120 °C นานเท่าใด
 • 1 : 1 วัน
 • 2 : 2 วัน
 • 3 : 3 วัน
 • 4 : 4 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 363 :
 • รหัสของสลักย้ำมาตรฐานอเมริกัน AN 426 DD5-7 อยากทราบว่าสลักย้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าใด? และวัสดุอะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • การออกแบบโครงสร้างชนิดความเค้นอยู่ที่ Permanent Deform 0.2% Elongation โลหะจะมีคุณสมบัติอยู่ในภาวะเช่นใด
 • 1 : เป็น working stress
 • 2 : เป็น endurance limit
 • 3 : เป็น plastic limit
 • 4 : เป็น elastic limit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • เมื่อเปรียบเทียบชิ้นส่วนครอบปลายปีก (Wing – tip fairing) ของเครื่องบินขนาดเบา (LIGHT AIRCRAFT) ที่สร้างจากวัสดุแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยหนา 0.032 นิ้ว สามารถสร้างด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส แทนได้ถ้าไฟเบอร์กลาสนั้นเป็น Cloth No.181 อยากทราบว่าต้องช้อนทับขึ้นรูปในแม่แบบ (Female Mold) รวมกี่ชั้น
 • 1 : 2 ชั้น
 • 2 : 3 ชั้น
 • 3 : 4 ชั้น
 • 4 : 5 ชั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • ในการสร้างและประกอบรวมชิ้นส่วนของเครื่องบิน ต้องใช้ Jig และ Fixture ความหมายของคำต่อไปนี้ ข้อไหนเกี่ยวข้องกับการใช้ Jig และ Fixture
 • 1 : Skeleton, Mold
 • 2 : Router, Stretch - wrap forming
 • 3 : Ice box, Buckling bar
 • 4 : Tooling finger, Optical square
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • โครงสร้างอากาศยานเริ่มนำวัสดุ GLASS FIBER – POLYESTER COMPOSITE มาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.อะไร
 • 1 : 2510
 • 2 : 2513
 • 3 : 2516
 • 4 : 2519
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • การนำวัสดุ Boron Graphite มาใช้เพราะมี STRENGTH สูงมาก แต่เมื่อค้นพบ KEVLAR ยิ่งเบากว่าและแข็งแรงมากกว่า ถามว่า KEVLAR เบากว่าโลหะกี่เปอร์เซ็นต์?
 • 1 : 20%
 • 2 : 30%
 • 3 : 40%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • วัสดุ KEVLAR มี TENSILE STRENGTH สูงกว่าทั้งวัสดุ BORON และ GRAPHITE แต่มีข้อด้อยกว่า คือ
 • 1 : SHEAR STRENGTH ต่ำ
 • 2 : TORSIONAL STRENGTH ต่ำ
 • 3 : BENDING STRENGTH ต่ำ
 • 4 : COMPRESSIVE STRENGTH ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • มีผู้นำวัสดุไฟเบอร์กลาสมาใช้ทำเสื้อเกราะป้องกันกระสุนปืนพก ถามว่าเป็นไฟเบอร์กลาสชนิดใด?
 • 1 : BORON
 • 2 : KEVLAR
 • 3 : CARBON
 • 4 : GRAPHITE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 5052 - H14 อยากทราบว่า H14 คืออะไร?
 • 1 : Full Hard
 • 2 : Quarter Hard
 • 3 : Tree – Quarter Hard
 • 4 : Half Hard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม direct operating cost ของสายการบินทั่วไป
 • 1 : Fuel cost
 • 2 : Training
 • 3 : Ground equipment maintenance cost
 • 4 : Advertising, promotion and sales expenses
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 332 : Maintenance & Repairs
ข้อที่ 373 :
 • ความเร็วบินวนระดับที่เหมาะสม (Best Loiter Velocity) สำหรับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ Turboprops ควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : 80-120 Knots
 • 2 : 120-150 Knots
 • 3 : 150-200 Knots
 • 4 : 200-250 Knots
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • เครื่องบินส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบมาให้บินวนเหนือสนามบินภายในช่วงเวลากี่นาที เพื่อรออนุญาตจากหอบังคับการบินให้นำเครื่องลงสู่สนามบินได้
 • 1 : 10 นาที
 • 2 : 15 นาที
 • 3 : 20 นาที
 • 4 : 30 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 375 :
 • การวิ่งขึ้น – ลง (Take – Off and landing) ตามปกติเครื่องบินจะสะสม Residual Stress ตามบริเวณต่างๆ ของโครงสร้าง แต่สามารถขจัดออกได้ โดย
 • 1 : Fatigue improvement
 • 2 : ทำ Static Preloading
 • 3 : ขจัด Residual Compressive Stress
 • 4 : กำหนดใช้ Service life
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 376 :
 • Percent of proprability of survival ของการคิดอายุใช้งานของเครื่องบิน กำหนดเลือกใช้อายุใช้งาน อยู่ใน Range
 • 1 : 90% Survival
 • 2 : 92% Survival
 • 3 : 95% Survival
 • 4 : 98% Survival
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • การกำหนดให้ Fatigue life หรืออายุการใช้งานของเครื่องบินจะหมดอายุ จะคิดที่โครงสร้างใดเป็นหลัก
 • 1 : ปีก
 • 2 : ลำตัว
 • 3 : ชุดหาง
 • 4 : ชุดล้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • Endurance limit คือข้อใด
 • 1 : จำนวน cycle ที่ถือว่าไม่เกิดการแตกหักจาการกระทำของภาระที่กระทำซ้ำๆ
 • 2 : การแตกร้าว (Cracking) ด้วยการใช้ Applied Stress สูงๆกระทำจำนวนครั้งมาก
 • 3 : การแตกหัก (Fracture) ด้วยการใช้ Applied stress ต่ำกระทำจำนวนครั้งมาก
 • 4 : การแตกร้าว (Cracking) ด้วยการใช้ Applied Stress สูงๆกระทำจำนวนครั้งน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • ทุกครั้งที่เครื่องบินขณะล้อแตะพื้นสนามบินเพียงเล็กน้อย นักบินจะพยายามทำลายแรงยกปีกให้หมดไปทันที เพราะ
 • 1 : ให้ Induced Drag เพิ่มขึ้น
 • 2 : ให้ Induced Drag ลดลง
 • 3 : ไม่ต้องการให้มี Ground Effect
 • 4 : ต้องการให้ Landing Gear รับ Loads ไปทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 380 :
 • โครงสร้างของวัสดุไฟเบอร์กลาส ใช้การตรวจคุณภาพด้วยวิธี NDI (Non – Destructive Inspection) ถ้าต้องการตรวจคุณภาพของการยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยภายในจะใช้วิธีใด?
 • 1 : X – ray
 • 2 : CONDUCTIVITY TESTER
 • 3 : COIN TAPPING
 • 4 : BARCAL TESTER
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 381 :
 • ระบบ De-icing จัดอยู่ในระบบควบคุมหลักประเภทใด
 • 1 : Electric Systems
 • 2 : Flying Control Systems
 • 3 : Hydraulic and Pneumatic Systems
 • 4 : Environmental Control Systems
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • เหตุใดการติดตั้งอาวุธสำหรับเครื่องบินรบ จึงอยู่บริเวณจุดศูนย์ถ่วง (CG) ของเครื่องบิน
 • 1 : เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินเกิดการส่าย (Yaw) ในขณะยิงอาวุธ
 • 2 : เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินเกิดการหัวเชิดหรือหัวปัก (Pitch up or down) ในขณะยิงอาวุธ
 • 3 : เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินเกิดการหมุน (Roll) ในขณะยิงอาวุธ
 • 4 : เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินเกิดการสั่น (Vibrate) ในขณะยิงอาวุธ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • ในการซ่อมบำรุงเครื่องบินนั้นข้อใดคือความหมายของ Water Line
 • 1 : เส้นหรือระนาบที่ขนานกับพื้นเพื่อใช้บอกระยะในแนวตั้ง
 • 2 : เส้นหรือระนาบที่ตั้งฉากกับพื้นเพื่อใช้บอกระยะในแนวนอน
 • 3 : เส้นหรือระนาบที่ใช้บอกตำแหน่งของปีก
 • 4 : เส้นหรือระนาบที่ใช้บอกตำแหน่งหน้าสุดของเครื่องบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • โลหะ 18-8 Stainless Steel พบกับ 7075-T6 ในบริเวณโครงสร้างของอากาศยาน จะเกิดสนิมหรือไม่ ให้ดูได้จากผลต่างของตัวเลขกลุ่มโลหะ ระหว่าง ANODE กับ CATHODE ต้องมีค่าต่ำกว่า
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • การชำรุดแตกของแผ่นบุผิว (Skin) ของอากาศยานในคู่มือซ่อมบำรุงบ่งว่า ต้องใช้แผ่นแทนแผ่นชำรุดหนาขึ้นไปอีก 1 ขนาด ถ้าแผ่นชำรุดหนา 0.063 นิ้ว จะใช้แผ่นซ่อมแทนหนาเท่าใด
 • 1 : 0.065”
 • 2 : 0.068”
 • 3 : 0.071”
 • 4 : 0.074”
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 386 :
 • การใช้งานของอากาศยาน มักพบชำรุดที่ผิวลำตัวและปีกแตกเสมอ ถ้าท่านเป็นผู้แก้ปัญหาพบว่าแผ่นแตกไม่ยาวเกินกำหนดของคู่มือ จึงต้องการวิธีการเจาะดัก (Stop – drill crack) กับแผ่นบาง จะใช้ดอกเจาะโตเท่าใด?
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • อุปกรณ์ประกอบการบินในข้อใดไม่ได้ใช้ระบบ gyroscope ในการทำงาน
 • 1 : Vertical speed indicator
 • 2 : Attitude indicator
 • 3 : Heading indicator
 • 4 : Turn and slip indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • ความสูงในข้อใดต่อไปนี้เป็นความสูงที่อ่านได้จาก altimeter ที่ถูกตั้งค่าอ้างอิงไว้ที่ 29.92 in-Hg
 • 1 : Pressure altitude
 • 2 : Absolute altitude
 • 3 : ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
 • 4 : ความสูงเหนือพื้นดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • Position light เพื่อบ่งบอกตำแหน่งของเครื่องบินซึ่งติดตั้งอยู่ที่ปลายปีกด้านซ้ายมือของนักบินมีสีใด
 • 1 : สีแดง
 • 2 : สีเขียว
 • 3 : สีเหลือง
 • 4 : สีขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • อุปกรณ์ประกอบการบินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าหรือระบบ suction ในการทำงาน
 • 1 : Magnetic compass
 • 2 : Attitude indicator
 • 3 : Turn and slip indicator
 • 4 : Heading indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 391 :
 • ความเร็วในข้อใดคือความเร็วที่อ่านได้จาก airspeed indicator
 • 1 : Indicated airspeed
 • 2 : Calibrated airspeed
 • 3 : True airspeed
 • 4 : Equivalent airspeed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 • อุปกรณ์ประกอบการบินในข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม Basic instruments
 • 1 : Turn and slip indicator
 • 2 : Altimeter
 • 3 : Airspeed indicator
 • 4 : Heading indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม radio navigation aids
 • 1 : DR
 • 2 : VOR
 • 3 : ADF
 • 4 : NDB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดคือสาเหตุของการเกิด Hypoxia ขึ้นกับนักบิน
 • 1 : การที่ร่างกายขาด oxygen
 • 2 : การที่ร่างกายรับ G-load มากๆทำให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • 3 : การที่ร่างกายรับ G-load มากๆทำให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไป
 • 4 : การบินในสภาวะอากาศปิดทำให้เกิดการสับสนในทิศทางของนักบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ใน standard phonetic alphabet สำหรับการติดต่อทางการบิน ตัวอักษร “A” จะถูกเรียกแทนด้วยคำใด
 • 1 : Alpha
 • 2 : Apple
 • 3 : Airplane
 • 4 : Angel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • Variation ใน magnetic compass เกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : เกิดจากความแตกต่างระหว่าง Magnetic pole กับ Geographic pole
 • 2 : เกิดจาการรบกวนของโลหะและระบบไฟฟ้าต่างๆในเครื่องบินต่อ magnetic compass
 • 3 : เกิดจาการเร่งหรือชะลอความเร็วของเครื่องบิน
 • 4 : เกิดจากการที่เครื่องบินทำการเลี้ยวอย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • Deviation ใน magnetic compass เกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : เกิดจาการรบกวนของโลหะและระบบไฟฟ้าต่างๆในเครื่องบินต่อ magnetic compass
 • 2 : เกิดจากความแตกต่างระหว่าง Magnetic pole กับ Geographic pole
 • 3 : เกิดจาการเร่งหรือชะลอเครื่องบิน
 • 4 : เกิดจากการที่เครื่องบินทำการเลี้ยวอย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ถ้าท่อ pitot อุดตัน อุปกรณ์วัดบนเครื่องบินในข้อใดจะแสดงผลผิดพลาด
 • 1 : Airspeed indicator
 • 2 : Altimeter
 • 3 : Tachometer
 • 4 : Attitude indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ในเครื่องบินเล็ก(light airplane) ถ้า engine-driven vacuum pump ไม่ทำงานอุปกรณ์ประกอบการบินใดจะไม่ทำงาน
 • 1 : Attitude indicator
 • 2 : Altimeter
 • 3 : Vertical speed indicator
 • 4 : Magnetic compass
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • อุปกรณ์ประกอบการบินในข้อใดไม่ได้ใช้ระบบ Pitot-static system
 • 1 : Attitude indicator
 • 2 : Airspeed indicator
 • 3 : Altimeter
 • 4 : Vertical speed indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร