สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

วิธีการสมัครและลงทะเบียน


1. สมัครได้ด้วยตนเอง และชำระเงินได้ที่สภาวิศวกร Download ใบคําขอทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร การชำระเงินสามารถโอนเงินเข้าชื่อบัญชี สภาวิศวกร ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่ 094-1-12032-5 (ชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารและตู้ ATM เท่านั้น) และส่งเอกสารการสมัครรวมทั้งสำเนาใบโอนเงิน (ทางไปรษณีย์ หรือ FAX) กลับได้ที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร สภาวิศวกร 487/1 ชั้น 2 อาคาร ว.ส.ท. รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ( เมื่อได้รับเงินและเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะออกใบเสร็จรับเงิน และรับได้ในวันที่มาสอบ ค่าสมัครสอบคิดเป็นหมวดวิชา วิชาละ 500 บาท )2.เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
          2.1 ใบคําขอทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมระบุวันที่ต้องการสอบลงในใบคำขอ
          2.2 สำเนาบัตรประชาชน
          2.3 สำเนาใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตรวจสอบอาคาร
          2.4 สำเนาใบโอนเงิน(กรณีโอนเงิน)

**หมายเหตุ
          1. กรณี ผู้ที่เคยสมัครแล้ว (ขอสอบซ่อม) เอกสารที่ต้องใช้มี ใบสมัคร และ สำเนาใบโอนเงินให้เขียนชื่อที่ใบโอนเงิน ให้ชัดเจน(กรณีโอนเงิน)
          2. กรณีที่สมัครครั้งแรก ถ้าส่ง FAX เอกสารทั้งหมดแล้วให้ส่งตัวจริงตามมาด้วย (โทรศัพท์ตรวจสอบการส่ง Fax เข้ามาได้ที่ โทร 1303 )
          3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ จะประกาศหลังจากปิดรับสมัครรอบนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบการลงทะเบียน ได้ที่

โทร 1303สภาวิศวกร
สภาวิศวกร