สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
13/2561 20/05/61 - 20/05/61 20/05/61 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 69
15/2561 03/06/61 - 03/06/61 03/06/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 68
17/2561 18/06/61 - 18/06/61 18/06/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 67
18/2561 24/06/61 - 24/06/61 24/06/61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 80 72
19/2561 02/07/61 - 02/07/61 02/07/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 180
20/2561 16/07/61 - 16/07/61 16/07/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 159
21/2561 22/07/61 - 22/07/61 22/07/61 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 80
22/2561 05/08/61 - 05/08/61 05/08/61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 80 80
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร