สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
31/2561 04/11/61 - 04/11/61 04/11/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 65
34/2561 03/12/61 - 03/12/61 03/12/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 95
35/2561 16/12/61 - 16/12/61 16/12/61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 100 98
36/2561 17/12/61 - 17/12/61 17/12/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 159
37/2561 23/12/61 - 23/12/61 23/12/61 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 78
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร