สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
19/2560 23/07/60 - 23/07/60 28/07/60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 71
21/2560 30/07/60 - 30/07/60 04/08/60 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 77
22/2560 06/08/60 - 06/08/60 11/08/60 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) 80 77
23/2560 07/08/60 - 07/08/60 11/08/60 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 200 196
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร