สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
6/2561 04/03/61 - 04/03/61 04/03/61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 80 55
9/2561 18/03/61 - 18/03/61 18/03/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 64
11/2561 23/04/61 - 23/04/61 23/04/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 12
12/2561 07/05/61 - 07/05/61 07/05/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 179
13/2561 20/05/61 - 20/05/61 20/05/61 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 79
14/2561 21/05/61 - 21/05/61 21/05/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 159
15/2561 03/06/61 - 03/06/61 03/06/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 80
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร