สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
5/2562 04/03/62 - 04/03/62 04/03/62 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 30
6/2562 10/03/62 - 10/03/62 10/03/62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 80 74
7/2562 18/03/62 - 18/03/62 18/03/62 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 150 142
8/2562 24/03/62 - 24/03/62 24/03/62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 79
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร