สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
1/2561 08/01/61 - 08/01/61 08/01/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 117
2/2561 22/01/61 - 22/01/61 22/01/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 153
3/2561 05/02/61 - 05/02/61 05/02/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 180
32/2560 26/11/60 - 26/11/60 08/12/60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 70 15
34/2560 17/12/60 - 17/12/60 22/12/60 จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกคณะวิศวะ (สะพานเหล็ก) 80 61
36/2560 24/12/60 - 24/12/60 29/12/60 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 70
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร