สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
14/2562 02/06/62 - 02/06/62 07/06/62 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 75
16/2562 16/06/62 - 16/06/62 21/06/62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 80 72
17/2562 17/06/62 - 17/06/62 17/06/62 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 180 27
18/2562 01/07/62 - 01/07/62 01/07/62 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 155
19/2562 21/07/62 - 21/07/62 26/07/62 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 79
20/2562 22/07/62 - 22/07/62 22/07/62 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 156
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร