สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เลื่อนอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์


กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรอบที่กำหนดไว้ "ท่านสามารถเลื่อนรอบอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก่อนวันอบรม 7 วัน"


กรุณา Login เพื่อทำการเลื่อนรอบอบรมด้วยตนเอง

เลขที่สมาชิก :   รหัสผ่าน :


ลิมรหัสผ่าน

รอบอบรมที่สามารถเลื่อนได้

รอบอบรม วันที่อบรม วันที่ประกาศผล สถานที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวน คงเหลือ
29/2561 07/10/61 - 07/10/61 07/10/61 ม.สงขลานครินทร์ (คณะวิศวะฯ) จ.สงขลา 80 65
30/2561 29/10/61 - 29/10/61 29/10/61 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 160 18
31/2561 04/11/61 - 04/11/61 04/11/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 80 80
32/2561 05/11/61 - 05/11/61 05/11/61 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 160 157
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร