สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่าน (Password)

1. ระบุเลขที่ใบอนุญาต หรือ เลขที่สมาชิก อย่างใดอย่างหนึ่ง(กรณีระบุทั้ง 2 อย่าง ระบบจะค้นหาตามเลขที่สมาชิก)

2. พิมพ์ ชื่อและนามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)

3. พิมพ์ E-Mail ที่ต้องการให้จัดส่งรหัสผ่านไปให้

4. กดปุ่ม "ขอรับรหัสผ่าน"


กรณีระบุข้อมูลทั้งหมดตรงกับฐานข้อมูลของสภาวิศวกร ระบบจะทำรายการส่ง รหัสผ่านไปให้โดยอัตโนมัติทาง E-mail **


กรณีที่เปลี่ยน E-mail (E-mail ไม่ตรงกับข้อมูลที่มีในระบบ) ท่านจะได้รับ "เลขที่อ้างอิง" ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุเลขที่อ้างอิงส่งมาที่ E-mail : it@coe.or.th หรือโทรสาร 0-2935-6695 0-2935-6697 (โปรดระบุหัวเรื่องขอรับรหัสผ่าน)

 


เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


        ชื่อ : (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ )


นามสกุล :


    E-Mail :ระบบสมาชิก (Member Login)

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร