สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ประจำปี :

สอบข้อเขียนสามัญ

             
    ครั้งที่  :  3/2561    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  02/07/2561 - 31/07/2561    
    จัดสอบ  :  22/09/2561 - 22/09/2561 : สภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  10/08/2561    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  10/08/2561    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  14/11/2561    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  23/11/2561    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2561    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  02/04/2561 - 30/04/2561    
    จัดสอบ  :  23/06/2561 - 23/06/2561 : สภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/05/2561    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  11/05/2651    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/08/2561    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/08/2561    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2561    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  03/01/2561 - 31/01/2561    
    จัดสอบ  :  24/03/2561 - 24/03/2561 : สภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  09/02/2561    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  09/02/2561    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  10/05/2561    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  18/05/2561    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร