COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ประจำปี :

สอบข้อเขียนสามัญ

             
    ครั้งที่  :  3/2562    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/07/2562 - 31/07/2562    
    จัดสอบ  :  21/09/2562 - 21/09/2562 : สำนักงานสภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  13/08/2562    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  13/08/2562    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  12/11/2562    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  22/11/2562    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2562    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/04/2562 - 30/04/2562    
    จัดสอบ  :  22/06/2562 - 22/06/2562 : สำนักงานสภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  10/05/2562    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  10/05/2562    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  13/08/2562    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  23/08/2562    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2562    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  02/01/2562 - 31/01/2562    
    จัดสอบ  :  23/03/2562 - 23/03/2562 : โรงแรมทาวน์อินทาวน์    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/02/2562    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  11/02/2562    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  14/05/2562    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/05/2562    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ