สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ประจำปี :

สอบข้อเขียนสามัญ

             
    ครั้งที่  :  3/2560    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/07/2560 - 31/07/2560    
    จัดสอบ  :  30/09/2560 - 30/09/2560 : สำนักงานสภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/08/2560    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  11/08/2560    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  14/11/2560    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  06/12/2560    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  2/2560    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/04/2560 - 29/04/2560    
    จัดสอบ  :  24/06/2560 - 24/06/2560 : สำนักงานสภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  12/05/2560    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  12/05/2560    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  16/08/2560    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  06/09/2560    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 
    ครั้งที่  :  1/2560    
    สำหรับสาขา  :  โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร,อุตสาหการ,เหมืองแร่,สิ่งแวดล้อม,เคมี,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่,เหมืองแร่ งานโลหะการ
    เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  03/01/2560 - 31/01/2560    
    จัดสอบ  :  25/03/2560 - 25/03/2560 : สภาวิศวกร    
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  10/02/2560    
    ประกาศที่นั่งสอบ/ตารางสอบ  :  10/02/2560    
    ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  10/05/2560    
    สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  31/05/2560    
    รายละเอียดอื่นๆ  :  # ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
# ประกาศผลสอบ
   
 
 

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร