สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.99
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พาส แอด จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2560
วันที่หมดอายุ :16/12/2561
ที่อยู่ :248 ถ.สิรินธร
:แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2881-2840
โทรสาร :0-2881-2845
E-Mail :passad_en@pass-group.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร