สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.99
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พาส แอด จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/04/2545
วันที่เริ่มใช้ 17/12/2561
วันที่หมดอายุ 16/12/2562
ที่อยู่ 248 ถ.สิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2881-2840
โทรสาร 0-2881-2845
E-Mail passad_en@pass-group.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร