สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.97
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2560
วันที่หมดอายุ :10/03/2561
ที่อยู่ :8/11 ซ.อมรพันธ์นิเวศน์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2562-0765-9,0-2941-1711-2
โทรสาร :02-562-0764
E-Mail :pblgroup@pbl-thailand.com
Website : www.pbi-thailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร