สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.95
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาร์เควี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :11/1 ซ.30 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2258-4838-9
โทรสาร :0-2259-8177
E-Mail :rkvco@ksc.th.com
Website : www.rkv.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร