สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.94
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2560
วันที่หมดอายุ :09/09/2561
ที่อยู่ :38/1 ซอยรามอินทรา 58 แยก 4
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2944-9898
โทรสาร :0-2944-9834
E-Mail :firetech@fti.co.th , firetechmail@gmail.com
Website : www.fti.co.th , www.firetech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร