สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.93
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เทสโก้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :21/11-14 ซ.สุขุมวิท 18 (พิชิต) ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2258-1320
โทรสาร :0-2258-1313
E-Mail :tescoconsult@gmail.com
Website : www.tescoconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :24
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร