สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.93
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เทสโก้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ 11/03/2561
วันที่หมดอายุ 10/03/2562
ที่อยู่ 21/11-14 ซ.สุขุมวิท 18 (พิชิต) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-1320
โทรสาร 0-2258-1313
E-Mail tescoconsult@gmail.com
Website www.tescoconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 24
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร