สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.92
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :259/243-244 ซ.พิบูลย์เวศม์ ถ.สุขุมวิท 71
:แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2391-3838
โทรสาร :0-2391-6911
E-Mail :central@roge.co.th
Website : www.roge.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร