สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.91
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :11-11/1 ซ.ลาดพร้าว 34 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2938-2926, 0-2938-2882-3
โทรสาร :0-2938-3159
E-Mail :dhara.consult@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร