สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.90
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ 14/06/2561
วันที่หมดอายุ 13/06/2562
ที่อยู่ 514/2 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2158-2675-78
โทรสาร 0-2158-2679
E-Mail bpac@bangkokplanner.co.th
Website bangkokplanner.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 22
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร