สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.90
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/06/2561
วันที่หมดอายุ :13/06/2562
ที่อยู่ :514/2 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถ.ประชาอุทิศ
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2158-2675-78
โทรสาร :0-2158-2679
E-Mail :bpac@bangkokplanner.co.th
Website : bangkokplanner.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร