สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.9
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 75/44 อาคารริชมอนด์ ชั้น 14 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-1561-4
โทรสาร 0-2665-6657
E-Mail hrinteng@gmail.com
Website www.integralec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 32
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร