สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.9
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :75/44 อาคารริชมอนด์ ชั้น 14 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2261-1561-4
โทรสาร :0-2665-6657
E-Mail :hrinteng@gmail.com
Website : www.integralec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :32
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร