สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.751
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยางป่าสถาปนิก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :27/01/2555
วันที่เริ่มใช้ :27/01/2561
วันที่หมดอายุ :26/01/2562
ที่อยู่ :36/2 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-949-8984
โทรสาร :02-949-8985
E-Mail :contact@youngpa.co.th
Website : www.youngpa.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร