สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.749
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คาปา ดีไซน์บิลด์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/12/2554
วันที่เริ่มใช้ :07/12/2554
วันที่หมดอายุ :06/12/2555
ที่อยู่ :111/9 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด หมู่ที่ 10
:ต.ป่าแดด อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50100
โทรศัพท์ :053-805315
โทรสาร :053-805315
E-Mail :kapaadesignbuild@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร