สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.746
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :02/11/2554
วันที่เริ่มใช้ :02/11/2560
วันที่หมดอายุ :01/11/2561
ที่อยู่ :53 ทะเลทองทาวเวอร์ ชั้น 1 ม.9 ถ.สุขุมวิท
:ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20230
โทรศัพท์ :0-3834-4300
โทรสาร :0-3834-4344/345
E-Mail :-
Website : www.fwc.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :311
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร